“Če sodstvo ne deluje, je ogroženo tudi delovanje družbe kot celote”

Slovenija 14. Feb 202407:37 > 14:09 5 komentarjev
odprtje sodnega dne
Foto: Žiga Živulović jr./BOBO

Predsednik vrhovnega sodišča Miodrag Đorđević je ob odprtju sodnega leta izpostavil tudi materialno neodvisnost sodnikov, ki da bi morala biti samoumevna. "Če sodstvo ne deluje, je ogroženo delovanje delitve oblasti, s tem pa tudi družbe kot celote," je dejal Đorđević.

Najvišji predstavniki sodstva so na slovesnosti ob odprtju sodnega leta izpostavili pomembnost neodvisnosti sodstva in delitve oblasti.

Predsednik vrhovnega sodišča Miodrag Đorđević je dejal, da bi materialna neodvisnost sodnikov morala biti samoumevna, da bi sodstvo lahko delovalo nemoteno, skrbelo za svoj razvoj in dobro družbe.

V nagovoru je poudaril poseben položaj sodstva kot ene od treh vej oblasti, saj mora nadzorovati izvršilno oblast. Zdi pa se, da je ravno sodna oblast najšibkejša, saj črpa svojo moč iz strokovnosti, medtem ko drugi veji temeljita na politični moči, je poudaril. “Če sodstvo ne deluje, je ogroženo delovanje delitve oblasti, s tem pa tudi družbe kot celote,” je dejal Đorđević.

Poudaril je, da je ključni element vladavine prava materialna neodvisnost sodne veje oblasti. “Neodvisnost nikakor ni privilegij sodnikov, ampak pravica državljanov,” je izpostavil. Vsi nosilci državne oblasti bi jo morali braniti, ne le zaradi sodnikov, ampak zaradi legitimnosti njih samih.

Miodrag Đorđević
Miodrag Đorđević (Foto: Žiga Živulović jr. /BOBO)

Da bi sodna oblast lahko izvajala naloge, ki so ji po ustavi zaupane, zlasti učinkovito, pa ji morata biti zagotovljeni urejena prostorska problematika ter ustavni in zakonski okvir. Dejal je, da so sodišča v Sloveniji po večini v starih stavbah, ki zahtevajo stalno vlaganje, stavbe pa so velikokrat energetsko potratne in zdravju škodljive. Tako so denimo v Ljubljani dvorane prvostopenjskih in pritožbenih sodišč razpršene in oddaljene, kar povzroča logistične in varnostne probleme. “Prostori so večinoma najeti, najemnine pa izjemno visoke, zato gre za neekonomično in neracionalno porabo proračunskih sredstev,” je izpostavil.

Spomnil je, da so spremembe sodniške zakonodaje in ustave še vedno neuresničene. Pomembnejša odziva, ki so ju pripravili na vrhovnem sodišču, sta bila odziva na predloga zakona o sodiščih in zakona o sodniški službi. Đorđević je zakonodajalca tudi pozval, naj prispeva k bolj učinkovitemu zagotavljanju sodnega varstva.

Po njegovih besedah bi morali biti delitev oblasti in neodvisnost sodstva neizpodbiten del politične kulture vsake države. “Nedomišljeni zakonodajni posegi ali neodzivnost zakonodajalca na opozorila glede neustrezne materialne neodvisnosti in prostorskih težav lahko vplivajo na učinkovitost in kakovost sojenja,” je poudaril.

Odprtje sodnega leta Odprtje sodnega leta
Foto: Žiga Živulović jr./BOBO
Janez Starman Janez Starman
Janez Starman (Foto: Žiga Živulović jr./BOBO)
Odprtje sodnega leta Odprtje sodnega leta
Foto: Žiga Živulović jr./BOBO
Odprtje sodnega leta Odprtje sodnega leta
Georg Kodek (Foto: Žiga Živulović jr./BOBO)
Matej Accetto Matej Accetto
Matej Accetto (Foto: Žiga Živulović jr./BOBO)
Odprtje sodnega leta Odprtje sodnega leta
Matej Accetto (Foto: Žiga Živulović jr./BOBO)
Odprtje sodnega leta Odprtje sodnega leta
Georg Kodek (Foto: Žiga Živulović jr./BOBO)
Janez Starman Janez Starman
Janez Starman (Foto: Žiga Živulović jr./BOBO)

Izrazil je tudi obžalovanje, da se mora na otvoritvi sodnega leta posvečati zagotavljanju materialne neodvisnosti sodnikov in osnovnim pogojem delovanja sodstva, saj bi moralo biti oboje samoumevno, da bi lahko sodstvo nemoteno skrbelo za svoj razvoj in za dobrobit družbe. Veseli pa ga, da sodstvo svojo vlogo opravlja še naprej odločno, odgovorno in neomajno.

Predsednik Odvetniške zbornice Slovenije Janez Starman je v nagovoru izrazil razočaranje, da je sodnike in državne tožilce doletela krivica in nepošten odnos sistema, ki se brez sramu zaveda pomena spoštovanja sodišč, vendar za to ne naredi ničesar. Meni, da je odločitev ustavnega sodišča o sodniških plačah iz junija lani pomembno priznanje pomenu neodvisnosti sodstva. “Daje pa tudi konkretno in jasno navodilo, ki je v luči drugega aktualnega dogajanja ostalo prezrto oziroma se je spoštovanje premaknilo v nedefinirano prihodnost. To pa je v delujoči pravni državi nevzdržno,” je poudaril.

Predsednik ustavnega sodišča Matej Accetto je v nagovoru opomnil na vlogo in odgovornost sodstva. “Če želimo, da pravo ni izraz upajočega prizadevanja, ampak da ureja razmere v družbi, je treba njegove odločitve spoštovati. To velja tudi za odločbe ustavnega sodišča,” je izpostavil Accetto.

Ustavno sodišče je junija namreč odločilo, da je ureditev plač sodnikov v neskladju z ustavnima načeloma sodniške neodvisnosti in delitve oblasti. Zakonodajalcu je naložilo, da neustavnost odpravi do 3. januarja, kar pa se ni zgodilo.

Kakšno je tvoje mnenje o tem?

Sodeluj v razpravi ali preberi komentarje