V Bohinju hud spor: kdo lahko pobira parkirnino in upravlja denar?

Slovenija 22. Jan 202414:09 3 komentarji
Parkirišče Labora
Parkirišče Labora (Foto: GOOGLE ZEMLJEVIDI)

V Bohinju sta se krajevna skupnost Stara Fužina - Studor in občina močno sprli, razlog pa: pobiranje parkirnine. Občina je namreč predlagala, da bi spremenili odlok o prometnem režimu, sprememba pa bi pomenila, da krajevna skupnost ne bi več pobirala parkirnine na svojem območju, pač pa bi to počela občina.

Bohinjski župan Jože Sodja pravi, da so na občini prejeli poročilo nadzornega odbora o nesorazmernem financiranju krajevnih skupnosti. Očitek je bil, da Krajevna skupnost Stara Fužina – Studor prejema več denarja kot ostale krajevne skupnosti, saj pobira parkirnino na začasnem parkirišču Labora, parkirišču pod kulturnim domom in na parkirišču na Vorančkovci, prav tako pobira cestnino za gozdno cesto Voje–Vogar–Blato.

Na občini so zato pripravili spremembo odloka o prometnem režimu, po katerem bi se krajevni skupnosti vzelo upravljanje parkirišč in gozdne ceste ter bi vse parkirnine in cestnine pobirala Občina Bohinj, ki to dejavnost že opravlja na ostalih parkiriščih po občini.

Traven: Sredstva vlagamo nazaj v javno infrastrukturo in zagotavljamo naš način življenja

Predlagana sprememba je razburila predsednika sveta Krajevne skupnosti Stara Fužina – Studor Bojana Travna. Kot je poudaril, omenjena krajevna skupnost, ki je zaradi turizma najbolj obremenjena s pločevino, namreč že desetletja sama upravlja parkirišča.

Na ta način krajevna skupnost, ki ima tudi največ prebivalcev znotraj Triglavskega narodnega parka (TNP), zbere okoli 400.000 evrov dodatnih prihodkov letno. “Ta sredstva vlagamo nazaj v javno infrastrukturo, obnavljamo cesto, financiramo prireditve in zagotavljamo naš način življenja. To je stvar neke samobitnosti, ki jo je Krajevna skupnost Stara Fužina – Studor imela ne le od nastanka občine Bohinj, ampak tudi, ko je še bila pod občino Radovljica,” je dejal Traven.

“Kar naenkrat pa je na začetku decembra, ne da bi kdorkoli kogarkoli obvestil, prišel predlog o spremembi odloka, kjer župan občinskemu svetu predlaga, da se nam vzame upravljanje parkirišč in gozdne ceste,” je izpostavil Traven, ki meni, da gre za politični stampedo.

Traven: Naj se tudi ostale krajevne skupnosti opolnomočijo. Župan: Takšno financiranje ni skladno z zakonom

Kot pravi, razume nervozo župana in prebivalcev ostalih krajevnih skupnosti, češ da ima njihova krajevna skupnost privilegiran položaj, ker ima lastna sredstva, s katerim lahko postori več. Vendar pa Traven ne vidi rešitve v tem, da bi ukinjali model, ki v njihovi krajevni skupnosti funkcionira, temveč v tem, da bi tudi ostale krajevne skupnosti opolnomočili, da bi delale na enak način in bi prejemale sredstva od parkirnin.

Na občini razpolagajo s pravnim mnenjem, da takšno financiranje krajevnih skupnosti ni skladno z zakonskimi predpisi, krajevna skupnost pa je pridobila nasprotujoče pravno mnenje, da takšna praksa ni sporna. “Srce me boli, da se občina in krajevna skupnost, ki je ožji del občine, pogovarjata preko odvetnikov,” je izpostavil župan, ki si želi, da bi se jim uspelo o omenjenem vprašanju dogovoriti.

Zato je, kot je poudaril, kot župan tudi vztrajal, da se odlok sprejema v dveh branjih in da se bodo po potrditvi na decembrski seji sedaj do naslednjega branja o tem pogovorili in dogovorili. “Zadeve je treba predebatirati in se dogovoriti, ne pa stepsti,” je prepričan župan.

Svet krajevne skupnosti je ta mesec izvedel zbor krajanov, na katerem so, kot je povedal Traven, sklenili, da si ne bodo pustili vzeti tistega, kar jim pripada. “Svet krajevne skupnosti je od krajanov dobil zelo jasen mandat, da lahko za zaščito interesov krajevne skupnosti uporabi vsa pravna sredstva, če bo to potrebno,” je dejal.

Hkrati z urejanjem vprašanja parkirišč je zbor krajanov svetu krajevne skupnosti po Travnovih besedah dal tudi mandat, da se do konca marca z Občino Bohinj dogovori tudi glede dokončne ureditve pravnoformalnega statusa tega območja, ki leži znotraj TNP.

Kot je izpostavil župan, je smiselno ob vprašanju parkirnin sprejeti tudi odlok o delovanju krajevnih skupnosti, ki ga občina potrebuje. Prepričan je, da bi zadevo lahko rešili po predlogu, da bi se denar od parkirnin razdelil tudi drugim krajevnim skupnostim glede na njihovo obtežbo s prometom, saj ni obremenjena le Stara Fužina, temveč tudi ostali kraji v občini.

Kakšno je tvoje mnenje o tem?

Sodeluj v razpravi ali preberi komentarje