V Velenju na nogah zaradi položnic: “Če ne bomo uslišani, bomo blokirali mesto”

Slovenija 22. Jan 202413:21 17 komentarjev

Zaradi visokih položnic, ki so jih prejeli v Velenju za mesec december, so občani na nogah. Za sredo napovedujejo protestni shod, danes pa je t. i. Ljudska iniciativa predstavila niz zahtev, ki naj bi jih izpolnila predvsem občina in komunalno podjetje. "Če zahteve ne bodo izpolnjene, sledi stopnjevanje protesta, in sicer z referendumom, civilnimi tožbami, kazenskimi ovadbami in blokado mesta," je napovedala predstavnica iniciative Sara Bajec. Medtem v komunali trdijo, da iniciativa s populističnimi in zavajajočimi izjavami izkorišča stisko šibkejših.

V zadnjih dneh v Velenju razburjajo vrtoglave cene za ogrevanje za mesec december, nekateri morajo plačati tudi več kot 300 evrov. Ljudska iniciativa Velenje, ki jo je pred časom ustanovila skupina občanov, je predstavila več zahtev, ki naj jih občina in komunalno podjetje Velenje uresničita najkasneje do konca februarja.

Razlog za dvig cen toplote naj bi bilo premalo premoga na deponiji Premogovnika Velenje, kjer je po podatkih predstavnika iniciative Asmirja Bećarevića več kot 700 milijonov ton premoga. Po njegovih besedah so občine Šaleške doline leta 2022 od velenjske komunale prejele šest milijonov evrov najemnine za uporabo infrastrukture. Zato meni, da bi bilo treba ta denar uporabiti za znižanje cene toplotne energije končnim odjemalcem ali celo, da se ta najemnina ukine.

Bećarević je spomnil, da se je cena toplotne energije v zadnjih letih drastično povišala. Cena toplotne energije iz Termoelektrarne Šoštanj je leta 2021 znašala 33 evrov za megavatno uro, danes pa znaša 89 evrov za megavatno uro.

Kaj zahteva iniciativa?

Od komunale med drugim zahtevajo preklic vseh januarskih položnic za ogrevanje, začasno ustavitev izdajanja novih položnic, dokler se ne najde rešitev za 50-odstotno znižanje cen toplotne energije, obračun toplotne energije brez posredniških podjetij in dodatnih stroškov po sistemu en račun – ena pravna oseba.

“Na eni položnici imamo kar tri pravne osebe: komunalno podjetje, podjetje, ki odčitava in deli, ter upravnika. Komunalno podjetje naj prevzame odgovornost. Če že dostavlja toplotno energijo, naj jo pravično deli in obračunava,” je dejal Bećarević.

Iniciativa od komunale zahteva tudi, da zmanjša priključno moč za 30 odstotkov vseh stanovanjskih stavb v Šaleški dolini. Po ocenah iniciative so te v Velenju predimenzionirane in takšne občani ne potrebujejo, zato naj komunala na svoje stroške priključno moč zniža. Komunala naj v skladu z napotili agencije za energijo vzpostavi kontaktno točko, kjer bodo na enem mestu na voljo vse informacije.

Iniciativa od Termoelektrarne Šoštanj do konca januarja zahteva takojšnje znižanje cene toplotne energije na raven januarja 2022, prav tako, da naj termoelektrarna javno objavi količino in ceno toplote, ki so jo prodali komunali leta 2023, in podatke mesečno ažurira. Zahteva tudi izredno in neodvisno revizijo komunalnega podjetja.

Od občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki do konca februarja zahteva, da začnejo postopke izločitve emisijskih kuponov iz cene toplotne energije in znižanje davka na dodano vrednost z 22 na 9,5 odstotka. Občine naj tudi zahtevajo in zagotovijo nadomestilo od Premogovnika Velenje in Termoelektrarne Šoštanj zaradi degradacije okolja. “Če ne bodo našli rešitev v določenem roku, naj odstopijo, saj nimajo kaj iskati na teh funkcijah,” so prepričani v iniciativi.

Če zahteve ne bodo izpolnjene, sledi stopnjevanje protesta, in sicer z referendumom, civilnimi tožbami, kazenskimi ovadbami in blokado mesta, je napovedala predstavnica iniciative Sara Bajec.

Ocenili so, da je bil odziv direktorja komunale Gašperja Škarja in župana Petra Dermola neprimeren, saj “krivdo za enormne stroške skušata prevaliti na meščane in upravnike stavb”.

Prejšnji teden je župan Dermol pojasnil, da naj bi bilo iz analize porabe toplotne energije v posameznih stanovanjih razvidno, da je poraba toplotne energije med stanovanji v bloku izrazito nesorazmerna, saj poleg lege stanovanja nanjo močno vplivajo tudi ogrevalne navade sosedov. To pomeni, da se ob zaprtju radiatorjev posameznega etažnega lastnika strošek ogrevanja sosednjemu močno dvigne.

“Para oziroma voda, ki nastaja med proizvodnjo elektrike v Šaleški dolini, je odpadni produkt – in s tem se ogrevamo. Cene ogrevanja so samo že zaradi tega absurdno visoke, to norijo je treba ustaviti,” je prepričana Bajec. V iniciativi so prepričani, da je skrajno nedopustno, da nekateri v tej vsesplošni draginji zmrzujejo. Pravica do dostojnega življenja je osnovna človekova pravica, ki je zapisana tudi v ustavi. “Izjemno žalostno je, da si jo moramo izboriti s protestom na trgu,” so jasni. Protest napovedujejo za sredo ob 14. uri.

podražitve energentov
Foto: Aljaž Uršej/N1

Na dvig cen je ljudska iniciativa opozarjala že junija lani, komunalnemu podjetju so posredovali tudi nekaj predlogov, s katerimi bi olajšali drastične podražitve ogrevanja. “Žal nam ni prisluhnilo ne podjetje ne mestna občina. Svetnikom smo na eni od sej želeli predstaviti svoje predloge, a so občinski svetniki, predvsem iz stranke SD, izglasovali, da predstavniki iniciative pri tem nimajo besede,” je še pojasnil Bećarević.

Komunala: “Iniciativa s populističnimi in zavajajočimi izjavami izkorišča stisko šibkejših”

Na napovedani protestni shod so se danes odzvali v komunalnem podjetju.

“Direktor podjetja Gašper Škarja in tehnični direktor Janez Ramšak se novinarske konference in protestnega shoda ne bosta udeležila, saj ocenjujemo, da dogodka nista prava priložnost za konstruktiven dialog ter iskanje odgovorov na resna in zahtevna vprašanja,” so zapisali na svoji spletni strani. Dodali so, da povsem razumejo nejevoljo in stisko občanov zaradi visokih položnic, a “da vodijo vse aktivnosti, da bi bili stroški ogrevanja za uporabnike čim nižji”.

Na komunali so dodali, da so občanom vedno dostopni za telefonske informacije, za pisna pojasnila in tudi na sedežu podjetja, o oblikovanju cen storitev pa, da uporabnike redno obveščajo.

Po navedbah komunale se je Škarja konec junija sestal s predstavnikoma iniciative in jima podal odgovore na vprašanja, naknadno so jim poslali tudi gradivo z obrazložitvami. Na srečanju naj bi se dogovorili, da bo ljudska iniciativa oblikovala predloge in stališča, ki bi jih nato v sodelovanju predstavili resornim ministrstvom in Holdingu Slovenske elektrarne (HSE). “To se ni zgodilo, saj se ljudska iniciativa dogovora ni držala. Prav tako ni nikoli več stopila v stik z nami; vse do konca prejšnjega tedna, ko smo prejeli vabilo na protestni shod,” so zapisali. Po mnenju vodstva iniciativa s “populističnimi in zavajajočimi izjavami izkorišča stisko šibkejših, zato pri takšnih manifestacijah ne bodo sodelovali”. Delovanje iniciative bodo sicer na komunali še naprej spremljali in se nanj po potrebi odzvali.

Tako so danes predstavnike ljudske iniciative povabili na sestanek. Uporabnike storitev pa so pozvali, naj “za vse informacije in pojasnila o strukturi cen za storitve, o porabi vode in toplotne energije na posameznih odjemnih mestih, o načinu izračuna zneska na položnicah in o razlogih za višino tega zneska” pokličejo na komunalo ali pa jim pišejo na elektronski naslov.

Župan Peter Dermol je občanom pred dnevi obljubil, da bodo tudi letos dobili tako imenovani energijsko-toplotni dodatek, s katerim občina najranljivejšim finančno pomaga pri odplačevanju računov za toplotno energijo. V preteklih letih se je znesek gibal pri treh evrih na mesec, leta 2023 so ga za skupine najranljivejših dvignili na približno 30 evrov mesečno.

Odločitev o višini toplotnega dodatka bo veljala za nazaj, in sicer od 1. januarja letos. Dermol je napovedal tudi, da se bo občina vključila v nadzor obračuna porabe toplotne energije. Kjer bodo ugotovili visoka odstopanja pri porabi toplote, bodo vsakega etažnega lastnika individualno obravnavali in mu predlagali ukrepe za učinkovitejše ogrevanje.

Kakšno je tvoje mnenje o tem?

Sodeluj v razpravi ali preberi komentarje