V času draginje se je finančni položaj Slovencev izboljšal

Slovenija 18. Feb 202409:17 4 komentarji
Trst, kavarna, lokal, upokojenci, časopis, branje
Denis Sadiković/N1

Delež gospodinjstev, ki so ocenila, da bi lahko mesec preživela lahko oziroma zelo lahko, se je lani povečal za dve odstotni točki na 26 odstotkov. Ob pijači ali kosilu, večerji pa se je vsaj enkrat na mesec družilo 93 odstotkov oseb. To je enako kot pred epidemijo covida-19, je ta teden objavil državni statistični urad.

Kot so izračunali državni statistiki, je leta 2023 mesec razmeroma lahko preživelo 31 odstotkov gospodinjstev, kar je enako kot leta 2022, z manjšimi težavami pa 26 odstotkov oziroma štiri odstotne točke več. Delež gospodinjstev, ki so s svojimi dohodki težko oz. zelo težko preživela mesec, je ostal pri 16 odstotkih.

Precej slabše kot lastniki stanovanj so sicer svoj finančni položaj ocenili najemniki. 32 odstotkov najemniških gospodinjstev je navedlo, da so s svojimi dohodki težko oz. zelo težko preživela mesec, medtem ko je bilo med lastniki takih 14 odstotkov.

Na finančni položaj gospodinjstev vplivajo tudi stanovanjski stroški. Lani so bili ti veliko breme za 26 odstotkov oz. odstotno točko več kot leta 2022. Da stanovanjski stroški zanje sploh niso breme, pa je menilo 17 odstotkov gospodinjstev, kar je enako kot leto pred tem.

Počitnice bi si lahko privoščilo 79 odstotkov gospodinjstev

Nepričakovane izdatke v znesku 770 evrov bi si lahko v minulem letu privoščilo 74 odstotkov gospodinjstev, največ v goriški statistični regiji (83 odstotkov), najmanj pa v zasavski (62 odstotkov).

Enotedenske letne počitnice zunaj doma za vse člane gospodinjstva bi si lahko leta 2023 finančno privoščilo 79 odstotkov gospodinjstev ali eno odstotno točko manj kot leto prej. Na ravni statističnih regij je bil delež najvišji v osrednjeslovenski (88 odstotkov), najnižji pa v koroški (68 odstotkov).

stanovanja
Foto: Žiga Živulovič jr./BOBO

Da je njihovo stanovanje v dobrem stanju, torej niso imeli težav niti zaradi puščajoče strehe, vlažnih sten ali vlažnih temeljev niti zaradi trhlih okenskih okvirjev ali trhlih tal, je navedlo 81 odstotkov gospodinjstev. S tem se je delež glede na leto 2022 zmanjšal za eno odstotno točko, glede na leto 2020 pa povečal za tri odstotne točke.

Cene življenjskih potrebščin so se v letu dni povprečno dvignile za 3,3 odstotka

Na letni ravni smo imeli januarja 3,3-odstotno inflacijo (v istem mesecu prejšnjega leta 10,0-odstotno). V enem letu so se storitve v povprečju podražile za 4,6 odstotka, blago pa za 2,7 odstotka. Cene blaga dnevne porabe in poltrajnega blaga so se zvišale za 3,9 odstotka oziroma 2,1 odstotka, medtem ko so se cene trajnega blaga znižale za 1,3 odstotka, Sursove podatke navaja Forbes.

K letni inflaciji so največ, 0,6 odstotne točke, prispevale višje cene hrane in brezalkoholnih pijač (za 3,2 odstotka). S po 0,5 odstotne točke vpliva so sledile podražitve iz skupin stanovanje, voda, električna energija, plin in drugo gorivo (za 3,6 odstotka) ter zdravstvo (za 9,4 odstotka).

Slovenci najbolj zadovoljni z odnosi s prijatelji, sorodniki in sodelavci

Anketiranci, stari 16 let ali več, so vnovič ocenjevali tudi splošno zadovoljstvo z življenjem, finančnim stanjem gospodinjstva in medosebnimi odnosi, in sicer subjektivno po lestvici od 0 (povsem nezadovoljen) do 10 (zelo zadovoljen).

V povprečju so bili še vedno najbolj zadovoljni z odnosi, ki jih imajo s prijatelji, sorodniki, sosedi, sodelavci (8,6 oz. enako kot lani). Splošno zadovoljstvo z življenjem (7,7) in s finančnim stanjem gospodinjstva (6,8) pa sta se malenkost zvišala (+0,1).

S prijatelji in sorodniki se je ob pijači ali kosilu, večerji vsaj enkrat na mesec družilo 93 odstotkov oseb, starih 16 let ali več, kar je šest odstotnih točk več kot leto prej in enako kot v predkoronskem letu 2019. Zaradi finančnih razlogov se ni družilo dva odstotka vprašanih, kar je približno enako kot v preteklih letih, preostali pa so navedli druge razloge.

S plačljivimi prostočasnimi aktivnostmi se je ukvarjalo 53 odstotkov oseb, starih nad 16 let, kar je 10 odstotnih točk več kot v letu pred tem in približno enako kot v predkoronskem letu 2019. Med razlogi, zakaj se niso udeleževali tovrstnih aktivnosti, jih je 10 odstotkov navedlo finančne, preostali pa druge razloge.

Kakšno je tvoje mnenje o tem?

Sodeluj v razpravi ali preberi komentarje