Vladna seja prinesla ključne točke za del pogajanj z javnim sektorjem

Slovenija 15. Feb 202419:47 0 komentarjev
Luka Mesec vodi sejo vlade.
Foto: UKOM

Vlada je sprejela izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja za sklenitev normativnega dela kolektivne pogodbe za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti, so sporočili po seji vlade. Ob tem so navedli vsebine, ki bodo predmet pogajanj.

Kot so pojasnili v sporočilu za javnost, so že v dogovoru iz decembra 2018 predvideli začetek pogajanj o normativnih delih kolektivnih pogodb dejavnosti, ki normativnega dela ne vsebujejo. Sindikati pa so ministrstvu posredovali svoj predlog.

Predlog vsebuje splošno določbo, obligacijski del in normativni del, so navedli. V obligacijski del kolektivne pogodbe naj bi vključili vsebine, kot so na primer izvajanje, spremembe, odpoved in sklenitev nove kolektivne pogodbe, kvorum, reševanje kolektivnih sporov in ureditev komisije za razlago.

V okviru normativnega dela pa naj bi se med drugim dogovorili o primerih, za katere obstaja dolžnost obveščanja javnih uslužbencev in reprezentativnih sindikatov; primerih, ko mora delodajalec pridobiti mnenje sindikata; o pogojih, ki jih za delovanje sindikata zagotavlja delodajalec.

Tudi o disciplinskem postopku in pravici do odklopa

Med temami, o katerih bodo govorili, so tudi disciplinski postopek ter ravnanje ob prenehanju potreb po večjem številu uslužbencev iz organizacijskega ali poslovnega razloga, kjer naj bi se dogovorili o kriterijih za premestitev oziroma prenehanje pogodbe o zaposlitvi.

Dogovorili naj bi se o ukrepih, s katerimi se bo realizirala pravica do odklopa, oskrbovalskem dopustu, pri delovnem času pa o ureditvi izmenskega dela, pripravljenosti in dosegljivosti, deljenem delovnem času in krajšem referenčnem obdobju za izravnavo presežkov ur.

Delovni čas je v organih državne uprave (ministrstvo, upravni organ v sestavi ministrstva, upravna enota in vladna služba) urejen v uredbi o delovnem času v organih državne uprave, uredba pa ne velja za uprave lokalnih skupnosti in pravosodno upravo. Z ureditvijo v kolektivni pogodbi bi bile posebnosti delovnega časa enako urejene za vse zaposlene v državni upravi, pravosodni upravi in upravah lokalnih skupnosti, razen če je v specialnem zakonu ali področni kolektivni pogodbi drugače urejeno, so pojasnili. Letni dopust pa je, kot so dodali, predmet vzporednih pogajanj.

Kakšno je tvoje mnenje o tem?

Bodi prvi, ki bo pustil komentar!