Zagovornik: Država ne spoštuje zakonov pri javnem avtobusnem prevozu invalidov

Slovenija 24. Nov 202312:38 1 komentar
oseba na invalidskem vozičku
Slika je simbolična (Foto: PROFIMEDIA)

Zagovornik načela enakosti je opozoril, da država ne spoštuje zakonskih obveznosti na področju dostopnosti do javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza za ljudi z ovirami.

Zagovornik načela enakosti opozarja, da država ne spoštuje zakonskih obveznosti na področju dostopnosti do javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza za ljudi z ovirami. Zakonski rok za zagotovitev dostopnosti oviranih do avtobusnega prometa se je iztekel decembra 2020.

Zagovornik načela enakosti je pripravil posebno poročilo o nedostopnosti medkrajevnega javnega avtobusnega prevoza za gibalno in senzorno ovirane, so v sporočilu za javnost zapisali pri Zagovorniku.

Na podlagi podatkov pristojnega ministrstva in področnih nevladnih organizacij je ugotovil, da koncesionarji, ki v okviru gospodarske javne službe izvajajo linijski prevoz potnikov, skorajda nimajo vozil, ki bi bila prilagojena za potovanje gibalno in senzorno oviranih. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je navedlo, da to ni razlog, da kandidati za koncesijo na razpisih ne bi bili izbrani, saj še ni sprejelo standardov za prilagojen prevoz potnikov. Ministrstvo ni določilo niti zahtev glede števila avtobusov, ki so prilagojeni, niti tega, kolikšen delež vozil v celotnem voznem parku posameznega koncesionarja mora biti prilagojen.

Zveze paraplegikov Slovenije: linijski avtobusi so popolnoma nedostopni

Izkušnje z nedostopnostjo in neprilagojenostjo javnega avtobusnega prometa so Zagovorniku posredovali tudi iz Zveze paraplegikov Slovenije. Pojasnili so, da med člani zveze velja prepričanje, da so linijski avtobusi popolnoma nedostopni, zato o tej možnosti prevoza niti ne razmišljajo. Pri Društvu distrofikov Slovenije pogrešajo informacije o dostopnosti avtobusov izvajalcev medkrajevnih potniških prevozov.

Zagovornik je tako ocenil, da so ljudje z ovirami na področju dostopnosti do javnega avtobusnega prevoza diskriminirani. Ljudem z ovirami namreč še vedno ni zagotovljena dostopnost javnega potniškega prometa, kot jo zahtevata zakon o izenačevanju možnosti invalidov in Konvencija o pravicah invalidov, ki jo je Slovenija ratificirala leta 2008.

Rok za zagotovitev dostopnosti te oblike prevoza se je iztekel 11. decembra 2020. Določen je v zakonu o izenačevanju možnosti invalidov, po katerem je predvideno, da se v imenu države linijski prevozi potnikov opravljajo z avtobusi, ki so dostopni gibalno in senzorno oviranim ljudem. Izvajalci morajo nuditi tudi informacije o možnosti uporabe prevoza, ki so prilagojene ljudem z ovirami.

Ministrstvo naj čim prej sprejme minimalne standarde

Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo je zato priporočil, naj čim prej sprejme minimalne standarde in merila glede dostopnosti avtobusov za gibalno in senzorno ovirane ljudi. Zagovornik je ministrstvo pozval naj določi, kako morajo biti avtobusi prilagojeni in kolikšen delež avtobusov, ki bodo prilagojeni ljudem z ovirami, mora imeti posamezen koncesionar, da izpolni obvezo iz zakona o izenačevanju možnosti invalidov.

Ministrstvu je priporočil tudi naj vzpostavi sistem preverjanja upoštevanja zakonskih zahtev in za namen prilagoditve avtobusov zagotovi dodatna finančna sredstva.

Kakšno je tvoje mnenje o tem?

Sodeluj v razpravi ali preberi komentarje