Vladni ukrepi: energetski vavčer, nižje trošarine in tri mesece brez omrežnine

Gospodarstvo 29. Jan 202218:22 > 21:00 1 komentar

Vlada je sprejela ukrepe za omilitev posledice visokih cen energentov za ljudi in gospodarstvo. Več kot 700 tisoč državljanov bo prejelo 150 evrov solidarnostnega energetskega dodatka. Gospodinjstva bodo prav tako za tri mesece oproščena plačevanja omrežnine. Trošarine na elektriko in pogonska goriva pa se bodo znižale na najnižjo možno stopnjo. Podjetjem bodo namenili 70 milijonov evrov pomoči, celoten paket energetskih ukrepov pa je skupaj vreden približno 200 milijonov evrov.

Vlada je na današnji seji sprejela dva zakona in dve trošarinski uredbi, s pomočjo katerih poskušajo kljubovati posledicam visokih cen energentov za ljudi in gospodarstvo, je dejal predsednik vlade Janez Janša.

“V teh aktih je vlada sprejela oz. državnemu zboru predlagala tako simetrične ukrepe, ki naslavljajo vse, kot tudi asimetrične ukrepe, s katerimi želimo omiliti t.i. energetsko revščino pri najbolj ranljivih skupinah,” je dejal premier.

Med splošnimi simetričnimi ukrepi je Janša kot pomembnejše ukrepe izpostavil oprostitev plačevanja omrežnine, tako za priključno moč kot tudi za porabo električne energije za vse odjemalce, in sicer za obdobje treh mesecev – od 1. februarja do 30. aprila. “To skupaj z nižjimi trošarinami za električno energijo znižuje znesek na položnicah za 30 do 35 odstotkov,” je poudaril predsednik vlade.

Naslednji simetrični ukrep je znižanje trošarine na električno energijo na najnižjo možno stopnjo. Hkrati pa je vlada sprejela tudi uredbo, s katero se s 1. februarjem znižujejo tudi trošarine za pogonsko gorivo in kurilno okolje, prav tako na najnižjo možno stopnjo. “Izpad dohodkov in stroški bodo delno kriti z dobički podjetij, ki jim gre omrežnina za električno energijo. Ko pa gre za stroške pri asimetričnih ukrepih, pa se bodo stroški krili iz podnebnega sklada,” je napovedal predsednik vlade.

Trošarine bodo znižali na “najnižje možne”

Trošarina pri kurilnem olju za ogrevanje je trenutno 15,75 centa, končna maloprodajna cena (ki jo vlada od lani spet regulira) je 1,015 evra za liter. Zdaj bodo trošarino znižali za 7,9 centa.

Prepolovili bodo tudi trošarino za zemeljski plin za ogrevanje (z 18,4 na 9,2 centa).

Nižajo se tudi trošarine za pogonska goriva.

Dizel trenutno stane 1,48 evra za liter, trošarina je približno 40 centov. Zdaj jo bodo znižali za 5,8 centa.

Bencin pa trenutno stane 1,38 evra za liter, od tega okrog 40 centov trošarine. To bo zdaj znižali za 1,8 centa.

Dizel
PROFIMEDIA

Z asimetričnimi ukrepi naslavljajo več kot pol milijona tistih, za katere ocenjujejo, da jih je energetska draginja še posebej prizadela. “Osnovno orodje za naslavljanje tega problema je t.i. solidarnostni energetski dodatek v višini 150 evrov, ki bo šel prejemnikom varstvenega dodatka – torej okrog 67 tisoč ljudem, katerih dohodki ne zadoščajo za preživetje in dobivajo dodatna sredstva iz socialne mreže,” je na novinarski konferenci še pojasnil predsednik vlade. Med prejemniki bodo tudi upokojenci, ki prejemajo mesečno do 1000 evrov pokojnine, invalidi ter velike družine, solidarnostni dodatek pa bo izplačan v skupni vrednosti 106 milijonov evrov, posameznik pa bo na svoj račun prejel 150 evrov.

Kdo so upravičenci, ki bodo prejeli solidarnostni dodatek

 • upokojenci, katerih prejemek je za mesec december 2021 znašal 1000 evrov ali manj,
 • upravičenci do nadomestila za invalidnost za mesec december 2021 po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov,
 • prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka za mesec december 2021,
 • upravičenci do otroškega dodatka od prvega do vključno šestega dohodkovnega razreda za mesec december 2021,
 • upravičenci do dodatka za veliko družino za leto 2021,
 • rejniki, ki so imeli v decembru 2021 sklenjeno vsaj eno rejniško pogodbo v skladu z določbami zakona, ki ureja izvajanje rejniške dejavnosti.

Do solidarnostnega dodatka so upravičenci upravičeni le enkrat. Upravičenci, ki so upravičeni do dodatka za veliko družino za štiri ali več otrok za leto 2021, so poleg dodatka v višini 150 evrov, upravičeni do dodatnega dodatka v višini 50 evrov. Enkraten solidarnostni dodatek se izplača najkasneje do 15. aprila 2022, sredstva pa se zagotovijo iz Sklada za podnebne spremembe.

Energetska kriza naj bi se umirila po aprilu

Vlada je sprejela tudi zakon, s katerim naslavlja problematiko visokega dviga cen energentov za gospodarstvo in kmetijstvo. “Gre za okoli 70 milijonov evrov asimetrične pomoči za tiste gospodarske subjekte, ki jih je ta energetska draginja najbolj prizadela,” je dejal Janša in dodal, da gre pri tem ukrepu za enkratni ukrep.

Vsi prej omenjeni ukrepi sicer veljajo tri mesece, torej od 1. februarja do 30. aprila. “Računamo namreč, da se bo situacija na energetskih trgih po tem obdobju v veliki meri umirila,” je še izpostavil Janša in dodal, da so takšne tudi napovedi Evropske komisije. V kolikor pa se to ne bo zgodilo, ima vlada možnost, da predlaga podaljšanje vseh, ali samo nekaterih ukrepov, je še poudaril premier.

70-milijonska enkratna pomoč podjetjem

“Prepričan sem, da smo zaradi medsebojnega spoštovanja s podjetniki in zaradi stalne pripravljenosti na dialog pogajanja ob epidemiji začeli v dobrem vzdušju,” je uvodoma poudaril gospodarski minister in podpredsednik vlade Zdravko Počivalšek ter dodal, da so prav zaradi tega “hitro slišali klice tistih, ki so zaradi visokih cen energentov prišli v težave”. Kot je dejal, so zato sprejeli ukrep, ki omogoča nepovratno finančno pomoč gospodarstvu, predvsem energetsko intenzivnim podjetjem.

“Rezultat dela ministrstev je ukrep za pomoč gospodarstvu in kmetijstvu, ki je opredeljen ob zakonu o ukrepih za omilitev dviga cen energentov,” je nadaljeval Počivalšek in v nadaljevanju predstavil anketo, ki jo je na začetku leta izvedla Gospodarska zbornica Slovenije (GSZ). Izsledki ankete pričajo, da je le 43 odstotkov podjetij letos v celoti opravilo zakup elektrike. 21 odstotkov podjetij je zakup opravilo tudi za plin, 10 odstotkov podjetij pa za letos nima zakupljene niti 1 kilovatne ure električne energije.

V sprejetem zakonu so zato določili, da so pomoči upravičene pravne ali fizične osebe, ki so bile v Sloveniji registrirane za opravljanje gospodarske dejavnosti do 1. 12. 2021. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati, pa so:

 • da ima podjetje vsaj pet zaposlenih
 • da podjetje ni bilo v težavah že na dan 31. 12. 2019
 • da ima v strukturi vseh poslovnih prihodkov vsaj pet odstotkov stroškov energije v poslovnem letu 2019
 • da ima stroške energije v poslovnem letu 2019 najmanj v višini 10 tisoč evrov
 • da bodo stroški energije v letu 2022 v primerjavi z letom 2021 narasli za več kot 30 odstotkov

Za dodelitev pomoči bodo morali upravičenci do 31. marca 2022 na FURS predložiti izjavo, finančna uprava pa bo pomoč v obliki enkratnega zneska izplačala do 20. aprila 2022. Kot je še poudaril Počivalšek, ocenjena finančna pomoč znaša 70 milijonov evrov in bo zajela približno 14.500 gospodarskih subjektov. Shemo pomoči mora sicer najprej odobriti še Evropska komisija.

Zakon sicer ureja tudi pomoč tudi pomoč na področju kmetijstva. Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja bo, tako Počivalšek, na podlagi podatkov v 30 dneh od uveljavitve predpisa odpremila informativno odločbo. Finančno nadomestilo se bo podelilo v obliki pavšala na hektar zemljišča glede na vrsto dejanske rabe.