Božičnice 2022: kako radodarna bodo slovenska podjetja letos?

Gospodarstvo 02. Dec 202206:53 7 komentarjev
Nagrada ob koncu leta
PROFIMEDIA

Konec leta zaposleni v številnih podjetjih pričakajo tudi z mislijo na nagrado, ki jim jo bo morebiti namenil delodajalec. Pri nekaterih večjih slovenskih podjetjih smo preverili, kako radodarna bodo letos.

V nekaj največjih slovenskih podjetjih smo preverili, ali nameravajo svojim zaposlenim izplačati katero od nagrad ob koncu leta, torej božičnico, 13. plačo ali nagrado za poslovno uspešnost, in višino nagrade.

Večina podjetij, ki so nam posredovala odgovore, bo zaposlenim namenila eno od nagrad, čeprav zneska mnoga še ne razkrivajo. Med podjetji, ki so razkrila znesek božičnice, bodo najvišjo prejeli zaposleni v škofjeloškem LTH Castingsu.

Luka Koper

Število zaposlenih: 1.577, Celotni prihodki: 232,9 milijona evrov, Čisti dobiček: 29,9 milijona evrov

“V Luki Koper se skladno s kolektivno pogodbo izplačilo nagrade za poslovno uspešnost in božičnice določa na podlagi doseženih poslovnih rezultatov, vendar v družbi o tem še nismo odločali.”

Zavarovalnica Triglav

Število zaposlenih: 2.246, Celotni prihodki: 776,8 milijona evrov, Čisti dobiček: 73,4 milijona evrov

“V Zavarovalnici Triglav morebitnega izplačila denarne nagrade iz naslova uspešnosti poslovanja ob koncu letošnjega leta še nismo obravnavali.”

Pošta Slovenije

Število zaposlenih: 5.503, Celotni prihodki: 272,4 milijona evrov, Čisti dobiček: 9,4 milijona evrov

“Odločitev o izplačilu poslovne uspešnosti oziroma t. i. božičnice v Pošti Slovenije še ni sprejeta.”

Lek

Število zaposlenih: 4.797, Celotni prihodki: 1,3 milijarde evrov, Čisti dobiček: 147 milijonov evrov

“Tako kot pretekla leta bomo tudi letos v Leku izplačali božičnico v skladu s kolektivno pogodbo, glede na rastoči obseg poslovanja in dosežke družbe v letu 2022. Božičnica bo izplačana 15. decembra v višini 1.500 evrov bruto (preteklo leto 1.400 evrov bruto).

Prejeli jo bodo vsi, ki so zaposleni v Leku, d. d., in zaposleni prek agencije na dan 30. novembra, in sicer sorazmerni znesek glede na čas zaposlitve v letu 2022. Poleg božičnice imamo z Lekovo kolektivno pogodbo urejeno tudi izplačilo za delovno in poslovno uspešnost, ki se obračunava glede na dejanski doprinos zaposlenega in uspešnost družbe. Izplačilo za delovno in poslovno uspešnost se izvede v začetku leta glede na rezultate in uspešnost v preteklem poslovnem letu.”

Gen-I

Število zaposlenih: 426, Celotni prihodki: 3,6 milijarde evrov, Čisti dobiček: 73,5 milijona evrov

“Uprava GEN-I bo o izplačilu nagrad za poslovno uspešnost odločala v prihodnjih 14 dneh. Odločitev bo temeljila na poslovnih rezultatih Skupine GEN-I v iztekajočem se letu.”

Zavarovalnica Sava

Število zaposlenih: 1.297, Celotni prihodki: 425,8 milijona evrov, Čisti dobiček: 58,1 milijona evrov

“Glede izplačila poslovne uspešnosti za leto 2022 lahko pojasnimo, da njene višine še nismo definirali, saj tudi še nimamo končnih ocen izkaza poslovanja. Bomo pa poslovno uspešnost za leto 2022 zaposlenim v Zavarovalnici Sava izplačali.”

Lidl

Število zaposlenih: 1.849, Celotni prihodki: 490,6 milijona evrov, Čisti dobiček: 16,6 milijona evrov

“15. decembra bodo lidlovke in lidlovci prejeli izplačilo poslovne uspešnosti v višini 300 evrov bruto na vrednostno kartico. Znesek bo enak za vse zaposlene, ne glede na zaposlitev za polni ali krajši delovni čas. Zaposleni bodo, tako kot vsako leto, prejeli simbolična darila ob novem letu, za najmlajše pripravljamo spletno božičkovanje, prav tako pa bomo obdarili več kot 1.300 otrok zaposlenih.

Naj spomnimo, da so zaposleni marca že prejeli nagrado za poslovno uspešnost v višini 330 evrov bruto. Zaradi izjemnih rezultatov pa se je poslovodstvo družbe odločilo še za dodatno izplačilo v decembru. Tako bo Lidl Slovenija v letu 2022 za izplačilo nagrad za poslovno uspešnost svojim zaposlenim namenil več kot 1,2 milijona evrov.”

Hella Saturnus

Število zaposlenih: 1.749, Celotni prihodki: 259,4 milijona evrov, Čista izguba: 6,7 milijona evrov

“V podjetju Hella Saturnus Slovenija bomo tudi letos izplačali božičnico vsem zaposlenim in vsem agencijskim delavcem. Kljub ne najboljšim finančnim rezultatom so bili delavci izredno motivirani za delo, zaradi pomanjkanja delovne sile so izkoristili vse notranje rezerve in se potrudili, da smo redno dobavljali našim kupcem. V letošnjem letu smo tudi pridobili dva izredno pomembna razvojna projekta, ki bosta pomenila tehnološki preboj za našo tovarno in za avtomobilsko industrijo. Skladno s tem smo se odločili, da božičnico izplačamo vsem delavcem.”

Trgovina
PROFIMEDIA

Hofer

Število zaposlenih: 1.377, Celotni prihodki: 676,7 milijona evrov, Čisti dobiček: 92 milijonov evrov

“Poleg nadpovprečnega plačila v trgovski panogi se pri podjetju Hofer trudimo za motiviranje svojih več kot 2.000 sodelavk in sodelavcev tudi z izplačilom nagrade iz naslova poslovne uspešnosti. Letos decembra bomo enako kot lani izplačali nagrado v vrednosti 240 evrov bruto. Ob tem bi izpostavili, da na višino nagrade ne vpliva morebitna odsotnost z dela, npr. iz naslova bolniškega staleža. Naj omenimo, da so vse naše sodelavke in sodelavci letos prejeli tudi 1.700 evrov regresa, ki je bil izplačan v juniju. Poleg tega smo uvedli še inflacijski bonus v skupni neto vrednosti 200 evrov, ki so ga vsi zaposleni prvič prejeli septembra z avgustovsko plačo. Izplačila bonusa v višini 40 evrov neto sledijo vsak mesec, vse do izplačila decembrske plače v januarju 2023. Svojim sodelavkam in sodelavcem sicer vse leto nudimo številne ugodnosti /…/ Med drugim bo ob zaključku leta več kot 1.850 otrok naših zaposlenih tudi letos prejelo praznično darilo, ki jim ga namenja dedek Mraz.”

Spar Slovenija

Število zaposlenih: 4.521, Celotni prihodki: 874,3 milijona evrov, Čisti dobiček: 16,7 milijona evrov

“Skladno z interno politiko podjetja Spar Slovenija bomo zaposlenim izplačali nagrade ob koncu leta, za katere bomo letos namenili nekoliko višji skupni znesek kot lani. Nagrada bo delno vezana na poslovno uspešnost, delno pa na uspešnost posameznika, zato ne bo enaka za vse zaposlene.”

Tuš

Število zaposlenih: 2.816, Celotni prihodki: 460 milijonov evrov, Čisti dobiček: 4,3 milijona evrov

“Odločitve glede izplačila božičnice še nismo sprejeli.”

Dars

Število zaposlenih: 1.234, Celotni prihodki: 489,3 milijona evrov, Čisti dobiček: 112,7 milijona evrov

“Trenutno potekajo pogovori s socialnimi partnerji, odločitev glede izplačila nagrade za poslovno uspešnost pa bo sprejeta predvidoma do božično-novoletnih praznikov.”

Unior

Število zaposlenih: 1.592, Celotni prihodki: 177,5 milijona evrov, Čisti dobiček: 2,7 milijona evrov

“Družba Unior, d. d., v poslovnem letu 2022 predvidoma ne bo izplačala nagrade za poslovno uspešnost.”

Petrol

Število zaposlenih: 2.122, Celotni prihodki: 3,9 milijarde evrov, Čisti dobiček: 66,5 milijona evrov

“Družba Petrol bo zaposlenim v Petrol d.d., Ljubljana in na najemnih prodajnih mestih izplačala nagrado za poslovno uspešnost v višini 800 EUR bruto na zaposlenega. Nagrada bo izplačana v četrtek, 15. 12. 2022. V kolikor bo Vlada RS družbi povrnila škodo, ocenjeno na 108,9 mio EUR, ki je nastala zaradi vladne regulacije cen naftnih derivatov v obdobju od 15. marca do 30. aprila in od 11. maja do 20. junija 2022, pa bo sledilo še dodatno izplačilo, in sicer v znesku do 600 EUR bruto na zaposlenega.”

Krka

Število zaposlenih: 6.204, Celotni prihodki: 1,4 milijarde evrov, Čisti dobiček: 245,2 milijona evrov

“V Krki bomo tako kot vsako leto tudi letos sodelavcem izplačali božičnico. O njeni višini in izplačilu bo Krkina uprava odločila do konca novembra. Sicer pa Krkina filozofija nagrajevanja zaposlenih temelji na prepričanju, da je treba sodelavce za njihovo delo in dosežke tudi nagraditi, zato velik poudarek dajemo nagrajevanju delovne uspešnosti, ki jo razumemo kot individualno ali skupinsko doseganje ciljev. Na osnovi ugotovljene uspešnosti družbe in meril, določenih v gospodarskem načrtu, se uspešnost glede na dosežke družbe izplačuje vsem sodelavcem dvakrat na leto. /…/ Za obdobje januar–junij 2022 smo dobili izplačano uspešnost družbe v višini 83,8 odstotka posameznikove plače. Morebitno izplačilo uspešnosti za drugo polletje se bo prav tako izračunavalo na osnovi doseženih kumulativnih letnih rezultatov poslovanja in bo, če bodo cilji doseženi, predvidoma izplačano v začetku naslednjega leta. Do izplačila uspešnosti so upravičeni vsi sodelavci, ki so bili v rednem delovnem razmerju oziroma so bili zaposleni prek zunanjih agencij.”

Hidria

Število zaposlenih: 1.523, Celotni prihodki: 273,7 milijona evrov, Čisti dobiček: 24,7 milijona evrov

“V Hidrii za leto 2022 načrtujemo prodajo na nivoju 380 milijonov evrov, kar je nekaj manj kot 20 odstotkov več kot lani, a gre tu tudi za učinek višjih stroškov, ne le večjih naročil. K temu so pomembno pripomogli številni novi posli, naraščajoč segment hibridizacije, elektromobilnosti in industrijske tehnike ter seveda naši zvesti in predani zaposleni, ki so srce in motor naše korporacije. Ker brez njih ne bi mogli doseči izjemnih uspehov, ki našo korporacijo uvrščajo v sam svetovni vrh snovalcev in proizvajalcev avtomobilske in industrijske tehnologije prihodnosti, jih bomo tudi letos za njihovo dobro delo ustrezno nagradili. Konkretnih številk žal ne moremo komentirati.”

NLB

Število zaposlenih: 2.510, Celotni prihodki: 414 milijonov evrov, Čisti dobiček: 208,4 milijona evrov

“Božičnice oziroma t. i. 13. plače ne izplačujemo; odvisno od doseženih rezultatov pa lahko banka skladno s kolektivno pogodbo zaposlenim izplača nagrado za poslovno uspešnost. Čeprav poslovnega leta še ni konec, ocenjujemo, da bodo rezultati matične banke izplačilo tudi letos omogočili, pri čemer bo skupna vrednost izplačila za 10 odstotkov višja kot lani. Posebej želimo poudariti, da nas zelo veseli, da bomo lahko trdo in zavzeto delo zaposlenih nagradili tudi letos.”

Talum

Število zaposlenih: 1.165, Celotni prihodki: 356,2 milijona evrov, Čisti dobiček: 271 tisoč evrov

“V Talumu je izplačilo za poslovno uspešnost ob koncu leta, ki se izplača v obliki 13. plače, dogovorjeno s sindikatom. Dogovor med drugim predvideva, da se poslovna uspešnost izplača najkasneje do 31. 12. 2022, višina pa je določena v deležu od planiranega dobička. Glede na izredno zahtevne razmere na trgih predvsem kot posledica energetske draginje ter neznanih draginjskih ukrepov za gospodarstvo je prezgodaj napovedovati izplačilo ob koncu leta.”

SIJ

Število zaposlenih: 3.800, Čisti prihodki: 962,7 milijona evrov, Čisti dobiček: 29,2 milijona evrov

“Odločitve o izplačilu nagrade za poslovno uspešnost v družbah Skupine SIJ še nismo sprejeli.”

Gorenje

Število zaposlenih: 3.512, Celotni prihodki: 2,1 milijarde evrov, Čista izguba: 1,2 milijona evrov

“V skladu z našo kolektivno pogodbo, ki določa tudi pogoje za izplačilo božičnice, se morata delodajalec in sindikat o izplačilu božičnice in njeni višini dogovoriti najpozneje do 10. decembra.”

Telekom Slovenije

Število zaposlenih: 2.076, Celotni prihodki: 602,4 milijona evrov, Čisti dobiček: 34,4 milijona evrov

“V Telekomu Slovenije bomo skladno s kolektivno pogodbo v decembru zaposlenim izplačali božičnico, njena natančna višina sicer še ni znana. Morebitno izplačilo dela plače za poslovno uspešnost (13. plača) pa je odvisno od doseženih poslovnih rezultatov v posameznem letu.”

Akrapovič

Število zaposlenih: 1.440, Celotni prihodki: 155,9 milijona evrov, Čisti dobiček: 20,1 milijona evrov

Zaposleni v podjetju Akrapovič, d. d., bodo v decembru prejeli 1.000 evrov bruto božičnice, v začetku prihodnjega leta pa še nagradi za poslovno in delovno uspešnost. Višini obeh nagrad še nista znani, saj poslovno leto 2022 še ni zaključeno, prav tako ocenjevanje letne delovne uspešnosti zaposlenih poteka do konca letošnjega leta.

Zavarovalnica Generali

Število zaposlenih: 1.306, Celotni prihodki: 497,8 milijona evrov, Čisti dobiček: 24,5 milijona evrov

“Izplačilo in višina božičnice sta v zavarovalnici Generali opredeljeni v Kolektivni pogodbi družbe Generali zavarovalnica, d. d. Božičnica znaša 40 odstotkov povprečne plače v družbi, ugotovljeni na osnovi obračuna plač za mesec november tekočega leta, in se izplača najkasneje do 24. decembra.”

LTH Castings

Število zaposlenih: 1.741, Celotni prihodki: 277,2 milijona evrov, Čisti dobiček: 21,3 milijona evrov

“V LTH Castings verjamemo, da zaposleni pomembno prispevajo k uspešnemu poslovanju družbe, zato jim ob koncu vsakega poslovnega leta izplačamo stimulativne nagrade. Višina nagrade za leto 2022 znaša 2.000 evrov bruto. Del bo izplačan pred božičem, del pa v začetku januarja 2023.”

UKC Ljubljana

Število zaposlenih: 8.435, Celotni prihodki: 704,2 milijona evrov, Čista izguba: 9,2 milijona evrov

“Tovrstnih izplačil v UKC Ljubljana ne bo.”

Splošna bolnišnica Celje

Število zaposlenih: 2.059, Celotni prihodki: 144,2 milijona evrov, Čista izguba: 4 milijone evrov

“Tako kot v preteklih letih tudi letos v Splošni bolnišnici Celje zaposlenim ne bomo izplačevali izrednih izplačil delovne uspešnosti v obliki božičnice ali 13. plače. Skozi celo leto pa smo, v skladu z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in s kolektivno pogodbo za javni sektor, zaposlenim izplačevali redno delovno uspešnost.”

Nova KBM

Število zaposlenih: 1.631, Celotni prihodki: 273,6 milijona evrov, Čisti dobiček: 108,9 milijona evrov

“V Novi KBM smo ponosni na številne uspehe, ki smo jih s predanimi sodelavci dosegli v letu 2022, ko smo obeležili tudi 160-letnico poslovanja banke, zato bo banka dosežke tudi finančno nagradila. 13. decembra 2022 bo Nova KBM vsem zaposlenim izplačala nagrado za poslovno uspešnost v višini 1.540 evrov bruto oz. poslovno uspešnost, ki je sorazmerna s časom zaposlitve v banki v letu 2022, če posameznik na Novi KBM ni bil zaposlen vse leto 2022.”

Javni sektor

Število zaposlenih: 187.792

“Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 je bil med Vlado RS in reprezentativnimi sindikati oktobra 2022. Dogovor med drugim prinaša uskladitev vrednosti plačnih razredov plačne lestvice, regres za letni dopust za leto 2022, regres za prehrano, povišanje uvrstitev delovnih mest, nazivov, funkcij in vrednosti nominalnih osnov za delo v tujini. Vsebina ne zajema izplačila 13. plače oziroma božičnice.

V zvezi z izplačilom 13. plače pojasnjujemo še, da je za razliko od zasebnega sektorja v zvezi s pravicami in obveznostmi (kamor bi sodila tudi morebitna ‘božičnica’) treba dosledno upoštevati tretji odstavek 16. člena zakona o javnih uslužbencih, ki prepoveduje, da bi se javnim uslužbencem dopustil večji obseg pravic, kot so določene z zakonom, kolektivno pogodbo ali na podlagi zakona izdanim podzakonskim aktom.

Dodajamo pa še, da je nagrajevanje delovne uspešnosti v javnem sektorju urejeno drugače kot v zasebnem sektorju. V javnem sektorju poznamo tri vrste delovne uspešnosti (redna delovna uspešnost, delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela in delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu), kar na individualni ravni (torej na ravni posameznega zaposlenega) omogoča izplačilo iz naslova tovrstnega nagrajevanja tudi do 20 odstotkov osnovne plače, v posameznih primerih tudi do 50 odstotkov osnovne plače. Takšno izplačilo ‘nagrade’ za opravljeno delo je lahko mesečno in ne le v posameznih časovnih intervalih ali zgolj ob koncu leta.”


*osnova za navedene podatke o številu zaposlenih in poslovnih izidih podjetij so revidirana poslovna poročila za leto 2021

Spremljajte N1 na družbenih omrežjih FacebookInstagram in Twitter

Naložite si našo aplikacijo: na voljo za android in za iOS.

Kakšno je tvoje mnenje o tem?

Sodeluj v razpravi ali preberi komentarje