Ovire pri nadaljevanju gradnje tretje razvojne osi. Dars še nima dovoljenja

Gospodarstvo 15. Nov 202316:02 0 komentarjev
Tretja razvojna os
Foto: PNZ

Še naprej se zapleta pri nadaljevanju gradnje na odseku severnega dela tretje razvojne osi. Pristojne službe namreč še niso posredovale mnenja, ki ga Dars potrebuje. Na Darsu so na direkcijo za vode vlogo za izdajo mnenja posredovali junija letos, "vendar kljub dopolnitvi vloge ter pozivu ministrstvu za naravne vire in prostor k izdaji mnenja to do danes še ni bilo izdano", pojasnjujejo. Medtem Dars nadaljuje postopek izbire izvajalca gradbenih del na tem sklopu.

Družba Dars je v postopku iskanja izvajalca del za sklop Podgorje na severnem delu tretje razvojne osi sposobnost za sodelovanje v nadaljnjem postopku izbire priznala vsem prijavljenim izvajalcem.

Medtem Dars še ni prejel potrebnega mnenja direkcije za vode in po septembrski zavrnitvi še ni vložil nove zahteve za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Za sklop G (Podgorje) na odseku tretje razvojne osi med Velenjem in Slovenj Gradcem je ministrstvo za naravne vire in prostor 27. septembra letos izdalo sklep o zavržbi zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja. Razlog za to je bil, ker Dars ni pridobil mnenja direkcije za vode, ki pa deluje v sklopu tega istega ministrstva.

Dars je na direkcijo za vode vlogo za izdajo mnenja posredoval junija letos, “vendar kljub dopolnitvi vloge ter pozivu ministrstvu za naravne vire in prostor k izdaji mnenja to do danes še ni bilo izdano”, so pojasnili na Darsu.

Dars nove zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja za sklop G še ni vložil. Kot so obrazložili v družbi, so v teku aktivnosti za podaljšanje že pridobljenih mnenj, ki pa jim je medtem zaradi zavrnitve zahteve potekla veljavnost. “Nova zahteva za pridobitev gradbenega dovoljenja bo vložena po pridobitvi mnenja direkcije za vode,” so napovedali pri Darsu.

Medtem pa Dars nadaljuje postopek izbire izvajalca gradbenih del na tem sklopu. Na maja objavljeno javno naročilo je pravočasno prijel šest prijav, vsem prijaviteljem pa je Dars priznal sposobnost sodelovanja v nadaljnjem postopku, v katerem jih bo povabil k oddaji ponudb.

Prijave so oddali konzorciji družb Cestno podjetje Ptuj in Euro-asflat, družb Kolektor CPG in CGP, družb Pomgrad in Gorenjska gradbena družba, družbe Strabag gradbene storitve in ljubljanske podružnice Strabag AG, konzorcij družb Voc Celje, Hering in GIC Gradnje, samostojno ponudbo pa je oddala družba GP Krk, je razvidno iz 8. novembra sprejete in nekaj dni kasneje objavljene odločitve o priznanju sposobnosti.

Glede postopkov na sklopu E oz. sklopu Velunja na severnem delu tretje razvojne osi pa je Dars pojasnil, da je bila tudi za ta sklop prav tako zaradi nepridobljenega mnenja direkcije za vode 14. septembra letos zavrnjena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja. Dars je nato konec septembra na ministrstvo za naravne vire in prostor vložil zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja za območje viadukta 6-08 Ravne 1, ki je na trasi tega sklopa. Zahtevo za preostali del tega sklopa pa bo Dars vložil po pridobitvi mnenja direkcije za vode, ki ga pričakuje “v doglednem času”.

Severni del tretje razvojne osi med Šentrupertom in Slovenj Gradcem bodo po načrtih zgradili do junija 2028.

Dela so že končana na sklopu D (Gaberke), trenutno pa potekajo dela na sklopu F (Jenina) in na prvem pododseku sklopov B (Škalsko jezero) in H (Konovo), ki zajema celoten sklop B in del sklopa H. Na drugem pododseku sklopov B in H, ki predstavlja preostali del sklopa H, pa se gradbena dela trenutno ne izvajajo.

Dars je sicer za omenjeni drugi pododsek junija letos pridobil gradbeno dovoljenje, a to ni postalo pravnomočno, ker je stranski udeleženec vložil tožbo. Dars je od upravnega sodišča 10. oktobra letos prejel dopis, v katerem so Darsu posredovali tožbo stranskega udeleženca na izdano gradbeno dovoljenje v izjasnitev. Dars je sodišču odgovor poslal 8. novembra, so še pojasnili na Darsu.

Kakšno je tvoje mnenje o tem?

Bodi prvi, ki bo pustil komentar!