Nove ovire na poti do nadaljevanja gradnje tretje razvojne osi

Slovenija 11. Okt 202311:57 3 komentarji
Tretja razvojna os
Foto: PNZ

Ministrstvo za naravne vire in prostor je zavrnilo zahtevi Darsa za izdajo gradbenih dovoljenj na dveh odsekih severnega dela tretje razvojne osi. Razlog je v spremembi kart poplavne ogroženosti, ki zahtevajo nove študije. Ta zaostanek naj ne bi ogrozil izgradnje tretje osi v okviru predvidenih rokov.

Po poročanju Večera je ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP) zavrnilo zahtevi za izdajo gradbenih dovoljenj na dveh odsekih severnega dela tretje razvojne osi.

Tretja prometna os je cestna povezava, ki se iz avstrijske Koroške prek Slovenj Gradca in Velenja navezuje na avtocesto pri Celju ter se nato nadaljuje proti Novemu mestu in naprej proti Hrvaški na avtocesto Zagreb–Reka.

MNVP je zavrnilo zahtevi Darsa za izdajo gradbenih dovoljenj za dva sklopa tretje razvojne osi, poimenovana E (Velunje) in G (Podgorje). Kot so za STA pojasnili na Darsu, je bil razlog za zavrnitev v manjkajočem mnenju direkcije za vode, ki jim ga zaradi spremenjenih kart poplavne ogroženosti, ki so glede na izdelane projektne rešitve zahtevale naknadno novelacijo že izdelanih in potrjenih hidrološko-hidravličnih študij, ni uspelo pridobiti v zahtevanem roku za dopolnitev teh dveh vlog.

“Zavrnitev je presenetila tudi nas, saj so v zvezi s tem potekala aktivna usklajevanja tako z ministrstvom za naravne vire in prostor kot z direkcijo za vode. Kljub temu v družbi Dars nadaljujemo aktivno usklajevanje, manjkajoči mnenji direkcije pa pričakujemo v tem mesecu,” so navedli na Darsu. Ko bodo omenjeni mnenji pridobili, bodo na ministrstvo ponovno vložili zahtevo za izdajo zavrnjenih gradbenih dovoljenj. “Če bo ministrstvo reševalo podani zahtevi za izdajo gradbenih dovoljenj skladno z zakonskimi roki, bi, ne glede na zavrnitev, lahko začeli gradnjo na teh dveh odsekih v okviru postavljenih časovnic,” so zapisali na Darsu.

“To na neki način razumem kot sabotažo”

Dogajanje je včeraj ob robu seje sveta koroške regije in regijskega razvojnega sveta v Dravogradu komentiral državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu Andrej Rajh. Kot predsednik medresorske delovne skupine za pospešitev in spremljanje naložbe v tretjo razvojno os, katere člani so med drugim tudi predstavniki ministrstva za naravne vire in prostor, je izrazil razočaranje, da se je to zgodilo.

Tretja razvojna os
Avtomobili med avtocesto in Velenjem (Foto: Borut Živulović/BOBO)

Kot je dejal, ga o tem na medresorski delovni skupini nihče ni obvestil. “Seveda to na neki način razumem tudi kot sabotažo, če uporabim to močno besedo,” je dejal. Utemeljitev, zakaj se je to zgodilo, pa je po njegovih besedah “še bolj ironična”, ker je manjkalo mnenje, ki je v usklajevanju pri mnenjedajalcu, ki izdaja gradbeno dovoljenje. Kot je dejal, je ministrstvo za naravne vire in prostor namreč zavrnilo podaljšanje roka za dopolnitev zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja, ker vloga ni bila dopolnjena z mnenjem organa, ki je v sestavi tega ministrstva, in sicer direkcije za vode.

Dars je po Rajhovih besedah medtem vlogo za sklop Velunja že dopolnil in ponovno vložil, za odsek Podgorje pa bo po njegovih besedah to storil v tem mesecu.

“Predvidevamo, da bistvenih zamud, če se bo ministrstvo za naravne vire in prostor držalo procesnih rokov, ne bo in se bo časovnica normalno dalje odvijala,” je dejal Rajh. Od vseh deležnikov, ki pri tem sodelujejo, pričakuje tvorno sodelovanje. Skupni cilj vseh mora biti, da Korošci čim prej dobijo varno in sodobno cestno povezavo, je dodal.

Sicer pa se je zapletlo še pri enem že izdanem gradbenem dovoljenju. Na junija letos že izdano gradbeno dovoljenje za sklop H (Konovo) je stranka v postopku vložila tožbo na upravno sodišče. “Podrobnosti ne moremo komentirati, saj Dars od upravnega sodišča tožbe ni prejel v izjasnitev,” pa so v zvezi s tem za STA še pojasnili na Darsu.

Še minuli teden je sicer ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek ob vladnem obisku Koroške zagotavljala, da gradnja tretje razvojne osi poteka nemoteno.

Severni del tretje razvojne osi bodo po načrtih zgradili do junija 2028 oziroma pol leta prej, kot je predvidevala prejšnja časovnica, je maja letos povedala ministrica Bratušek. Ta po odstopu Uroša Brežana začasno vodi tudi ministrstvo za naravne vire in prostor.

Kakšno je tvoje mnenje o tem?

Sodeluj v razpravi ali preberi komentarje