Več cepljenih pacientov, večja nagrada za družinskega zdravnika in sestro

Koronavirus 21. Okt 202121:29 > 21:54 6 komentarjev
cepljenje, družinski zdravniki
Žiga Živulovič jr./BOBO

Vlada je sprejela posebni projekt, s katerim želi spodbuditi precepljenost prebivalstva proti covidu-19. Cilj projekta je povečati precepljenost predvsem pri osebah, starejših od 50 let. Za družinske zdravnike in sestre, ki bi svoje paciente prepričali v cepljenje, pa se obeta denarna nagrada.

S posebnim projektom, ki so ga danes sprejeli na vladi, želijo spodbuditi precepljenost predvsem starejšega prebivalstva. Izvajalci programa so družinski zdravniki v javnih zdravstvenih zavodih in pri drugih izvajalcih javne zdravstvene službe, ki bi s povečanjem obsega dela spodbujali in izvajali cepljenje. Za njihovo dodatno delo pa bi jim pristojni iz proračuna izplačali dodatke za delovno uspešnost.

“Kot tim družinske medicine se za potrebe izvajanja tega projekta štejeta zdravnik in srednja medicinska sestra oziroma diplomirana medicinska sestra, glede na vzpostavljeno in obstoječo organizacijo dela v posamezni ambulanti družinske medicine, pri čemer se pri nagradi za delovno uspešnost upošteva sorazmerni delež zaposlitve v timu družinske medicine,” so navedli v vladnem sporočilu.

Najmanj dve uri točno določenega dela na teden

Do možnosti nagrajevanja v obliki delovne uspešnosti iz povečanega obsega dela so upravičeni samo zdravstveni delavci v timih družinske medicine, ki najmanj dve uri na teden opravljajo točno določene naloge.

Med slednjimi so v vladnem sporočilu navedli aktiven in oseben pristop do pacientov, promocijo in izvedbo cepljenja v okviru ambulant in centrov za krepitev zdravja, sodelovanje pri aktivnostih promocije cepljenja v lokalnem okolju, izvajanje cepljenja v okviru “dneva odprtih vrat” in promocijo cepljenja ob hišnem obisku zdravnika ali patronažne sestre.

Kako visoke bodo nagrade?

Do nagrade v višini 10 odstotkov od bruto plače bi bili prav tako upravičeni vsi družinski zdravniki, ki bi dosegli, da se v posameznem mesecu cepi od 20 do 49 pri njih opredeljenih pacientov oziroma če bi pri opredeljenih pacientih, starejših od 50 let v posameznem mesecu cepili od 10 do 19 pacientov. Denarno nagrado v višini do 20 odstotkov bruto plače bi prejeli družinski zdravniki, ki bi v posameznem mesecu cepili od 50 do 79 pacientov, oziroma od 20 do 39 pacientov starejših od 50 let. Do nagrade v višini 30 odstotkov bruto osnovne plače pa bi bili upravičeni vsi družinski zdravniki, ki bi dosegli, da se v posameznem mesecu cepi najmanj 80 pacientov, oziroma najmanj 40 opredeljenih pacientov starejših od 50 let.

Dodatno nagrajevanje v obliki delovne uspešnosti lahko izvajalci uveljavljajo takrat, ko izkažejo vsaj 45 odstotkov opredeljenih pacientov, cepljenih s prvim odmerkom, ali vsaj 55 odstotkov opredeljenih pacientov, starejših od 50 let, cepljenih s prvim odmerkom.

Posebni vladni projekt se sprejema na podlagi drugega odstavka 22.d člena zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki določa, da se posebni projekti, za izvajanje katerih je dovoljeno izplačevati del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, za javne uslužbence določijo z aktom vlade, za javne uslužbence drugega državnega organa pa z aktom tega državnega organa, če so za to zagotovljena namenska sredstva v proračunu. Za izvajanje projekta bodo zagotovljena sredstva v proračunu Republike Slovenije.

Kakšno je tvoje mnenje o tem?

Sodeluj v razpravi ali preberi komentarje