Državni svetniki podprli novelo zakona o osebni asistenci

Slovenija 15. Sep 202117:30
osebna asistenca
Srdjan Živulović/BOBO

Državni svet je na današnji seji podprl predlog novele zakona o osebni asistenci. Prav tako se je seznanil z letnim poročilom zagovornika načela enakosti za leto 2020 in vmesnim poročilom o aktivnostih glede sobivanja pripadnikov romske skupnosti z lokalnim prebivalstvom.

Državni svetniki so danes podprli predlog novele zakona o osebni asistenci, ki ga je v parlamentarni postopek v začetku julija vložila vlada in med drugim podrobneje ureja delo osebnih asistentov. Po oceni DS predlagane spremembe odpravljajo določene pomanjkljivosti, ki so se pokazale pri dosedanjem izvajanju zakona. “Uporabnikom bo novela zagotovila čimbolj kakovostno izvajanje storitev osebne asistence, ki jo potrebujejo za aktivnejše vključevanje v delo, izobraževanje in družbo,” je še razvidno iz danes sprejetega mnenja komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide.

Je pa DS danes predlagal še dopolnila v smeri zvišanja praga asistenčnih ur, obveznega usposabljanja izvajalcev v roku dveh mesecev od začetka dela in možnosti odstopa izvajalca od izvedbenega načrta.

DS se je seznanil z letnim poročilom zagovornika načela enakosti za leto 2020. V njem zagovornik Miha Lobnik med drugim ugotavlja, da je Slovenija pri varstvu pred diskriminacijo vsako leto bolj uspešna, a jih kljub temu na tem področju čaka še veliko dela.

“Predstavniki romske skupnosti se ne morejo zanašati le na državo”

Prav tako so se državni svetniki seznanili z zagovornikovim vmesnim poročilom o aktivnostih glede sobivanja pripadnikov romske skupnosti z lokalnim prebivalstvom. Vmesno poročilo je zagovornik predložil državnim svetnikom kot odziv na njihovo razpravo na eni od sej, na kateri so opozorili na nekatere ključne izzive romske skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja, bivalnih razmer in okoljske problematike ter na varnostna vprašanja in težave, s katerimi se soočajo prebivalci občin jugovzhodne Slovenije, v katerih živijo pripadniki romske skupnosti.

Zagovornik je pri pripravi poročila od pristojnih institucij preveril, kako obravnavajo izpostavljene teže. Po predstavitvi poročila pristojni komisiji za državno ureditev in zainteresirani komisiji za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter interesni skupine lokalni interesov v DS med drugim menijo, da bi morali pripadniki romske skupnosti, podobno kot na področju izobraževanja, tudi na področju dela in zaposlovanja izkazati večji interes in željo po zaposlitvi.

#related-news_1

Opozorili so še, da morajo del odgovornosti za preživljanje sebe in svojih družin prevzeti sami in se ne morejo zanašati zgolj na socialno pomoč in odvisnost od države. Strinjali so se tudi, da za romsko skupnost predstavlja največjo težavo neurejenost bivalnih razmer in celo popolna odsotnost osnovne infrastrukture v mnogih romskih naseljih, predvsem na jugovzhodu Slovenije. V takšnih situacijah lokalne skupnosti brez pomoči države ne bodo zmogle same rešiti izzivov.

Ob tem DS pozdravlja pomoč države v obliki finančnih sredstev, ki jih prejmejo občine z romskim prebivalstvom v podporo pri reševanju romskih problemov, in se strinja, da bi bilo smiselno konkretizirati namene, za katere občine lahko porabijo tovrstna sredstva.

Sprejeli so tudi sklep o ravnanju s tajnimi podatki in sistem postopkov in ukrepov za njihovo varovanje v državnem svetu. Prav tako so obravnavali predlog sprememb finančnih načrtov DS za prihodnji dve leti.

Sicer pa je državni svetnik Peter Požun predlagal brezplačno cepljenja proti gripi, državni svetnik Branko Tomažič pa je opozoril na neenakopravno obravnavo cepljenih proti covidu-19 in prebolelih.