Dve tretjini poslancev bosta zaradi “špricanja” dobili za 200 evrov nižjo plačo

Slovenija 15. Jan. 202206:53
Delite:
Državni zbor RS
Foto: BOBO

Kar 60 poslancev bo očitno ob naslednjem izplačilu plače dobilo okoli 200 evrov bruto manj, kot dobijo sicer. Gre za kazen, ker so konec oktobra "špricali" izredno sejo državnega zbora, ki jo je na temo skrb vzbujajočih razmer v državi zahtevala levosredinska opozicija.

Kot smo poročali, je predsednik parlamentarne mandatno-volilne komisije (MVK) Ivan Hršak konec novembra kar dve tretjini poslancev državnega zbora (61 od skupno 90 poslank in poslancev) obvestil o ukrepu znižanja plače. Konec oktobra so namreč brez opravičila manjkali na izredni seji državnega zbora.

Poslanci so obvestilu lahko ugovarjali osem dni po njegovem prejemu, kot so potrdili v državnem zboru, pa so ugovor podali le štirje. Po informacijah N1 so ugovarjali poslanka SDS Alenka Jeraj, poslanec NSi Aleksander Reberšek, poslanec SD Samo Bevk in poslanka Mateja Udovč, ki je konec lanskega leta zapustila poslansko skupino Konkretno (nekdaj SMC) in postala nepovezana poslanka. Delovna skupina, sestavljena iz članov MVK, ki je ugovore obravnavala, predlaga, da se ugodi le enemu izmed njih, preostali trije ugovori pa naj se zavrnejo.

Po informacijah N1 je po oceni delovne skupine MVK utemeljene osebne okoliščine – bolezen sina – za izostanek navedla le poslanka Udovč.

Po Bevkovi oceni sankcija izrazito pretirana

Razlogi za odsotnost, podani v ostalih ugovorih, pa za delovno skupino MVK niso bili opravičljivi. Poslanec Bevk je na primer v ugovoru navedel, da je izredno sejo zapustil okrog 20.50, torej je bil prisoten skoraj do preverjanja navzočnosti, pred tem pa je sodeloval tudi na redni seji državnega zbora. Ker je bil v parlamentu večji del dneva, je ocenil, da je sankcija o znižanju plače in drugih osebnih prejemkov za celoten dan prekomerna in izrazito pretirana.

Končno odločitev o ugovorih bo sicer sprejela MVK na javni seji 27. januarja. “Znižanje plače bo izvedeno predvidoma pri naslednjem izplačilu plače. V skladu s poslovnikom državnega zbora poslancu za dan neopravičene odsotnosti ne pripada plača, regres za prehrano in potni stroški. Znižanje bo odvisno od višine plače in navedenih prejemkov posameznega poslanca,” pravijo na MVK. Kot smo že poročali, bo izplačilo poslancem zaradi odsotnosti na omenjeni oktobrski seji nižje za okoli 200 evrov bruto.

Denar
Foto : Žiga Živulović jr./BOBO

Več kot dve tretjini poslancev brez opravičila

Spomnimo: izredno sejo državnega zbora 26. oktobra na temo skrb vzbujajočih razmer v državi in nujnosti predčasnih volitev so zahtevali poslanci strank KUL in nepovezane poslanske skupine. Osrednji predlog se je glasil, naj državni zbor vladi priporoči, da odstopi in s tem omogoči predčasne volitve. Ker pa so bila vsa predlagana priporočila zavrnjena že na matičnem parlamentarnem odboru za notranje zadeve, naj bi poslanci na seji glasovali le o dnevnem redu na začetku seje. Takrat je bilo na seji prisotnih 75 od skupno 90 poslank in poslancev. Nekaj pred 22. uro pa je nepričakovano prišlo do glasovanja o odvzemu besede poslancu SD Marku Koprivcu.

Pri prvem glasovanju o tem predlogu je bilo navzočih 13 poslank in poslancev, pri ponovljenem glasovanju 18, po prekinitvi pa 22 poslank in poslancev. Odsotnost je opravičilo le nekaj poslancev, predsedujoči pa je v skladu z veljavnimi določili sejo zaradi nesklepčnosti prekinil.

V naslednjih dneh je sledilo ugotavljanje, kdo od poslancev je bil neopravičeno odsoten. Pravilnik državnega zbora namreč določa, da predsednik MVK na podlagi poročila generalne sekretarke o odsotnosti poslanca s seje in ob ugotovitvi, da ni bilo posredovano dokazilo ali obvestilo o opravičeni odsotnosti, neopravičeno odsotnega poslanca obvesti o ustreznem znižanju plače in drugih osebnih prejemkov. Že takrat smo poročali, da so nekateri poslanci ocenjevali, da bi bilo pošteno, če bi jih kazen doletela le za tisti del seje, na katerem so manjkali, saj da so bili navzoči skoraj do glasovanja.