Fekalije v potoku na Bledu: onesnaženja bodo tudi v prihodnje

Slovenija 21. Avg 202217:53 > 22. Avg 2022 10:19 6 komentarjev
bled
Društvo za varstvo okolja Bled

Če se težave s kanalizacijo na Bledu ne bodo rešile, bodo tudi v prihodnjih letih onesnaženja s fekalijami, kakršno se je zgodilo na začetku tega meseca. A kako pristopiti do težav in kakšna rešitev je pravzaprav potrebna? Občina in država imata popolnoma različne odgovore. Občina meni, da je treba iz kanalizacijskega sistema izvzeti potok Ušivec, s čimer pa naj se ne bi strinjala država. Na ministrstvu odgovarjajo, da to ne drži. Dotoku izvirskih voda v Blejsko jezero ne nasprotujejo, a voda iz Ušivca po njihovih podatkih ni ustrezna. Sploh pa ob pomanjkanju vode Ušivec v kanalizacijski sistem prinese zanemarljivo količino vode.

V začetku meseca je na Bledu prišlo do onesnaženja potoka Jezernica s fekalijami. “Potok povsem spominja na kanalizacijski kanal, voda je motna in rjavih odtenkov, veje grmov, ki rastejo ob strugi, pa so povešene ob teži večjih ostankov sanitarnih pripomočkov,” so stanje opisali v Društvu za varstvo okolja Bled in za stanje okrivili množični turizem na Bledu.

Gre za problematiko, ki se pojavlja zadnjih nekaj zaporednih let, predvsem v času, ko so vodostaji rek izjemno nizki, temperature pa visoke, pa so odgovorili na Občini Bled. Tako kot predsednik Ribiške družine Bled Gorazd Pretnar tudi na občini poudarjajo, da kanalizacijski sistem ne zmore pretoka čistih izvirskih voda, ki so speljane vanjo. Rešitev vidijo v tem, da bi iz kanalizacijskega sistema izključili potok Ušivec in ga speljali v Blejsko jezero. S tem ne bi le razbremenili kanalizacije, ampak bi tudi povečali pretok v jezeru ter zmanjšali onesnaženje in cvetenje, pravi Pretnar.

Kje se zapleta? Na občini pojasnjujejo, da so za kanalizacijski sistem odgovorni sami, lastnik izvirskih voda pa je Republika Slovenija. “Zadnji sestanek na omenjeno temo je potekal letos pred začetkom turistične sezone, vendar je bil tudi tokrat odgovor države negativen in dovoljenja za odklop čistih izvirskih voda iz mešanega sistema nismo dobili,” so razložili na občini.

Zaradi podnebnih sprememb in vse toplejših poletij z manj padavinami na občini podobne razmere pričakujejo tudi v prihodnjih letih, če se kompleksne problematike ne bo rešilo.

Država ne nasprotuje, če bi bila voda ustrezna

Za pojasnila smo se obrnili na pristojne državne organe: ministrstvo za okolje in prostor, inšpekcijo za okolje in prostor, direkcijo za vode in agencijo za okolje.

“Navedbe občine Bled, da ministrstvo za okolje in prostor ne dovoli iztoka potoka Ušivec v Blejsko jezero, so napačne. Direkcija za vode ne nasprotuje nikakršnemu dotoku izvirskih vod v jezero, pod pogojem, da ne prinašajo v jezero dodatnih hranil morebitnih težkih kovin,” so zapisali v skupnem odgovoru. Po podatkih agencije za okolje izvirska voda ni primerna za izpust v jezero: “V izvirskih vodi je več nitrata in ostalih soli kot v samem jezeru.” Predlagajo, da bi bilo smiselno razmisliti o izpustu teh voda v Jezernico.

onesnaženje vode bled onesnaženje vode bled
Društvo za varstvo okolja Bled
onesnaženje vode bled onesnaženje vode bled
Društvo za varstvo okolja Bled
onesnaženje vode bled onesnaženje vode bled
Društvo za varstvo okolja Bled

Ušivec v trenutnih razmerah prinese zanemarljivo količino vode

Ob tem pristojni organi opozarjajo, da v trenutnih hidroloških in meteoroloških razmerah, ko imamo pomanjkanje vode in sušo, Ušivec verjetno v kanalizacijski sistem prinese zanemarljivo količino vode. Povprečni letni pretok Ušivca znaša 27 litrov na sekundo, so dodali.

Tudi na agenciji za okolje so prepričani, da za iztekanje fekalij iz kanalizacije ni kriv Ušivec. “Iz podobnega dogodka leta 2018 agencija za okolje sklepa, da do očitnega iztoka fekalij v Jezernico prihaja zaradi preobremenjenosti kanalizacijskega sistema z odpadno vodo in ne zaradi izvirov, ki naj bi bili speljani v mešani kanalizacijski sistem. Do dogodka je prišlo v zelo sušnem obdobju. Sklepamo, da je tudi izdatnost vodnih izvirov nizka, prav tako ni bilo dotokov meteorne vode. Do incidenta bi lahko prišlo tudi, če v mešani kanalizacijski sistem omenjene ‘izvirske vode’ ne bi bile speljane,” so zapisali. Preverili bodo tudi poročila obratovalnega monitoringa odpadnih voda.

Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode je obvezna občinska gospodarska javna služba varstva okolja, še opozarjajo državni organi in dodajajo, da je občina Bled dolžna zagotoviti primerno kapaciteto kanalizacijskega sistema, vključno s črpališči in komunalno čistilno napravo. “Glede na zadnje dogodke v Jezernici temu očitno ni tako,” so zapisali.

onesnaženje vode bled
Društvo za varstvo okolja Bled

Inšpekcija: Ušivec obremenjuje tudi komunalno čistilno napravo

Izvirska voda, ki je na nekaterih mestih speljana v kanalizacijski sistem, zlasti ob deževjih povzroča prelivanje iz razbremenilnika, saj zaradi prevelikih količin zaledne in izvirske vode, črpalni sistem razbremenilnika ne more prečrpati celotne količine vode na centralni čistilni napravi Bled, pa ugotavlja inšpekcija.

Komunalne odpadne vode se na Bledu v centralno čistilno napravo stekajo po dveh kanalih, V kanal je sodoben, M kanal pa je starejši. V slednjega so speljane padavinske in izvirske vode. Po podatkih inšpekcijske službe je kanal M dovolj velik, da ob izločitvi Ušivca iz tega kanala ne bi prihajalo do prelivov.

Ušivec pa po njihovih besedah obremenjuje tudi komunalno čistilno napravo: na Bledu je namreč treba očistiti 1.377.330 kubikov komunalnih odpadni vod, izvirske vode Ušivca in padavinske vode. Od navedene količine je 721.637 kubikov komunalne odpadne vode, ki jo je potrebno očistiti na komunalni čistilni napravi Bled. “Zaradi izdatnega dotoka potoka Ušivec v M kanal, pa na razbremenilniku nastaja stalen 24-urni preliv,” so dodali.

Občini so leta 2020 izdali inšpekcijsko odločbo, s katero ji prepovedujejo Odvajanje komunalne odpadne vode iz razbremenilnika M kanala v potok Jezernica. To mora občina urediti do 30. oktobra 2023. Še pred tem pa bo morala rešiti vprašanje izločitve Ušivca iz kanala M. Občina pa bo morala do konca prihodnjega leta zgraditi še manjkajoča dela kanalizacijskega omrežja pri naseljih Podhom in Zasip.

Spremljajte N1 na družbenih omrežjih FacebookInstagram in Twitter

Naložite si našo aplikacijo: na voljo za android in za iOS.

Kakšno je tvoje mnenje o tem?

Sodeluj v razpravi ali preberi komentarje