Kako jeznim občanom zaradi vrtoglavih položnic za ogrevanje odgovarjajo v Tešu?

Slovenija 24. Jan 202414:11 3 komentarji
Termoelektrarna Šoštanj
Foto: Aljaž Uršej/N1

Zaradi visokih položnic, ki so jih za mesec december prejeli v Velenju, so občani za danes napovedali protestni shod. Če občina in komunalno podjetje ne bosta izpolnila njihovih zahtev, so napovedali stopnjevanje protesta. Ena od zahtev t. i. Ljudske iniciative je tudi, da Termoelektrarna Šoštanj (Teš) do konca januarja zniža cene toplotne energije na raven januarja 2022, prav tako, da naj termoelektrarna javno objavi količino in ceno toplote, ki jo je prodala komunali leta 2023, in podatke mesečno ažurira. Na zahteve občanov so se zdaj odzvali v Tešu. Kot so pojasnili, Šaleški dolini dobavljajo toplotno energijo po regulirani ceni in iz tega naslova ne ustvarjajo dobička.

Velenjčane zadnje dni razburjajo vrtoglavo visoke položnice za električno energijo. Nekateri morajo plačati več kot 300 evrov. Ljudska iniciativa Velenje, ki jo je pred časom ustanovila skupina občanov, je v ponedeljek predstavila več zahtev, ki naj jih občina in komunalno podjetje Velenje uresničita najkasneje do konca februarja, v nasprotnem primeru so napovedali stopnjevanje protesta, tudi z referendumom in celo blokado mesta.

Kot smo poročali, iniciativo jezi, saj se po njihovem mnenju ogrevajo na račun odpadnih produktov. “Para oziroma voda, ki nastaja med proizvodnjo elektrike v Šaleški dolini, je odpadni produkt – in s tem se ogrevamo. Cene ogrevanja so samo že zaradi tega absurdno visoke, to norijo je treba ustaviti,” je minuli ponedeljek poudarila predstavnica iniciative Sara Bajec.

A danes iz Termoelektrarne Šoštanj (Teš) odgovarjajo, da Šaleški dolini dobavljajo toplotno energijo po regulirani ceni, kar ji je tudi sistemsko naloženo. “Iz naslova dobave toplote ne ustvarja dobička, saj je cena toplotne energije, ki jo Teš zaračunava Komunalnemu podjetju Velenje (KPV), enaka upravičenim stroškom proizvodnje toplotne energije. To pomeni, da Teš z zagotavljanjem zanesljivega daljinskega ogrevanja pokrije le stroške proizvodnje.”

“Ceno toplotne energije regulira agencija za energijo na podlagi akta o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje. Prodajna cena toplotne energije se določi na podlagi zadnjega izvedenega nakupa emisijskih kuponov in je sestavljena iz variabilnega in fiksnega dela. Cena toplotne energije se je v letu 2023 gibala od 45,9 EUR/MWh v januarju, 50,3 EUR/MWh (februar–april) do 51,3 EUR/MWh, kolikor je znašala od maja do decembra 2023,” so pojasnili.

Kot so v nadaljevanju poudarili, morajo za vsako najavo spremembe cene tudi dobiti potrditev agencije za energijo. Tako so tudi prvega januarja 2024 na agencijo za energijo oddali vlogo za spremembo cene toplotne energije, in sicer naj bi se ta celo znižala in znašala 48,38 EUR/MWh, kar je rezultat pogajanj in doseženih cen premoga, vladne regulative na področju določitve cen plina in upoštevanja cen delnega nakupa emisijskih kuponov za leto 2024 po ugodnejši ceni kot za leto 2023. To bo v prihodnje tudi razvidno iz cene variabilnega dela toplotne energije. “Poudarjamo, da Teš fiksnega dela prodajne cene toplotne energije ni spreminjal,” so dodali.

ogrevanje
Foto: PROFIMEDIA

V termoelektrarni so pojasnili še, da je proizvodnja toplotne energije v Tešu varna in zanesljiva. “Kadar ne obratuje nobeden od premogovnih blokov, jo termoelektrarna zagotovi z zagonom plinskih turbin. V letu 2023 je Teš proizvedel in prodal 305,4 GWh toplotne energije, proizvedene iz 85 odstotkov premoga, 14 odstotkov plina in 1 odstotka biomase. V strukturi prodajne cene toplotne energije predstavljajo stroški energentov približno 44 odstotkov, stroški emisijskih kuponov približno 39 odstotkov in fiksni stroški 17 odstotkov. Na pristojna ministrstva smo skupaj z lastnikom, lokalnimi skupnostmi ter velenjskim komunalnim podjetjem že v letu 2022 naslovili pobudo za izredno dodelitev brezplačnih emisijskih kuponov za proizvodnjo toplotne energije, a zaenkrat žal neuspešno.”

Obenem so v podjetju v odzivu navedli, da toplotna energija, ki jo zagotavlja termoelektrarna, ni odpadni produkt. Para, ki jo uporabijo za proizvodnjo toplote za Komunalno podjetje Velenje, se tako ne more uporabiti za proizvodnjo električne energije. Kot pojasnjujejo, Teš za proizvedeno toplotno energijo zaračuna strošek goriva v deležu odvzete pare, ki je odvzeta za ogrevanje vročevodov za daljinsko ogrevanje. Glede na porabljeno količino premoga za to paro se morajo skladno z direktivo obračunati tudi emisijski kuponi za proizvedeno količino CO2. Za vso uporabljeno lesno biomaso nakup emisijskih kuponov ni potreben, kar je upoštevano pri deležu za odvzeto paro, torej tudi pri ceni toplotne energije. Za konec so še poudarili, da bomo s ciljem zagotavljanja primerne cene toplotne energije še naprej naprej tvorno sodelovali s komunalnim podjetjem ter Mestno občino Velenje ter občino Šoštanj.

Sicer pa Ljudska iniciativa od komunale med drugim zahteva preklic vseh januarskih položnic za ogrevanje, začasno ustavitev izdajanja novih položnic, dokler se ne najde rešitev za 50-odstotno znižanje cen toplotne energije, obračun toplotne energije brez posredniških podjetij in dodatnih stroškov po sistemu en račun – ena pravna oseba. Iniciativa od komunale zahteva tudi, da zmanjša priključno moč za 30 odstotkov vseh stanovanjskih stavb v Šaleški dolini. Po ocenah iniciative so te v Velenju predimenzionirane in takšne občani ne potrebujejo, zato naj komunala na svoje stroške priključno moč zniža. Komunala naj v skladu z napotili agencije za energijo vzpostavi kontaktno točko, kjer bodo na enem mestu na voljo vse informacije.

Kakšno je tvoje mnenje o tem?

Sodeluj v razpravi ali preberi komentarje