Na katerem mestu svetovne lestvice so slovenske univerze

Slovenija 17. Sep 202116:00
Univerza v Mariboru
Milos Vujinovic/BOBO

Vse tri slovenske javne univerze so se uvrstile na svetovno lestvico univerz Times Higher Education za leto 2022 na področju naravoslovnih ved.

Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru in Univerza na Primorskem (UP) so se uvrstile na svetovno lestvico univerz Times Higher Education (THE) za leto 2022 na področju naravoslovnih ved. Ljubljanska in mariborska univerza sta se uvrstili v skupino med 601. in 800. mestom, Univerza na Primorskem pa med 801. in tisočim mestom.

Lestvica THE 2022 sicer vključuje več kot 1600 univerz iz 99 držav, s čimer je to največja svetovna univerzitetna lestvica.

Letošnje uvrstitve so temeljile na več kot 108 milijonih citiranj v več kot 14,4 milijona znanstvenih publikacijah. Skupno je bilo zbranih več kot 430.000 podatkov iz več kot 2100 institucij, ki so podatke posredovale.

THE zagotavlja kredibilne podatke o univerzah za študente, akademsko skupnost, vlade in poslovni svet že od leta 2004. Lestvica univerz je oblikovana z namenom ocene univerzitetnih dosežkov na globalni ravni in z namenom zagotoviti vir, ki omogoča razumevanje različnega poslanstva in uspehov visokošolskih institucij.

Ocena raziskovanja, učinkov in poučevanja

Ocena posamezne univerze obsega tri glavna področja: raziskovanje, učinke in poučevanje. THE nudi lestvico najboljših svetovnih univerz s poudarkom na raziskovalnem poslanstvu. Je edina globalna univerzitetna lestvica, ki ocenjuje raziskovalno usmerjene univerze z vidika vseh njihovih ključnih poslanstev: poučevanje (izobraževalno okolje), raziskovanje (obseg, sredstva in ugled), citiranost (raziskovalni vpliv), prihodke iz gospodarstva (prenos znanja) in mednarodni vidik (zaposleni, študenti in raziskave). Pri tem uporabljajo 13 natančno določenih kazalnikov delovanja, ki omogočajo razumljivo in uravnoteženo primerjavo.

Z uvrstitvijo na lestvico najboljših svetovnih univerz je Univerza na Primorskem dosegla enega svojih ciljev, ki si jih je zadala v svojem akcijskem načrtu za spremljanje srednjeročne razvojne strategije univerze med letoma 2021 in 2027.