Največ nepravilnosti pri nadzoru prodaje sadja in zelenjave pri označevanju

Slovenija 30. Avg 202112:06 > 13:21
Tržnica
Denis Sadiković/N1

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je med nadzorom kakovosti, označevanja in sledljivosti sadja in zelenjave na stojnicah največ nepravilnosti ugotovila pri predpisanih označbah in nepravilnem navajanju porekla.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je tudi letos opravila nadzor kakovosti, označevanja in sledljivosti sadja in zelenjave na stojnicah.

Poostren nadzor je potekal od 11. maja do 15. julija, največ nepravilnosti pa so ugotovili pri predpisanih označbah (24 odstotkov), sledi nepravilno navajanje porekla (15 odstotkov) in neustrezno zagotavljanje sledljivosti (10 odstotkov), so pojasnili na upravi.

Uvedli 56 prekrškovnih postopkov

Inšpektorji so za ugotovljene nepravilnosti izrekli 31 upravnoinšpekcijskih ukrepov, za ugotovljene kršitve pa so uvedli skupaj 56 prekrškovnih postopkov. Od upravnoinšpekcijskih ukrepov so izrekli največ opozoril, in sicer 20, izdali so osem odločb, v treh primerih pa so se odločili za uničenje.

Tako so uničili 53 kilogramov češenj, 22,5 kilograma jagod in 18,8 kilograma marelic. Za to sadje, ki je bilo v nadzoru tudi največkrat pregledano, namreč ni bilo dokazov o sledljivosti.

Inšpektorji so bili zaradi ugotovitev iz preteklih let pri pregledih posebej pozorni na zavajanje potrošnikov glede navajanja porekla. Poleg pravilnega označevanja in kakovosti so preverjali tudi izpolnjevanje splošnih higienskih pogojev na mestu prodaje in posebnih pogojev zaradi pandemije covida-19; pri tem nadzoru so sodelovali v koordinirani akciji z drugimi organi – finančno upravo in tržnim inšpektoratom.

Tržnica
Denis Sadiković/N1

V okviru inšpekcijskih pregledov sadja in zelenjave na stojnicah, ki so se nahajale na tržnicah in na drugih prodajnih mestih, tudi ob cestah, so inšpektorji preverjali identifikacijo izvajalca dejavnosti (ustrezna označenost prodajnega mesta in ustrezna registracija zavezanca), pravilnost oznak sadja in zelenjave, kakovost, sledljivost in izpolnjevanje ustreznih higienskih pogojev prodaje.

V primeru navajanja, da je pridelovalec iz Slovenije, so inšpektorji poleg dokumentacije (izdaja in nabava) preverjali pridelke tudi na mestu pridelave (stanje pridelkov, čas obiranja, način transporta), če je bilo to potrebno.

Od skupno 84 pregledov so jih 45 opravili na stojnicah, 24 na tržnicah in 15 drugod.

Pregledi in neskladnosti na Obali, Gorenjskem in v Ljubljani

Ugotovitev uprave iz predhodnih let, da se prodaja na stojnicah v Sloveniji ne izvaja povsod oziroma povsod v enakem obsegu, se je potrdila tudi letos. Tako pregledi kot ugotovljene neskladnosti so bili ugotovljeni na območjih občin ob Obali, v Ljubljani in na Gorenjskem.

Inšpektorji so izvedli nadzor označevanja sadja in zelenjave kljub pričakovano manjšemu obsegu ponudbe zaradi pandemije covida-19 in izjemno slabemu vremenu maja in junija. Pregledali so zavezance v pridelavi, ki svoje pridelke prodajajo, in trgovce, ki pridelke ponujajo, so pojasnili na upravi in dodali še, da bodo preverjanje med poletjem še nadaljevali.