Odgovori na najbolj pereča vprašanja: moram poškodovano opremo hraniti?

Čiščenje posledic poplav, Mengeš, 5. 8. 2023
Čiščenje posledic poplav, Mengeš, 5. 8. 2023 (FOTO: Borut Živulović/BOBO)

Medtem ko ljudje na poplavljenih območjih hitijo s čiščenjem domov in odvažanjem poškodovane opreme, so nekateri zmedeni, kako daleč lahko sanirajo, če imajo zavarovano hišo. Zavarovalnica Generali je denimo strankam sporočila, da morajo poškodovane stvari hraniti do konca obravnave primera. Ali mora torej zavarovanec opremo in vse ostalo, kar je predmet zavarovanja, hraniti ali bo cenilcu zadostovala fotografija? Pripravili smo nabor vprašanj o prijavi škode, na katera so odgovorili v treh največjih zavarovalnicah.

Ali moram škodo prijaviti takoj?

Vse zavarovalnice so zadnje dni sporočale, da s prijavo škode ne hitite.

Kako vem, ali imam zavarovano proti poplavam?

Na zavarovalnicah svetujejo, da pred prijavo preverite, kaj piše v vaši pogodbi z zavarovalnico. Če je nimate ali pa je ne najdete, je verjetno najbolje, da pokličete zavarovalnega agenta.

Saniranje po poplavi v Črni na Koroškem
Borut Živulović/BOBO

Katero besedo oziroma besedno zvezo moram imeti v pogodbi, da je prijava škode smiselna? Ali je to “poplave” ali zadostuje tudi na primer “vdor meteorne vode”?

ZAVAROVALNICA SAVA

“V pogodbi mora biti naveden rizik poplava, vdor meteorne vode namreč krije samo škodo zaradi vdora meteorne vode s streh zgradb, če odtočne cevi ali žlebove zamaši toča ali stvari, ki jih je naneslo neurje.”

ZAVAROVALNICA TRIGLAV

“Zavarovanci, ki imajo z zavarovanjem doma dogovorjeno kritje za nevarnost vdora meteorne vode, imajo zagotovljeno tudi kritje za nevarnost poplave, opredelitve zavarovalnih kritij pa najdejo v zavarovalnih pogojih in zavarovalni polici oz. obračunu.”

ZAVAROVALNICA GENERALI

V pogodbi mora biti navedeno kritje za nevarnost ‘poplava, hudournik, visoka in talna voda’.

Kot pravijo na zavarovalnici, je namreč večina škodnih primerov v zadnjih dneh posledica poplave, v tem primeru pa “zavarovanje krije škodo, ki nastane na zavarovanih stvareh med poplavo ali neposredno po tem, ko je voda odtekla ali zaradi nenadnega vdora talne vode v zavarovano stavbo”.

K poplavi prištevajo tudi škode zaradi hudournika, visoke in talne vode (definicije v spodnjem okvirju).

Medtem pa je, kot pravijo, vdor meteorne vode s streh “nepričakovan, neposreden in nenaden vdor meteorne vode s streh stavb v notranjost zavarovane nepremičnine zaradi velikih količin padavin, če odtočne cevi ali žlebove zamaši toča ali stvari, ki jih je naneslo neurje”. Meteorna voda je torej, kot pravijo, drugačen rizik kot poplava, kar je definirano in opisano v zavarovalnih pogojih.

Generalijeve opredelitve pojmov

Poplave so, če stalne vode (reke, jezera, morje in drugo) po naključju in nepričakovano poplavijo zemljišče, na katerem so zavarovane stvari, ker so prestopile bregove, predrle nasipe, porušile jezove ali se razlile zaradi izredno visoke plime, valov ali zaradi izrednega pritoka vode iz umetnih jezer. Poplava je tudi hitro poplavljanje zemljišča z veliko količino vode, ki je nastala kot posledica velike količine padavin. Kot poplava šteje tudi povratni udar vode iz kanalizacije kot posledica poplave.

Hudournik je naključno in nepričakovano poplavljanje voda, ki zaradi izredno močnih padavin derejo po pobočjih, cestah in poteh.

Visoka voda je, če voda preseže normalno mesečno višino vode ali pretok, ki ga kaže najbližji vodomer. Za vsak posamezen mesec je normalna največja mesečna višina vode ali pretoka v zadnjih 20 letih, pri čemer so izključene izjemno velike višine vode ali pretokov.

Talna voda je nenaden dvig podtalnice zaradi obilnih nenadnih padavin ali nenadnega topljenja večje količine snega. Podtalnica je stalno gibajoča se količina vode pod ravnjo zemeljskega površja.

Poplave po nalivih v okolici Medvod.
Poplave po nalivih v okolici Medvod. (Foto: BOBO)

Kaj se zgodi, če pri prijavi škode navedem napačen vzrok?

“Če je pri prijavi napisan napačen riziko, to ne pomeni, da zavarovanec izgubi zavarovalne pravice, saj se ugotavlja dejansko stanje,” pojasnjujejo pri Generaliju. Čeprav se zmotite pri prijavi, bodo torej v zavarovalnici preverili vašo pogodbo in o zavarovalnem kritju odločali na podlagi pogodbenih določil.

Generali je v sporočilu zavarovancem navedel: “Poškodovane stvari ohranite do konca obravnave primera oziroma do drugačnih navodil zavarovalnice.” Ali moram torej opremo, pod itd., ki je po pogodbi predmet zavarovanja, hraniti do konca obravnave? Kaj naj naredim?

“Stranke lahko večje kose pohištva, na primer kavče, omare, postelje, vzmetnice, odpeljejo na deponijo, vendar pa prosimo, da nam za oceno škode dajo čim natančnejše podatke o teh stvareh, medtem ko tehnično opremo, na primer računalnike, stroje, če je le mogoče, shranijo, saj so vrednosti zelo različne, včasih zelo visoke,” pravijo v zavarovalnici Generali.

Svetujejo tudi, da vso škodo fotografirate in naredite popis uničenih in poškodovanih stvari z oceno vrednosti. “Ker marsikje poškodovanih stvari ni mogoče shraniti, so fotografije poškodovanih stvari zelo pomembne. S fotografij naj bo razviden obseg škode na opremi in poškodovanih prostorih.”

Kot pravijo, dokumentiranje škode zavarovancem omogoča, da se lahko takoj lotijo sanacije in ne čakajo obiska cenilca. “Za začetek sanacije ni treba čakati na prihod cenilca. Enostavnejše sanacije se lahko zavarovanec loti sam, saj ob manjših škodah ogled cenilca na lokaciji ni nujno potreben. Na podlagi dokumentacije (torej fotografij in seznama poškodovanih stvari in poškodb) cenilec presodi, ali je potreben ogled na lokaciji ali bo zadostoval ogled na daljavo prek videoklica ali pa bo škoda izplačana na osnovi posredovanih fotografij. Škodo namreč lahko zavarovanec prijavi tudi po izvedeni obnovi.”

Zavarovalnica Sava je v sporočilu zavarovancem navedla: “Poškodovano opremo po možnosti (če vam to dopušča prostor in ni nevarno za zdravje) hranite do izplačila odškodnine.” Ali moram torej opremo, pod itd., ki je po pogodbi predmet zavarovanja, hraniti do konca obravnave? Kaj naj naredim?

“Zavarovanci lahko uničeno pohištvo in opremo odpeljejo na deponije, vendar naj jo pred odvozom fotografirajo in naredijo popis uničene opreme ter zaloge. Predlagamo pa, da zaradi lažje ocene in dokazovanja vrednosti do izplačila odškodnine hranijo predmete večje vrednosti,” odgovarjajo v Zavarovalnici Sava.

Zavarovalnica Triglav je v sporočilu na spletni strani navedla: “Če je možno, poplavljene in uničene stvari spravite do prihoda cenilca.” Ali moram torej opremo, pod itd., ki je po pogodbi predmet zavarovanja, hraniti do konca obravnave? Kaj naj naredim?

“Če je mogoče, naj zavarovanci poškodovane predmete shranijo do prihoda cenilca. Reševanje škodnih zahtevkov bo namreč hitrejše, če bodo stranke zagotovile potrebna dokazila, da lahko zavarovalnica določi temelj za izplačilo in naredi obračun višine zavarovalnine,” pravijo na Zavarovalnici Triglav.

Če to ni mogoče, naj zavarovanci ob prijavi zavarovalnici posredujejo fotografije poškodb v notranjosti objekta ter poplavljenih, poškodovanih in uničenih stvari. Pa tudi dokumentacijo o stroških sanacije, popis poškodovanih stvari s količinami (in po možnosti vrednostmi).

Poplave po nalivih v okolici Medvod
Poplave po nalivih v okolici Medvod. (Foto: BOBO)

Kako in kaj naj fotografiram?

“Oškodovanci naj naredijo čim več fotografij poškodb v notranjosti objekta, tudi ko začnejo čiščenje, črpanje vode iz poplavljenih prostorov in njihovo sušenje,” pravijo na Zavarovalnici Triglav. “Tako bo viden obseg škode. Če imajo fotografije prostorov med poplavo, naj dodajo tudi te.”

Kako naj naredim seznam uničenih predmetov?

“Bolj natančen je popis škode, lažje in hitreje se škoda reši in zaključi,” pravijo na Triglavu.

Predlagajo, da seznam naredite po prostorih, torej da navedete prostor (kuhinja, dnevna soba ipd.) in popišete vse poškodovane ali uničene predmete s količinami, ter če je mogoče, oceno vrednosti. Za vsak prostor zapišite tudi dimenzije površin, ki so bile prizadete (kvadratura tal in sten). Za vsak prostor vpišite tudi tip talne obloge in morebitne (lesene) stenske obloge. Popišite tudi stavno pohištvo z navedbo materiala, iz katerega je (bilo) narejeno.

Ali mi splošni kasko krije škodo na avtomobilu?

Preverite v zavarovalni polici in splošnih pogojih. Opozarjamo, da zavarovanje proti poplavam ni nujno del standardnega kasko zavarovanja.

Na Zavarovalnici Triglav denimo pravijo, da pri njih splošni kasko ne krije škode, ki je posledica poplav. “Škodo zaradi poškodovanja ali uničenja vozila, ki nastane kot posledica naravnih nesreč, krije kombinacija B delnega kaska,” pravijo in dodajajo, da lahko kombinacijo stranke sklenejo skupaj s splošnim kaskom ali z zavarovanjem avtomobilske odgovornosti (AO). 

Spremljajte N1 na družbenih omrežjih FacebookInstagram in Twitter

Naložite si našo aplikacijo: na voljo za android in za iOS.