Onkološki inštitut v iskanje novega direktorja: razpis bo objavljen v petek

Slovenija 12. Feb 202420:23 0 komentarjev
Onkološki inštitut Ljubljana
Onkološki inštitut Ljubljana (Foto: Denis Sadiković/N1)

Na ljubljanskem onkološkem inštitutu bodo kmalu začeli iskati novega direktorja, saj zdajšnji direktorici Ireni Oblak konec marca poteče mandat. Razpis bodo predvidoma objavili v petek, rok za oddajo vlog pa bo 14 dni od objave razpisa.

Svet Onkološkega inštituta Ljubljana je na današnji seji potrdil začetek postopka za imenovanje strokovnega direktorja, saj zdajšnji direktorici Ireni Oblak mandat preneha 24. marca.

Razpis bodo predvidoma objavili v petek, rok za oddajo vlog pa bo 14 dni od objave razpisa. Novega strokovnega direktorja bo svet potrdil na seji sredi marca.

Člani sveta so na seji potrdili besedilo javnega razpisa, razpisno komisijo in časovnico za izvedbo postopka imenovanja strokovnega direktorja.

Med pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati, sta izobrazba medicinske smeri druge stopnje oziroma izobrazba, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje in je uvrščena najmanj na 8. raven, ter naziv visokošolskega učitelja medicinske fakultete ali naziv višji svetnik.

Imeti morajo najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v zdravstvu in znanje tujega jezika.

K prijavi z življenjepisom morajo priložiti program strokovnega dela in razvoja OI. Mandat strokovnega direktorja traja štiri leta, po preteku mandata pa je lahko ponovno imenovan.

Člani sveta so se seznanili tudi z rednim poročilom o čakalnih dobah. Kot je povedala strokovna direktorica Irena Oblak, si zavod prizadeva, da pri onkoloških bolnikih za prvi, kontrolni in konziliarni onkološki pregled nima nedopustnih čakalnih dob.

Izstopa sicer čakalna doba za MR-slikanje, ki je zadnji mesec krajša in znaša 21 dni, januarja pa je znašala 25 dni. Trenutno beležijo krajšo čakalno dobo na slikanje s PET/CT, ki znaša 16 dni, mesec prej pa je znašala 25 dni.

“Čakalna doba na slikanje z MR je povezana z vse večjimi potrebami po teh preiskavah, ki jim s kadrovskim, strojnim in predvsem prostorskim reševanjem težko sledimo,” je opozorila Oblak. Na inštitutu zato načrtujejo pridobitev dodatne MR-aparature, ki pa ji bo morala slediti tudi kadrovska in prostorska rešitev, je še dodala. Oblak je poudarila še, da je pridobitev ciklotrona za lastno proizvodnjo radiofarmakov vse večja nuja.

Zaradi požarne sanacije se je podaljšala čakalna doba za nekatere operativne posege, a je Oblak pojasnila, da je sanacija tega dela že končana, odprli pa so tudi novo operacijsko dvorano, tako da opravljajo več posegov kot pred sanacijo.

Člani sveta so se seznanili tudi s poročilom o nadurnem delu in izplačilu povečanega obsega dela za leta 2019, 2022 in 2023. Vodstvu so ob tem priporočili, da pripravijo navodilo glede upravičenosti in evidentiranja povečanega obsega dela.

Seznanili so se še s poročilom o pravnih poslih, katerih vrednost presega 300.000 evrov brez davka, ki so bili sklenjeni med 1. aprilom in 31. decembrom 2023. Takih poslov je bilo 27, večinoma pa se nanašajo na nabavo zdravil ter operacijskega in laboratorijskega materiala. Seznanili so se tudi s poročili o izvajanju ključnih investicij v vrednosti nad milijon evrov brez DDV, o stanju in ukrepih za celovito prenovo informacijskega področja inštituta, o inšpekcijskih nadzorih ter o postopkih prodaje nepremičnin.

Kakšno je tvoje mnenje o tem?

Bodi prvi, ki bo pustil komentar!