Poslanci potrdili energetske vavčerje

Slovenija 22. Feb 202215:27 > 18:42 1 komentar
podražitve energentov
Foto: Aljaž Uršej/N1

Državni zbor je s 46 glasovi za in enim proti podprl zakon o ukrepih za omilitev posledic visokih cen energentov. Ta predvideva enkratni dodatek - znan kot energetski vavčer - za 710.000 prebivalcev, izenačitev pravic vseh gospodinjskih odjemalcev, tudi etažnih, ter začasno, trimesečno oprostitev plačevanja prispevkov in omrežnin, ki naj bi za okoli 30 odstotkov znižala položnice. Poslanci so sprejeli tudi zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu.

Osrednja rešitev danes potrjenega zakona o ukrepih za omilitev posledic visokih cen energentov je 150 evrov vreden solidarnostni energetski dodatek, ki ga bo prejelo okoli 465.000 upokojencev, ki so imeli decembra največ 1000 evrov pokojnine, okoli 67.000 tistih, ki so bili decembra upravičeni do denarne socialne pomoči ali varnostnega dodatka, pa tudi decembra upravičeni do nadomestila za invalidnost.

Prav tako bo dodatek pripadel prejemnikom otroškega dodatka od prvega do vključno šestega dohodninskega razreda, takih je bilo v decembru okoli 139.000. Poleg tega pa še prejemnikom dodatka za veliko družino, ki jih je približno 26.000, in rejnikom, ki so imeli decembra sklenjeno vsaj eno rejniško pogodbo.

Solidarnostni energetski dodatek bo izplačan enkrat, le okoli 6000 tistih, ki imajo štiri ali več otrok, bo prejelo še dodatnih 50 evrov.

Izplačila bodo izvedena najpozneje do 15. aprila. Zanje je predvidenih okoli 108 milijonov evrov iz sklada za podnebne spremembe.

Vsa gospodinjstva bodo oproščena plačila prispevkov in omrežnin

Za tri mesece, od 1. februarja do konca aprila, bodo vsa gospodinjstva oproščena plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za končne odjemalce odjemne skupine na nizki napetosti brez merjenja moči in gospodinjske odjemalce električne energije.

Prav tako za tri mesece bodo zamrznjene tarifne postavke za distribucijskega in prenosnega operaterja za obračunsko moč in prevzeto delovno energijo za vse odjemne skupine ter donosnost elektrodistributerjev.

Znižanju omrežnin sicer odločno nasprotuje Agencija za energijo, saj da je to v nasprotju z evropskim pravom. Na to je opozorila tudi zakonodajno-pravna služba državnega zbora, manjšinski delničarji v elektrodistribucijskih družbah pa so že ob obravnavi predloga zakona na matičnem delovnem telesu v primeru sprejema zakona napovedali vložitev pobude za oceno njegove ustavnosti s predlogom za začasno zadržanje njegovega izvajanja.

Potrjena tudi pomoč gospodarstvu in kmetijstvu

Poslanci so sprejeli tudi zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu. Ta predvideva enkratno nepovratno pomoč za podjetja, ki se jim bo strošek energije letos glede na lani povečal za več kot 40 odstotkov, in nadomestilo za kmete v obliki pavšala na hektar zemljišča glede na vrsto rabe.

Ukrepi, ki jih je državni zbor potrdil s 46 glasovi za in enim proti, so za gospodarske subjekte vredni okoli 70 milijonov evrov, po napovedih vlade pa jih bo lahko koristilo okoli 40.500 upravičencev – pravne ali fizične osebe, ki so bile v Sloveniji registrirane do 1. decembra 2021 in ki jim bodo stroški energije narasli za več kot 40 odstotkov.

Izjavo, na podlagi katere bodo prejeli pomoč, bodo morali upravičenci predložiti do 15. aprila na finančno upravo, pomoč pa bo izplačana v enkratnem znesku do 5. maja. Višina pomoči ne bo smela presegati 60 odstotkov škode, ki bo opredeljena kot povečanje stroškov energije v letu 2022 glede na leto 2021, dodatno bo pomoč omejena s pavšalnimi zneski po kategorijah upravičencev glede na njihove prihodke od prodaje in delež stroškov energije v poslovnih odhodkih. Posamezna podjetja bodo lahko prejela od 30 evrov do dva milijona evrov pomoči.

Državni zbor
Matija Sušnik/DZ

Na področju kmetijstva bodo na voljo finančna nadomestila v skupni višini 25 milijonov evrov za 41.000 kmetijskih gospodarstev ter dodatna pomoč čebelarjem v višini pavšala pet evrov na čebeljo družino.

Kmetijska gospodarstva in čebelarji bodo do finančnega nadomestila upravičeni, če jim bodo stroški energije in stroški mineralnih gnojil letos glede na lani narasli za več kot 40 odstotkov. Za kmetijska gospodarstva bo nadomestilo v obliki plačila na hektar glede na vrsto rabe, in sicer za trajno travinje 49 evrov, trajne nasade 138 evrov in za njivske površine 105 evrov.

Zakon predvideva tudi enomesečni zamik roka za predložitev obračunov davka od dohodka pravnih oseb do 30. aprila.

Na sprejete ukrepe se je odzval tudi generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije Aleš Cantarutti, ki je z njimi zadovoljen. Po njegovih besedah v zbornici pričakujejo, da bo Vlada tudi v prihodnje upoštevala predloge in tako gospodarstvu omogočila predvidljivo konkurenčno okolje.

Kakšno je tvoje mnenje o tem?

Sodeluj v razpravi ali preberi komentarje