Svobodni sindikati bodo vztrajali, da se delovna doba ne sme podaljševati

Slovenija 31. Jan 202416:29
Lidija Jerkič
Foto: Borut Živulović/Bobo

V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) so ocenili, da je bilo lani najbolj pomembno sprejetje novele zakona o delovnih razmerjih in novele zakona o evidencah delovnega časa. Ta zakon po besedah predsednice Lidije Jerkič delavci pozdravljajo, saj da zdaj vsak mesec vsaj prejmejo obvestilo o opravljenih in obračunanih urah. Po njenih napovedih si bodo letos v zvezi najbolj prizadevali, da se ukine praksa, po kateri je najnižja osnovna plača lahko nižja od minimalne plače. Prav tako bodo pri napovedani pokojninski reformi vztrajali, da se delovna in zavarovalna doba ne smeta podaljševati.

Predsednica ZSSS Lidija Jerkič je povzela, da je bilo za zvezo lani najbolj pomembno sprejetje novele zakona o delovnih razmerjih, ki pa jo je državni svet nedavno poslal v ustavno presojo. Jerkič žalosti, da delodajalci vsako izboljšanje na področju pravic delavcev jemljejo kot grožnjo konkurenčnosti. To ni dober znak za nadaljnji dialog, je dejala.

Kot pomembno je izpostavila tudi sprejetje novele zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti. “Zakon je bil s strani delodajalskih organizacij v javnosti deležen posmeha, vseeno pa praksa kaže, da zaposleni nanj nimajo pripomb,” je dejala. Slednje je sicer pokazal tudi današnji posvet, ki so se ga povečini udeležili sindikalni zaupniki in člani ZSSS Dolenjske, Bele krajine in Posavja.

“Zakon delavci pozdravljajo, če ne drugega, zdaj vsak mesec vsaj prejmejo obvestilo o tem, koliko ur so dejansko opravili in kako se te ure obračunavajo,” je povedala predsednica ZSSS. So pa nekateri udeleženci posveta opozorili na nepravilnosti pri izvajanju zakona, ko delodajalci zaposlenim beležijo odmor, čeprav ga niso imeli. “Na te kršitve bomo v prihodnje posebej pozorni,” je Jerkič napovedala na novinarski konferenci po delovnem posvetu.

Glede zakonodaje, ki je v pripravi, je napovedala, da bodo letos še posebno pozornost posvetili temu, da se ukine sistem, bodisi v javnem bodisi v zasebnem sektorju, da je najnižja osnovna plača lahko nižja od minimalne plače.

Pri napovedanih spremembah pokojninske zakonodaje, kjer sicer v ZSSS še vedno čakajo na izhodišča vlade, pa bodo vztrajali, da se delovna in zavarovalna doba ne smeta podaljševati. Želijo si tudi razprave o višjem odmernem odstotku pri obračunu pokojnine za vse kategorije zaposlenih.

Izvršni sekretar ZSSS Andrej Zorko je izpostavil nujnost izvedbe zdravstvene reforme, ki je v luči stavke zdravnikov potisnjena nekoliko v ozadje. Pri tem bodo v ZSSS vztrajali, da se raven pravic v zdravstveni košarici ne sme znižati, prav tako ne kakovost, je dejal.

Na posvetu so spregovorili tudi o spoštovanju pravic delavcev na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju. Po besedah sekretarja ZZZS na omenjenem območju Igorja Iljaša večjih kršitev lani niso zabeležili. V regiji se sicer podobno kot drugje srečujejo s pomanjkanjem delovne sile v storitvenih dejavnostih, gostinstvu, turizmu in trgovini.

Iljaš je povedal še, da so v avtomobilskem podjetju Revoz z novim letom prešli na krajšo obliko polnega delovnega časa, ki po novem znaša 36 ur tedensko, ob čemer se plače niso znižale.