Upravljanje soteske Vintgar: se občinam obeta po 250.000 evrov od vstopnin?

Slovenija 12. Feb 202409:14 > 11:42 4 komentarji
soteska vintgar
Foto: PROFIMEDIA

Čeprav upravljanje soteske Vintgar še ni dorečeno, so se v Turističnem društvu Gorje odločili, da letos občinam Gorje, Bled in Jesenice od vstopnin namenijo vsaki po 250.000 evrov. Na občinah že imajo zamisli, kako bi porabili ta sredstva. A v javnem zavodu TNP pa opozarjajo, da je takšno deljenje v nasprotju z zakonom.

Turistično društvo (TD) Gorje je decembra na občnem zboru sprejelo poslovno-upravljavski načrt soteske Vintgar z razvojno strategijo do leta 2034. Načrt vključuje tudi shemo sodelovanja z lokalnimi skupnostmi, ki so povezane s sotesko. Glede na finančni načrt za letos bo društvo občinam Gorje, Bled in Jesenice zagotovilo po 250.000 evrov, kar je bistveno več kot doslej. Podobno naj bi bilo tudi v prihodnje.

Kot je pojasnil direktor podjetja Soteska Vintgar Bojan Traven, denar ne bo šel neposredno v občinske proračune, temveč bodo sredstva namenjena konkretnim projektom, podobno kot to velja za razvojna sredstva, ki lokalnim skupnostim pripadajo po zakonu o Triglavskem narodnem parku (TNP).

“Menim, da je bila to dolžnost turističnega društva, predvsem zato, ker država še zdaj noče razumeti, da je koncesija najboljša stvar, da nekaj dobi država, nekaj dobi TNP, nekaj lokalna skupnost, nekaj pa ostane turističnemu društvu. Zato smo sami storili korak naprej in občinam ponudili roko v obliki izdatnih finančnih sredstev,” je izpostavil Traven.

soteska vintgar
Foto: PROFIMEDIA

TNP: Takšno razdeljevanje denarja v nasprotju z zakonom

V javnem zavodu TNP so do potez TD Gorje kritični. “Omenjeno razdeljevanje denarja od pobrane vstopnine občinam na območju soteske Vintgar je v nasprotju z zakonom o ohranjanju narave in na njegovi podlagi izdano smernico za potrditev višine vstopnine v zvezi z ureditvijo naravne vrednote, zavarovanega območja ali njegovega dela za ogledovanje in obiskovanje, saj ne gre za upravičene stroške, določene s smernico,” so opozorili.

Kritični so tudi do tega, da je TD Gorje pripravilo upravljavski načrt za sotesko. Sistem varstva narave v Sloveniji namreč med ukrepi varstva naravnih vrednot ne predvideva sprejema načrtov upravljanja. Načrti upravljanja so sestavni del upravljanja zavarovanih območij narave, kakršen je narodni park. Naravne vrednote, ki so del zavarovanih območij, pa so samodejno vključene v načrte upravljanja zavarovanega območja.

Območje TNP, v katerem leži tudi Vintgar, ima veljavni upravljavski načrt, ki ne predvideva sprejemanja upravljavskih načrtov za posamezne naravne vrednote znotraj parka. Lahko pa upravljavec narodnega parka za določene vsebine pripravi akcijski načrt. V postopku je priprava Akcijskega načrta usmerjanja obiska in rekreacijskih dejavnosti v narodnem parku, s katerim želi JZ TNP izvajati ukrepe tudi na področju usmerjanja in upravljanja z obiskom na naravnih vrednotah.

soteska vintgar
Foto: PROFIMEDIA

Načrte upravljanja in akcijske načrte v zvezi z upravljanjem narodnega parka lahko za območje parka pripravlja izključno javni zavod TNP, razen v primeru, ko bi bilo s skrbniško pogodbo ali koncesijo in skladno z zakonom to urejeno drugače. Pri tem javni zavod TNP poudarja, da TD Gorje pogodbe za upravljanje z obiskom na naravni vrednoti Vintgar nima.

Traven očitke javnega zavoda TNP zavrača. Kot je povedal, žogica ni na strani upravljalcev naravnih vrednot, temveč že vse od leta 2016, od sprejetja uredbe o načrtu upravljanja TNP, na strani TNP, ki bi moral pripraviti vse strokovne podlage za to, da se upravljalcem naravnih vrednot Vintgar, Mostnica, Savica in Tolminska korita podeli koncesija. “Javni zavod TNP vsa ta leta tega ni naredil,” je poudaril Traven.

Zavrnil je tudi navedbe TNP, da bi bila lahko odločitev občnega zbora kot najvišjega organa upravljanja TD Gorje, da bo društvo vsaki izmed treh občin namenilo po 250.000 evrov, nezakonita. “Zakon nikjer ne določa, kako lahko porabljamo denar,” je poudaril Traven in pojasnil, da ga porabljajo skladno s poslovno-upravljalskim načrtom, ki ga je sprejel občni zbor. “Mi smo ta načrt naredili sami, ker ga javni zavod TNP vsa ta leta ni bil sposoben narediti, zato smo stvari vzeli v svoje roke, saj sodobno upravljanje potrebuje načrt upravljanja,” je izpostavil Traven. Kot je pojasnil, pri tem ne rešujejo vprašanja, kdo bo v bodoče upravljalec Vintgarja, temveč le to, da naravna vrednota, kakršna je Vintgar, vendarle dobi nek načrt upravljanja.

Ker se tiče sredstev za občine, pa je Traven dejal še, da v zakonu o ohranjanju narave ni zapisano, da bi del sredstev morale prejemate občine. “Zato smo se mi prostovoljno odločili, da bomo občinam dali ta sredstva, saj je prav, da jih zaradi obremenitve infrastrukture in potreb po vlaganju dobijo,” je izpostavil.

V lokalnih skupnostih so se že veselili dodatnega denarja

Medtem ko javni zavod TNP opozarja na omenjene neskladnosti, pa so se v lokalnih skupnostih že veselili dodatnih sredstev iz Vintgarja. Kot je povedal Anton Mežan, župan blejske občine, ki je doslej od soteske prejemala letno le 18.000 evrov, je ves čas menil, da bi občina morala prejeti več teh sredstev, saj veliko obiskovalcev Vintgarja prihaja z Bleda, kar obremenjuje tamkajšnjo infrastrukturo, kot so ceste, pešpoti in parkirišča.

Letos nameravajo na Bledu urediti parkirišče ob športnem parku, kjer bo okoli 250 novih parkirišč za osebna vozila. “Tam so sedaj še kupi peska, naš cilj pa je, da se do poletne sezone vzpostavi parkirišče,” je dejal Mežan. Parkirišče bo služilo kot izhodiščna točka za Blejski grad, Vintgar in tudi Blejsko jezero.

V naslednjih letih namerava Občina Bled sredstva iz soteske vlagati v območje Homa, kjer so že legalizirali obstoječi objekt, sedaj pa je v izdelavi idejni načrt celostne ureditve območja. Spomladi naj bi načrte predstavili krajevni skupnosti in tamkajšnjim društvom, saj bi objekt služil različnim dogodkom. Že letos pa bodo uredili kanalizacijo, in sicer s pomočjo sredstev, ki občinam pripadajo po zakonu o TNP. Za Bled to pomeni okoli 75.000 evrov.

soteska vintgar
Foto: PROFIMEDIA

Projekt, povezan z Vintgarjem, imajo začrtan tudi v jeseniški občini, kjer je na območju Blejske Dobrave druga dostopna točka za sotesko. Kot je izpostavil jeseniški župan Peter Bohinec, poleti prihaja do pravega prometnega kaosa, saj je vas majhna, infrastruktura pa na tako veliko število obiskovalcev ni pripravljena.

Lani so se dogovorili z lastniki zemljišč, da bodo uredili novo dostopno točko in novo pešpot, ki bo mimo pokopališča vodila do slapa Šum. Doslej so morali obiskovalci hoditi po nevarnem odseku, nato prečkati polje in iti mimo hiš do soteske. To je bilo moteče za kmete in domačine, zaradi hoje mimo mrliških vežic pa tudi za žalujoče.

Da bi to preprečili, je jeseniški turistično informacijski center na območju že minulo poletje zagotovil informatorja. Letos spomladi pa naj bi izvedli projekt ureditve nove informacijske točke, nove pešpoti in sanitarij, kar bo predvidoma stalo okoli 120.000 evrov.

soteska vintgar
Foto: Mirko Kunsic/BOBO

Upravljanje soteske ostaja neurejeno, podelitev koncesije ni mogoča

Upravljanje naravnih vrednot, kakršna je soteska Vintgar, kljub večletnim opozorilom Občine Gorje ostaja neurejeno, dosedanja srečanja deležnikov niso prinesla dogovora. Kot so pojasnili na ministrstvu za naravne vire in prostor, si skupaj s TNP že zadnjih nekaj let prizadevajo urediti stanje upravljanja in splošne rabe soteske Vintgar v razmerju do TD Gorje. Vintgar je namreč naravna vrednota državnega pomena, ki leži v TNP, katerega pravno-formalni upravljavec je javni zavod TNP, TD Gorje pa brez skrbniške pogodbe ali koncesije že desetletja skrbi za infrastrukturo in ureditev obiska.

V okviru zakona o TNP in zakona o ohranjanju narave so na ministrstvu predlagali možnost, da se TD Gorje tudi zaradi omejenih kadrovskih zmožnosti javnega zavoda TNP vključi v upravljanje TNP kot skrbnik naravne vrednote Vintgar. Podelitev koncesije, ki bi si jo želelo društvo, po mnenju ministrstva ni možna, saj je za upravljanje naravne vrednote, vključno z upravljanjem obiskovanja, z zakonom že dano pooblastilo javnemu zavodu.

“S TD Gorje so potekali številni sestanki, pogovori in pogajanja, nekateri sestanki tudi ob udeležbi predstavnikov Občine Gorje in občin Bled ter Jesenice, vendar so se vsa prizadevanja doslej žal zaključila neuspešno,” so pojasnili na ministrstvu.

soteska vintgar
Foto: PROFIMEDIA

Direktor javnega zavoda TNP Tit Potočnik je izpostavil, da je tako želja javnega zavoda TNP kot ministrstva in države, da se medsebojna razmerja uredijo. Od ministrstva bo odvisno, kako bo splošna raba naravnih vrednot urejena v bodoče, javni zavod TNP pa bo ureditev spoštoval, je povedal.

Bi sprememba zakonodaje stvari uredila?

S tem je povezana sprememba zakonodaje, v prvi vrsti zakona o ohranjanju narave, ki bo z ustreznimi prilagoditvami omogočil pogodbeno prilagoditev splošne rabe naravnih vrednot za območje celotne države, je pojasnil Potočnik. Besedilo zakonskih sprememb v usklajevanju, želja TNP pa je, da bi do sprejeta prišlo čim prej, saj bodo ravno te spremembe podlaga za ustrezno ureditev razmerij, je dejal.

Zadeva naj bi bila urejena tako, da če je na določenem območju ustanovljen park, z naravno vrednoto upravlja park, ali pa pogodbeni izvajalec na podlagi skrbniške pogodbe. Pri tem pa mora biti razdelano, kako je z urejanjem, regulacijo, pobiranjem vstopnine in delitvijo sredstev, torej koliko denarja dobi tisti, ki opravlja določene naloge oziroma službo, koliko dobi park, koliko lokalna skupnost in koliko gre za urejanje drugih naravnih vrednot na določenem območju, za katere se vstopnina ne pobira. Denar, ki se na steka z naslova vstopnin, bi bilo treba uporabiti strogo namensko, za varovanje okolja in usmerjanje obiska, je poudaril Potočnik.

Kakšno je tvoje mnenje o tem?

Sodeluj v razpravi ali preberi komentarje