Informacije N1 potrjene: Furs bo vodil “karierni davkar” Peter Grum

N1 video 09. Jun 202212:23 > 14:00 1 komentar
furs
zajem zaslona

Vlada je na tretji redni seji odločila, da bo do konca avgusta pripravila strokovno analizo pravnih podlag, ki so bile uporabljene v prekrškovnih postopkih proti posameznikom zaradi kršitev ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa, ter preklicala sklepe vlade Janeza Janše o vložitvi tožb za povrnitev stroškov policije na štirih shodih. Vlada je prav tako razrešila dosedanjega generalnega direktorja finančne uprave (Furs) Ivana Simiča in na mesto vršilca dolžnosti, kot smo na N1 napovedali že v sredo, imenovala Petra Gruma, ki ga je minister za finance Klemen Boštjančič opisal kot "kariernega davkarja".

Vlada je med drugim na mizi imela sklep, naj se pripravi analiza prekrškov in glob, izrečenih zaradi kršenja covidnih odlokov. Ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar je dejala, da je vlada sprejela dva sklepa, ki se nanašata na prekrške in tožbe za stroške policije na neprijavljenih shodih. “Naj spomnim, da v prvi vrsti govorimo o odlokih, ki jih je tudi ustavno sodišče prepoznalo kot neustavne,” je dejala.

Vlada je zato odločila, da bo do konca avgusta pripravila strokovno analizo pravnih podlag, ki so bile uporabljene v prekrškovnih postopkih proti posameznikom zaradi kršitev ukrepov zoper virusno bolezen covid-19. To analizo bodo pripravili ministrstvo za pravosodje in notranje zadeve ter vladna služba za zakonodajo, na podlagi analize pa bodo odločali o nadaljnjih korakih. “Pripravili bomo analizo vseh pravnih podlag in odlokov, na osnovi katerih so bili v času epidemije proti posameznikom uvedeni različni prekrškovni postopki ali na tej podlagi izrečene globe,” je opisala. Šele na podlagi analize bo vlada odločala o nadaljnjih korakih glede identificiranih pomanjkljivosti, je navedla ministrica Bobnar. “Ključno merilo bo načelo ustavnosti, zakonitosti in sorazmernosti.”

Bobnar je napovedala, da bodo v okviru analize natančno opredelili različne kategorije prekrškov oziroma prekrškovnih postopkov. “Ne gre za potezo velikega čopiča, nasilnežev ne bomo enačili z miroljubnimi protestniki. K reševanju je treba namreč pristopiti postopno in na način, ki ne bo povzročal novih pravnih dilem ali morda celo krivic,” je opisala.

“Šlo je za ustrahovanje”

Drugi sklep, ki ga je na današnji seji sprejela vlada, pa se nanaša na prenehanje veljavnosti sklepov vlade glede tožb za povrnitev stroškov policije na neprijavljenih shodih. “Vlada je preklicala sklepe prejšnje vlade iz decembra 2021 o vložitvi tožb za povrnitev stroškov policije na štirih shodih,” je opisala Bobnar. “Delovna skupina državnega odvetništva je namreč ministrstvu za notranje zadeve svetovala, da se nove tožbe ne vlagajo, že vložene pa umaknejo. Naj ponovim, posegi v ustavno pravico so dopustni le izjemoma in poseg mora biti nujen ter sorazmeren,” je navedla. “Zgolj formalna pomanjkljivost neprijave shoda ne utemeljuje stroškovne sankcije v smeri naložitve stroškov policije. Šlo je za ustrahovanje,” je navedla, saj je omenjena formalna pomanjkljivost že sankcionirana s prekrškovno sankcijo oziroma globo, ki jo je policija izrekla, za to pa se vodijo ločeni postopki.

Bobnar je svetovala, naj se tisti, ki so omenjene globe že prejeli, obrnejo na ministrstvo za pravosodje, ki bo zanje pripravilo odgovor. “Ampak kot že rečeno, najprej se bo pripravila analiza, na podlagi katere so bile izrečene te globe, na podlagi analize, pa se bodo dorekli ukrepi,” je dejala.

Vlada je prav tako razrešila dosedanjega generalnega direktorja finančne uprave (Furs) Ivana Simiča in imenovala vršilca dolžnosti. Potrdile so se informacije N1, saj je to mesto zasedel Peter Grum. “Zelo sem zadovoljen, da se je gospod Grum odločil in naredil tak korak,” je ob tem dejal minister za finance Klemen Boštjančič, ki je poudaril, da se je v prvem ministrskem tednu največ ukvarjal prav s tem vprašanjem. “Peter je bil moja želena izbira,” je dodal in Gruma opisal kot “kariernega davkarja”.

“Zelo sem vesel, da mi je gospod minister dal priložnost, da prevzamem ta pomembni položaj. V času, ko sem bil odsoten s finančne uprave, so se določene stvari spreminjale,” je po imenovanju dejal Grum. Navedel je, da se bo najprej pogovoril s sodelavci in pogledal, kaj so v tem času storili ter pregledal menjave, ki so bile v tem času izvedene. “Narejen je bil kar grob rez v strokovne strukture finančne uprave, in v tem delu bomo poskušali narediti vse, da postavimo te strukture v tak red, da bo finančna uprava lahko strokovno, učinkovito in pa nepolitično delovala,” je dejal.

Kaj bo s kadrovskimi seznami?

Direktor vladnega urada za komuniciranje Dragan Barbutovski je odgovoril na vprašanje o kadrovskih seznamih. “Ministrstvo za javno upravo bo na osnovi prejetega gradiva v 60 dneh pripravilo končno poročilo, ko se bo z njim seznanila vlada, bo z ugotovitvami tega poročila seznanila tudi javnost,” je odgovoril. “Nikakor ni namera vlade odpuščanje, pavšalno spreminjanje kadrovskih potez, opravljenih od januarja 2020 do konca maja 2022, ali izpostavljanje katerekoli javne uslužbenke ali javnega uslužbenca,” je dejal.

“Izključni namen priprave pregleda novih zaposlitev in premestitev je ugotoviti, ali so bile pri napredovanjih, imenovanjih in drugih kadrovskih potezah neustrezne, neprimerne ali celo nezakonite prakse kadrovanja. Če bo ugotovljeno, da obstaja vzorec tovrstnih praks, bo ta praksa sanirana s strokovno utemeljenimi sistemskimi rešitvami, cilj teh rešitev pa je ponovna profesionalizacija državne uprave,” je navedel.

Golobova vlada se je do zdaj sestala na dveh rednih sejah, odločala pa je še na dveh dopisnih sejah. Na njih je večinoma sprejemala kadrovske sklepe, med drugim so zamenjali vodstvo policije, Sove, urada za komuniciranje in nadzornike sistemskih operaterjev v energetiki Eles, SODO in Borzen.