Vpis v prvi razred: na kaj vse morate biti pozorni

Slovenija 05. Feb 202213:22 > 07. Feb 2022 08:37 0 komentarjev
Šole
Foto: BOBO

Februar je čas za vpis otrok v prve razrede osnovnih šol. Starši bodočih prvošolcev se bodo s tem ukvarjali med 14. in 18. februarjem. Na vprašanja, kako poteka vpis in na kaj je treba biti pozoren, nam je pomagala odgovoriti psihologinja na Osnovni šoli Prežihovega Voranca v Ljubljani Katja Malavašič Senica.

Kdaj bo potekal letošnji vpis v prvi razred osnovnih šol?

Letos bo vpis potekal od 14. do 18. februarja.

Kako se vse začne?

Osnovne šole od občin dobijo podatke o tistih bodočih prvošolcih, ki sodijo v njihov okoliš. Šolski okoliš je določen v ustanovitvenem aktu za vsako samostojno oziroma matično šolo posebej. Starši bodočih prvošolcev dobijo od matične šole, ki je določena za njihov okoliš, po pošti pisno vabilo na vpis ter informativno srečanje.

Kako poteka vpis?

Vpis v prvi razred poteka na izbrani šoli, starši pa so nanj povabljeni skupaj z otrokom. Skupaj s šolsko psihologinjo in drugimi zadolženimi za vpis starši pregledajo vse obrazce in dokumentacijo. Kot je povedala psihologinja na Osnovni šoli Prežihovega Voranca v Ljubljani Katja Malavašič Senica, je srečanje pomembno tudi zato, da se osebje spozna z otrokom, mu predstavijo šolo in se seznanijo z morebitnimi posebnostmi, na katere morajo biti pri posamičnem otroku pozorni.

Katere obrazce je treba izpolniti?

Najprej se izpolni vloga za vpis, v kateri se navedejo osnovni podatki o starših, bodočem prvošolcu, podatek, kateri vrtec je obiskoval, in vse morebitne vedenjske, čustvene ali prehranske posebnosti.

Treba je izpolniti še prijavnico in soglasje za obiskovanje neobveznega izbirnega predmeta (v prvem razredu je to angleščina), urediti prijavo na šolsko prehrano in prijavnico za podaljšano bivanje ali jutranje varstvo, če se starši za to odločijo.

Malavašič Senica je povedala, da med epidemijo pogosto te obrazce staršem pošljejo skupaj z vabilom na vpis. Ti ga lahko pred srečanjem na šoli izpolnijo doma in s tem pohitrijo postopke. Izpolnjene obrazce prinesete s seboj na vpis in jih predate šoli.

Pomembni datumi:

  • 14. februar: začetek vpisa
  • 18. februar: zadnji dan za vpis
  • 4. marec: zadnji dan za pošiljanje prošenj za prepis
  • 31. avgust: zadnji dan za seznanitev šole o izobraževanju doma

Ali lahko otroka vpišem v šolo, ki ni predvidena za njegov okoliš?

Da, če so izpolnjeni določeni pogoji. Najprej je treba otroka vpisati v matično šolo, ki je določena za njegov okoliš, in nato v 14 dneh na izbrano šolo, na katero želijo otroka prepisati, poslati prošnjo za prepis.

Šoli po tem stopita v kontakt in si izmenjata vse potrebne podatke. Matična šola se mora s prepisom strinjati ter izbrani šoli odstopiti dokumentacijo, ta pa mora seveda imeti dovolj prostih mest, da lahko prepisanega otroka sprejme.

Če bi se zgodilo, da je na neki šoli toliko želja po prepisu, da bi se lahko ukinil cel oddelek ali pa bi se spremenil status te šole, ima pravico zavrniti željo po prepisu. To pa se zgodi zelo poredko, je povedala Malavašič Senica.

Ali se lahko vstop v prvi razred odloži za eno leto?

Da, odlog vstopa je možen na predlog staršev, zdravstvene službe ali na podlagi odločbe o usmeritvi, vendar je potrebna ugotovitev, da otrok ni pripravljen za vstop v osnovno šolo. Pripravljenost ugotavlja tričlanska komisija. V njej so psihologi, zdravniki in vzgojitelji iz vrtca. Če se ugotovi, da na kateremkoli področju otrok ne dosega normativov za vstop v osnovno šolo, se ta lahko za eno leto preloži.

Kako poteka preverjanje pripravljenosti za vstop v osnovno šolo?

Kot nam je postopek pojasnila psihologinja Katja Malavašič Senica, ugotavljanje ni potrebno, če obstajajo očitni zdravstveni razlogi. “Če je bodoči prvošolec na primer voden v razvojni ambulanti in imamo dokumentacijo zdravnika, to popolnoma zadostuje za odlog,” je razložila.

Če pa je odlog predlagan na željo staršev in ni jasnih zdravstvenih indikacij, pa psihologi preverjajo pripravljenost z različnimi psihodiagnostičnimi testi. Preizkus navadno poteka en ali dva dni, približno eno uro.

Ali lahko otroka vpišem v prvi razred predčasno?

Tudi to je mogoče, vendar se prav tako kot pri odlogu vpisa preverja pripravljenost otroka na vstop v osnovno šolo. Starši morajo na šolo nasloviti vlogo, o kateri na koncu odloča tudi ravnatelj.

Kaj moram storiti, če želim otroka izobraževati doma?

Starši to lahko organizirajo, otrok pa mora še vedno biti vpisan na eni od osnovnih šol. Starši morajo z namero po izobraževanju doma seznaniti šolo najkasneje do 31. avgusta.

V letošnjem šolskem letu se je sicer število otrok, ki se šolajo doma, občutno povišalo.

Kakšno je tvoje mnenje o tem?

Bodi prvi, ki bo pustil komentar!