Ljubljančani lahko marca pričakujejo še dve podražitvi

Slovenija 22. Feb 202416:54 3 komentarji
položnice
Foto: Denis Sadiković/N1

Iz ljubljanske mestne občine so sporočili, da so člani sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v Javni holding Ljubljana, potrdili nove cene storitev ravnanja s pitno in odpadno vodo, zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in njihove obdelave ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. Cene vseh storitev se bodo zvišale, veljale pa bodo od 1. marca. Uporabniki bodo položnice z višji zneski na domače naslove dobili v mesecu aprilu.

Cene storitev ravnanja s pitno in odpadno vodo, zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in njihove obdelave, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov se bodo na območju Mestne občine Ljubljana s 1. marcem zvišale.

Tako so na današnji odločili člani Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v Javni holding Ljubljana. Uporabniki bodo prve položnice, ki bodo obračunane po novem ceniku, na domače naslove dobili v mesecu aprilu.

Oskrba s pitno vodo in ravnanje z odpadno vodo se bo za Ljubljančane, ki živijo v enostanovanjskem objektu, priključenem na kanalizacijo, zvišala za 2,56 evra na mesec oziroma za 8,6 odstotka. Za uporabnike, ki živijo v večstanovanjskem objektu, priključenem na kanalizacijo, se bo skupni znesek na položnici povišal za 1,28 evra na mesec oziroma za 6,6 odstotka.

Cene storitev za uporabnike objektov z malo komunalno čistilno napravo in za uporabnike objektov z obstoječimi greznicami se bodo povišale za 3,54 evra oziroma za 3,53 evra na mesec, kar pomeni 14,8-odstotno oziroma 11,7-odstotno povišanje. Za tiste uporabnike, ki imajo greznice, se bo povišala okoljska dajatev.

Povišale se bodo tudi zneski na položnicah za ravnanje s komunalnimi odpadki. Tako bodo stroški odvoza odpadkov na tri tedne v enostanovanjskem objektu višji za 0,98 evra oziroma za 6,6 odstotka. Stroški odvoza enkrat na teden za uporabnike v večstanovanjskih objektih se bodo povišali 0,50 evra oziroma za 7,6 odstotka.

Podzemne zbiralnice
Foto: Aljaž Uršej/N1

“Storitve ravnanja s pitno in odpadno vodo ostajajo najcenejše v primerjavi z največjimi mestnimi občinami v Sloveniji, storitve ravnanja z odpadki pa med najugodnejšimi,” so zapisali na ljubljanski mestni občini.

Na današnji seji so obravnavali tudi cene ravnanja z nekomunalnimi odpadki, ki sicer ne sodijo med naloge gospodarske javne službe. Kot so pojasnili, se bo za gradbene odpadke spremenil tudi način prevzema. Občani, ki so vključeni v redni odvoz odpadkov, lahko brezplačno oddali nekomunalne odpadke v zbirnem centru Barje.

Nekoliko bo spremenjen pa bo sprejem gradbenih odpadkov (mešanico betona, opeke, ploščic, keramike – brez nečistoč) s strani samostojnih podjetnikov in pravnih oseb. Ti bodo prav tako lahko oddali odpadke v zbirnem centru Barje, vendar v omejenih količinah. Lahko jih bodo pripeljali z osebnim vozilom ali enoosno prikolico, količina pa ne sme presegati 0,5 kubičnega metra. Za azbestne odpadke volja poseben režim, in sicer morajo biti zloženi na evropaleti do višine pol metra in oviti s folijo.

“Večje količine omenjenih odpadkov, ki jih bodo povzročitelji pripeljali z drugimi (tovornimi) vozili, in druge plačljive nekomunalne odpadke, bodo preusmerili na tehtanje in prevzem teh odpadkov zaračunali,” pojasnjujejo na ljubljanski občini.

Barje, odlagališče odpadkov, zabojniki
Foto: Srdjan Živulović/Bobo

Za 0,07 evra na kilogram se bo podražilo odlaganje večjih količin gradbenih odpadkov brez nečistoč, za 0,43 evra na kilogram se bo podražilo odlaganje večjih količin azbestnih odpadkov. Za 0,42 evra na kilogram bo dražje tudi odlaganje izolacije in drugih gradbenih odpadkov z nečistočami.

Kot so pojasnili na ljubljanski mestni občini, so bili vsi sklepi o zvišanju cen sprejeti soglasno.

Kakšno je tvoje mnenje o tem?

Sodeluj v razpravi ali preberi komentarje