Za katere prekrške vam v Sloveniji takoj odvzamejo vozniško dovoljenje

Slovenija 17. Feb 202405:31 2 komentarja
Avtomobil na cesti
Foto: PROFIMEDIA

Policisti lahko ob nekaterih prometnih prekrških voznikom odvzamejo vozniško dovoljenje. Katere kršitve vas lahko stanejo dovoljenja in v katerih primerih ga je mogoče dobiti nazaj?

Ob najhujših kršitvah cestnoprometnih pravil policija kršiteljem lahko odvzame vozniško dovoljenje. V zakonu o prekrških je določeno, da se to voznikom odvzame, ko ti dosežejo ali presežejo 18 kazenskih točk.

Če gre za voznika, ki je mlajši od 21 let ali ima vozniško dovoljenje manj kot dve leti (t. i. voznik začetnik), se mu dovoljenje vzame že ob 7 kazenskih točkah. Voznik mora tako v večini primerov ponovno opravljati izpit, možna pa je tudi vrnitev prek postopkov na sodišču ali – v določenih primerih – če prenehajo razlogi za odvzem.

Voznik lahko ostane brez dovoljenja, če je z enim ali več prekrški nabral 18 kazenskih točk. Za katere prekrške je zagroženih 18 kazenskih točk, kar pomeni tudi takojšnji odvzem dovoljenja?

Brez vozniškega dovoljenja boste ostali, če boste krepko presegli omejitev hitrosti. 18 kazenskih točk boste prejeli, če:

  • omejitev hitrosti v naselju (50 km/h) presežete za več kot 50 km/h,
  • omejitev hitrosti zunaj naselij (90 km/h) presežete za več kot 50 km/h,
  • omejitev hitrosti v območju umirjenega prometa (10 km/h) presežete za več kot 30 km/h in
  • omejitev hitrosti v območju omejene hitrosti (30 km/h) presežete za več kot 30 km/h.

18 kazenskih točk prejmejo tudi udeleženci prometne nesreče, ki kraj nesreče neupravičeno zapustijo. Glede na zakon o pravilih cestnega prometa mora udeleženi voznik ostati na kraju prometne nesreče prve kategorije (lažja nesreča), dokler si udeleženci ne izmenjajo vseh podatkov. V primeru nesreče druge, tretje in četrte kategorije (hujše nesreče) pa morajo ostati tam, dokler ni končan ogled.

Brez vozniškega dovoljenja bodo zaradi prejema 18 kazenskih točk ostali tudi vozniki, ki bodo vozili pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog. Meja za dodelitev 18 kazenskih točk je postavljena pri 1,1 promila oziroma 0,52 mg/l izdihanega zraka. Enako velja za vse, ki vozijo pod vplivom prepovedanih drog, ali tiste, ki preizkus odklonijo.

Policija lahko skladno z zakonom o cestnoprometnih pravilih dovoljenje vzame tudi v primerih:

  • če je zaradi telesnega ali duševnega stanja zmanjšana voznikova sposobnost za vožnjo,
  • če voznik ne uporablja pripomočkov, ki so vpisani v njegovem vozniškem dovoljenju,
  • če voznik ne upošteva omejitev, ki so vpisane v njegovo vozniško dovoljenje in
  • če je vozniško dovoljenje neveljavno.

Kdaj se vozniško dovoljenje kljub odvzemu lahko vrne

Odvzeta vozniška dovoljenja se lahko v nekaterih primerih vrnejo, čeprav se doseže ali preseže meja 18 kazenskih točk. Pri tem mora o vrnitvi odločiti sodišče, postopek pa je opisan v zakonu o prekrških. Vozniško dovoljenje se lahko po 24 urah vrne tudi, če je bilo odvzeto zaradi vožnje pod vplivom alkohola, za prekršek pa ni predpisan redni sodni postopek.

Če so vozniško odvzeli zaradi zmanjšanja voznikove sposobnosti za vožnjo, neuporabe določenih pripomočkov in neupoštevanja omejitev, se dovoljenje vozniku vrne, ko prenehajo razlogi za odvzem. V primeru odvzema zaradi neveljavnosti se odvzeto dovoljenje pošlje upravni enoti, na območju katere ima kršitelj stalno oziroma začasno prebivališče.

Kakšno je tvoje mnenje o tem?

Sodeluj v razpravi ali preberi komentarje