Napake in nejasnosti glede glasovanja na referendumu

N1 video 08. Jul 202118:36 > 09. Jul 2021 14:39 5 komentarjev
Referendum o zakonu o vodah
Borut Živulović/N1

Danes se zaključuje tretji in zadnji dan predčasnega glasovanja na referendumu o noveli zakona o vodah. Zbrali smo težave in nejasnosti, o katerih so volilci v teh dneh obveščali pobudnike referenduma.

Na zadnji dan predčasnega glasovanja na referendumu o noveli zakona o vodah smo popisali težave in nejasnosti, o katerih so volilci obveščali pobudnike referenduma Gibanje za pitno vodo. Referendumski dan je v nedeljo, 11. julija.

Stari registri

Državljani Slovenije s stalnim bivališčem v tujini so pobudnike referenduma obvestili o tem, da so prejeli glasovnice s podatki iz starega registra, ki so zaradi napačnih podatkov neveljavne.

“Državna volilna komisija ni pristojna za sestavo volilnih imenikov,” je za N1 odgovoril direktor Državne volilne komisije (DVK) Dušan Vučko. “Evidenca volilne pravice in vse volilne imenike, tako posebni volilni imenik, v katerega so vpisani državljani Slovenije s stalnim prebivališčem v tujini, je v pristojnosti ministrstva za notranje zadeve. Vedno je bilo tako in dejstvo je, da mi operiramo z imeniki, ki nam jih da ministrstvo za notranje zadeve,” je povedal.

Na ministrstvu za notranje zadeve so za N1 ob tem odgovorili: “Ob izvajanju referenduma velja, da se glasovnica z volilno karto ne posreduje vsem volivcem, ki stalno prebivajo v tujini na njihove uradno določene naslove, temveč zgolj tistim, ki za to podajo zahtevo. Ob podaji zahteve volivec navede tudi naslov v tujini, na katerega želi prejeti volilno gradivo. V tem primeru ne gre za uradno določen naslov, zato lahko pride do napake že pri sporočanju pravilne strukture naslova na strani volivca”.

Dodali so, “da se pri izdaji volilnih kart uporablja evidenca volilne pravice, ki vsebuje aktualne podatke volivcev (če nekdo npr. spremeni prebivališče ali osebno ime, se popravek v izvornem registru v evidenci volilne pravice odrazi takoj), zato do napak iz naslova uporabe evidence volilne pravice ne more priti. Uporaba ‘starega registra’, kot navajate, torej pri tem delu ni mogoča,” so sporočili z ministrstva za notranje zadeve.

Nekateri slovenski državljani v tujini so obveščali tudi, da zaradi starih registrov niso mogli oddati glasovnic iz tujine predčasno, na kar je direktor DVK opozoril, da zakon predčasnega glasovanja za izseljence ne predvideva.

Državljan Slovenije, ki ima stalno bivališče v tujini, je lahko zaprosil za glasovanje na omnia volišču v Sloveniji, če je računal, da bo na dan referenduma v Slovenije. Če je državljan Slovenije še v tujini, pa lahko “brez obvestila državne volilne komisije pride na volišče na diplomatsko-konzularnem predstavništvu, kjer je vpisan v volilni imenik,” je pojasnil Vučko.

“Če ga tam ni, lahko ministrstvo izda potrdilo, da je pomotoma izpadel. Moramo pa vedeti, da zahteva sestava volilnih imenikov zlasti teh državljanov v tujini, neko obveznost. Če državljan ne prijavi stalnega prebivališča v tujini ali ga zamenja in ne prijavi, potem bo lahko imel težave,” je dodal.

Glasovanje iz tujine po pošti

“Če pa državljan, ki živi stalno v tujini, želi glasovati po pošti, mora obvestiti DVK. Mi smo prejeli v tistem roku, ko je bil odprt, nekaj čez tisoč teh obvestil, izdali smo jim volilno karto in jih tudi že poslali v tujino,” je potrdil Vučko.

Za oddajo glasu iz tujine po pošti, so se posamezniki lahko prijavili do 25. junija. Po prijavi naj bi na naslov v tujini, ki so ga ob prijavi podali, prejeli volilno gradivo z glasovnico, ki jo je treba vrniti po pošti. Nekateri državljani Slovenije v tujini so sporočali, da gradiva po pošti še niso dobili, v Gibanju za pitno vodo pa so opozorili, da nekateri gradiva niso dobili tudi še do danes.

Tudi nam je državljanka, ki je želela ostati neimenovana, sporočila, da je vlogo oddala 22. junija in pošte še ni dobila. “DVK mi je odgovorila, da so mi gradivo za glasovanje po pošti poslali dan po moji vlogi (ki je bila oddana 22. junija) in da naj preverim z lokalno pošto. Ker živim v Braziliji, se zna zgoditi, da se je pošta kje zataknila, saj gradiva še nisem prejela,” je povedala za N1.

Direktor DVK Vučko je sicer v preteklosti že opozorjal, da volilna komisija ne more zagotavljati, da bodo slovenske in tuje poštne storitve svoje delo opravile in da je takšen način glasovanja vedno tvegan.

Ista državljanka v tujini je sporočila tudi, da ima za glasovanje na dan referenduma možnost svoj glas oddati le v Argentini, kamor pa ne more zaradi restrikcij, vezanih na koronavirus. Kot je za N1 pojasnil vodja konzularne službe ministrstva za zunanje zadeve Andrej Šter, “ni bil nihče povabljen v drugo državo, ker bi to bilo iracionalno” ter da sami ne morejo vabiti posameznikov iz ene v drugo državo. Zagotovil je tudi, da je število volišč v tujini enako kot pretekla leta.

“Če bi se kdo pravočasno prijavil in ni dobil gradiva, je to vredno vsakršne akcije, da se zadeva popravi. Neomogočanje glasovanja ni upravno, ampak oblastno dejanje,” je še povedal.

Prazne kuverte

Pobudniki referenduma so opozorili tudi, da naj bi posamezniki po pošti dobili prazne kuverte. Da bi DVK v tujino pošiljala prazne kuverte, “ne drži”, je pojasnil Vučko.

“Mi smo v tujino poslali preko 4.500 volilnega gradiva. Imamo sistem, da lahko z gotovostjo trdim, da nihče ni prejel prazne ovojnice. Bi bilo pa dobro vedeti, kaj volilno gradivo vsebuje,” je pojasnil Vučko. Državljani, ki želijo glasovati po pošti, prejmejo veliko ovojnico, v kateri so: prazna ovojnica za glasovnico, dodatna prazna povratna ovojnica, na kateri je že nalepka, kam se volilno gradivo pošlje, glasovnica, volilna karta, ki dokazuje, da ima volilec volilno pravico, in navodila, kako s temi ovojnicami ravnati.

Več državljanov Slovenije, ki bivajo v tujini, je pobudnikom referenduma pisalo tudi, da niso dobili splošnega obvestila o tem, kdaj referendum bo in o čem se bo na njemu odločalo. Kot je za N1 pojasnil Vučko, je že nekaj let praksa takšna, da državljane o referendumu obveščajo veleposlaništva, ki jih obvesti ministrstvo za zunanje zadeve.

“Sem prepričan, da je to ministrstvo naredilo tudi tokrat,” je odgovoril za N1.

Kot je za N1 pojasnil vodja konzularne službe ministrstva za zunanje zadeve Šter, so v skladu s podatki, ki so jih prejeli s strani DVK obvestili “vsa veleposlaništva”, v poteku predreferendumskih aktivnosti pa v tem letu ni bilo “nič izrecno drugače kot v prejšnjih letih”, saj so se zavedali, da bo referendum deležen velike pozornosti javnosti. Obenem je sporočil, da sami niso prejeli nobene pritožbe od Slovencev v tujini, da le ti niso bili obveščeni o samem referendumu.

Nejasnosti glede glasovanja na domu

Glasovanje na domu je namenjeno tistim volivcem, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču. So pa na DVK sporočili, da je letos več nerazumevanja tega, komu je katera vloga in možnost glasovanja namenjena. Vučko je navedel primer 20-letnika, ki se je na portalu eUprava prijavil za glasovanje na domu, saj je menil, da gre za elektronsko glasovanje. “Mi smo letos opazili, da skozi oddajanje obvestil volilcev za posebne oblike glasovanja velikokrat prihaja do nerazumevanja. Kje so razlogi, ne vem točno. Bojim se, da si včasih ljudje vzamejo premalo časa, hitrost je danes moderna in premalo pogledajo, komu in za kaj je vloga namenjena,” je pojasnil za N1. Za sprejemanje vlog za posebne oblike glasovanja so sicer pristojne okrajne volilne komisije.

Domovi za starejše

Kot smo poročali, se je zaplet pojavil pri glasovanju po pošti za prebivalce domov za starejše. Ministrstvo za delo je namreč domovom za starejše vabilo in obrazec za glasovanje po pošti poslalo 30. junija, kar je bilo le dvanajst ur pred iztekom roka za prijavo. Pobudniki referenduma so ob tem opozarjali na “nedopustno oviranje izvrševanja volilne pravice”.

Direktor DVK Vučko je takrat za N1 povedal, da so dopis in obrazec ministrstvom poslali 1. junija, so pa nato tudi na DVK zaznali, da je vlog letos nekoliko manj kot običajno. Ministrstvo za delo je tako potrebovalo mesec dni, da so informacijo posredovali domovom za starejše.

Na ministrstvu za delo so takrat pojasnili, da je šlo za človeško nenamerno napako in nikakor za načrtno ali namerno oviranje referenduma. Minister Janez Cigler Kralj je zahteval tudi poročilo in predlog rešitve s strani pristojnega direktorata.

Nedelovanje portala eUprava

Pobudniki referenduma so v torek in sredo opozarjali tudi na nedostopnost portala eUprava, na katerem so državljani do konca srede lahko oddali vlogo za prijavo na glasovanje zunaj kraja stalnega prebivališča. Portal eUprava deluje pod okriljem ministrstva za javno upravo.

Kot so sporočili iz Enotnega kontaktnega centra državne uprave, je imel celoten portal tehnične težave, te pa so odpravili do srede popoldan, ko so z ministrstva za javno upravo sporočili, da je šlo za “namestitev baznih sprememb, kar je bilo testirano na testnem okolju in je tam delovalo brez težav. Ob nameščanju na produkcijsko okolje se je pojavila napaka”.

Volilci so svojo okrajno volilno komisijo, pri kateri so vpisani v volilni imenik, o želji po glasovanju na volišču omnia ali na domu ali iz tujine sicer lahko obvestili tudi na drugačen način, denimo prek elektronske pošte.

Na portalu eUprava se je v sredo zvečer pojavila še dodatna težava. Nekateri volilci, ki so v preteklih dneh oddajali vloge za posebne oblike glasovanja, so namreč v nabiralnik elektronske pošte začeli prejemati veliko število – tudi do sto – elektronskih sporočil. Kot smo izvedeli, so nekateri elektronska sporočila prejemali na vsakih nekaj minut. Na ministrstvu za javno upravo so v četrtek zagotovili, da so napako odpravili, vse oddane vloge uporabnikov pa so bile uspešno obdelane.

Zemljevid na spletni strani DVK

Pobudniki referenduma so v torek opozorili tudi, da na spletni strani DVK ni bil dostopen seznam oziroma zemljevid volišč za predčasno glasovanje. Nedelujočo stran so na DVK pojasnili z obvestilom, da se izvaja “posodabljanje podatkov”.

Vučko je včeraj za RTV Slovenija pojasnil, da je aplikacija namenjena nedeljskemu glasovanju in ne predčasnemu.

Spremenjeni volilni okraji

Volici so bili zmedeni tudi glede tega, v kateri volilni okraj sodijo in kje se lahko udeležijo predčasnega glasovanja. Za predčasno glasovanje se volivci niso rabili predhodno najaviti, obiskati pa so morali pravilno predčasno volišče, ki je namenjeno njihovemu volilnemu okraju.

Sprememba zakonodaje, ki jo je državni zbor sprejel konec maja, določa, da mora biti predčasno volišče na območju volilnega okraja, kar je prineslo nekaj sprememb.

Kot smo že poročali, je bila zmeda v Mariboru, pa denimo v občini Škocjan, ki spada pod upravno enoto Novo mesto. V Novem mestu so običajno opravljali tudi predčasne volitve, tokrat pa so bili uvrščeni v volilni okraj Sevnica. V Gibanju za pitno vodo so opozorili tudi na Lendavo, kjer naj bi volilci s strani DVK in volilne komisije volilnega okraja prejeli informacijo o dveh različnih naslovih enakega volišča, zapis o tem pa smo zasledili tudi na Twitterju.

Na DVK so pojasnili, da zaplete v zvezi z volišči rešujejo s pristojnimi okrajnimi volilnimi komisijami.

V soboto ob polnoči se bo pričel volilni molk, ki bo trajal do nedelje, 11. julija, do 19. ure. V tem času se referendumska kampanja ne sme izvajati. Dežurna služba ministrstva za notranje zadeve bo prijave domnevnih kršitev volilnega molka sprejemala na telefonskih številkah 080 12 00 in 080 21 13.

Kakšno je tvoje mnenje o tem?

Sodeluj v razpravi ali preberi komentarje