Delničarjem Luke Koper 1,14 evra dividende na delnico

Gospodarstvo 29. Jun 202113:01 > 16:02
Luka Koper
Žiga Živulović jr./BOBO

Delničarji Luke Koper so z 98,3 odstotka na skupščini zastopanega kapitala podprli nasprotni predlog Slovenskega državnega holdinga (SDH), da se za izplačilo dividend nameni 15,96 milijona evrov oz. 1,14 evra bruto na delnico. Preostanek od 30,64 milijona evrov lanskega bilančnega dobička po sklepu skupščine ostaja nerazporejen.

Uprava in nadzorni svet sta sicer v zvezi z uporabo bilančnega dobička predlagala, da bi dividenda znašala en evro bruto na navadno delnico. Nasprotni predlog so podali tudi v Vseslovenskem združenju malih delničarjev (VZMD) in predlagali, da bi za dividende namenili 19,6 milijona evrov oz. 1,40 evra bruto na delnico.

Država je imetnica 7,14 milijona delnic Luke, ki predstavljajo 51 odstotkov njenega osnovnega kapitala, SDH pa je imetnik okoli 1,56 milijona delnic oz. 11,13 odstotka osnovnega kapitala Luke. Nasprotni predlog je SDH vložil v svojem imenu in za račun države.

Na skupščini, ki je potekala tako fizično kot na daljavo oz. v elektronski obliki, je bilo prisotnih nekaj več kot 75 odstotkov zastopanega kapitala. Ob tem so delničarji med drugim podelili razrešnico upravi in nadzornemu svetu za lansko poslovno leto.

Pet novih nadzornikov družbe

Na skupščini so na predlog SDH imenovali tudi pet novih nadzornikov družbe, predstavnikov kapitala. Dosedanjim nadzornikom Radu Antoloviću, Urošu Iliću, Milanu Jelencu, Andražu Lipotu in Barbari Nose mandat poteče 1. julija. Na predlog SDH so delničarji za nadzornika Luke Koper ponovno izvolili Antolovića, družbo pa mu bodo delali še Andrej Koprivec, Božidar Godnjavec, Franci Matoz in Nevenka Črešnar Pergar.

Med drugim je skupščina dala soglasje k sodni poravnavi z nekdanjimi člani nadzornega sveta Alenko Žnidaršič Kranjc, Elen Twrdy, Andrejem Šercerjem ter Žigo Škerjancem v višini 55.000 evrov v zadevi Gašpar Gašpar Mišič.

Zato pa skupščina z 89,1 odstotka delnic ni dala soglasja k sklenitvi sodne poravnave z nekdanjimi nadzorniki Marjanom Bezjakom, Orjanom Banom, Borisom Bradačem, Olgo Franca, Metodom Mezkom, Nebojšo Topićem, Markom Valentinčičem in Bojanom Zadelom v zadevi TTI v višini dobrih 248.000 evrov. Gre za domnevno oškodovanje Luke Koper pri nakupu poslovnega deleža v omenjenem slovaškem logističnem podjetju. Kot je navedla predstavnica SDH Simona Razvornik Škofič, bi bila poravnava neprimerna in sporna, saj je predlagani delež poravnave tako nizek, da bi bila ta le simbolična.

Delničarji so se uvodoma seznanili tudi z letnim poročilom Luke Koper za leto 2020. Kot je poudaril predsednik uprave Dimitrij Zadel, so lani kljub pandemiji covida-19 poslovali uspešno in dosegli 32 milijonov evrov čistega dobička, kar je sicer manj kot leto prej, a odstotek več od načrtovanega.

Predstavnica SDH odločitev na današnji skupščini ni komentirala, Zadel pa je glede prihodnosti po menjavi nadzornikov ponovil, da se je uprava uspešno spopadala z izzivi, “vse ostalo pa je v domeni nadzornega sveta”.

V zvezi s sklepom skupščine, da ne da soglasja k poravnavi v zadevi TTI, pa je prvi mož Luke navedel, da je uprava naredila “domačo nalogo” z vidika racionalnosti in da je pri svojem predlogu ocenila izterljivost in ostale pomembne podatke.