Korak bližje do digitalnega evra

digitalni evro
Foto: PROFIMEDIA

Svet Evropske centralne banke prehaja v pripravljalno fazo projekta uvedbe digitalnega evra. Ta faza bo postavila temelje za odločitev o morebitni izdaji digitalnega evra. Ta bi obstajal poleg fizične gotovine, ki bo prebivalcem Evropske unije vedno na voljo.

Svet Evropske centralne banke (ECB) je po zaključku dveletne faze preiskave o zasnovi in distribuciji digitalnega evra danes sklenil, da bo prešel v pripravljalno fazo projekta. V njej bo nadaljeval razvoj in preizkušanje tehničnih rešitev, ta faza pa bo postavila tudi temelje za odločitev o morebitni izdaji digitalnega evra.

Pripravljalna faza se bo začela z novembrom in bo sprva trajala dve leti. Vključevala bo dokončanje pravilnika o digitalnem evru in izbiro ponudnikov, ki bi lahko razvili platformo in infrastrukturo. Vključevala bo testiranje za razvoj digitalnega evra, ki bo ustrezal tako zahtevam Evrosistema kot potrebam uporabnikov, so danes sporočili iz ECB.

ECB je napovedala, da bo v tudi v tej fazi še naprej sodelovala z javnostjo in vsemi deležniki. Po dveh letih bo nato Svet ECB odločil, ali bo prešel v naslednjo fazo priprav, da bi pripravil teren za morebitno izdajo in uvedbo digitalnega evra.

Kot so zapisali v ECB, začetek pripravljalne faze ne pomeni odločitve o izdaji digitalnega evra. To odločitev bo Svet ECB obravnaval šele po zaključku zakonodajnega postopka EU. ECB bo upoštevala tudi morebitne prilagoditve zasnove digitalnega evra, ki bodo morda potrebne zaradi zakonodajnih razprav.

“Našo valuto moramo pripraviti na prihodnost,” je dejala predsednica ECB Christine Lagarde. “Digitalni evro si predstavljamo kot digitalno obliko gotovine, ki se jo lahko brezplačno uporablja za vsa digitalna plačila in ki izpolnjuje najvišje standarde zasebnosti. Obstajal bi poleg fizične gotovine, ki bo vedno na voljo,” je povzela.

Ker se ljudje vse pogosteje odločajo za digitalno plačevanje, bi morali biti po mnenju člana izvršilnega odbora ECB in predsednika delovne skupine na visoki ravni za digitalni evro Fabia Panette pripravljeni, da poleg gotovine izdamo digitalni evro. “Ta bi povečal učinkovitost evropskih plačil in prispeval k strateški avtonomiji Evrope,” je poudaril.

Digitalni evro bi spodbujal odpornost, konkurenco in inovacije v evropskem plačilnem sektorju. Zagotovil bi vseevropsko plačilno rešitev za evrsko območje. Zagotovil bi platformo, na kateri bi lahko evropski posredniki gradili vseevropske storitve za svoje stranke, kar bi povečalo učinkovitost, zmanjšalo stroške in spodbudilo inovacije.

Evrosistem je fazo preiskave začel oktobra 2021, da bi preučil možne modele zasnove in distribucije digitalnega evra. Zasnova ga predvideva kot digitalno obliko gotovine, ki bi se lahko uporabljala za vsa digitalna plačila v evrskem območju. Bil bi brezplačen za osnovno uporabo ter na voljo tako na spletu kot zunaj njega. Zagotavljal bi najvišjo raven zasebnosti in uporabnikom omogočal takojšnjo poravnavo plačil.