Beletrina: Minister Props je z razveljavitvijo razpisa kršil ustavna načela

Slovenija 11. Apr 202415:41 0 komentarjev
Franc Props
Franc Props (Foto: Žiga Živulović jr. /BOBO)

Založba Beletrina je državno odvetništvo pozvala, da z njimi sklene dve pogodbi o dodelitvi sredstev, ki jih je predvideval razpis za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij. Slednjega je po odkritju nepravilnosti, ki so odnesle ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik, novi minister Franc Props razveljavil. Pri Beletrini so odvetništvu posredovali mnenji pravnih strokovnjakov Cirila Ribičiča in Mihe Juharta, ki sta opozorila na kršenja nekaterih ustavnih načel.

Na Beletrini so pretekli teden Državno odvetništvo RS pozvali k sklenitvi dveh pogodb o dodelitvi sredstev iz naslova razpisa za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij, in sicer na podlagi dveh sklepov ministrstva za javno upravo z 8. avgusta lani, enega za 109.960 evrov, drugega za 299.955 evrov.

Pri tem so izpostavili, da je minister za javno upravo Franc Props razpis januarja letos razveljavil po tistem, ko so sklepi o dodelitvi sredstev za prijavitelje že postali pravnomočni. Sklicujejo se na pravno mnenje, ki sta ga pripravila profesor ustavnega prava in nekdanji ustavni sodnik Ciril Ribičič in profesor civilnega in gospodarskega prava Miha Juhart.

V njem po navedbah Beletrine ugotavljata, “da je minister z razveljavitvijo razpisa in odrekanjem pravice Beletrini (ter drugim prijaviteljem), da bi na podlagi pravnomočnih sklepov o dodelitvi sredstev z ministrstvom za javno upravo sklenila pogodbi in pridobila sredstva, ki so ji bila zakonito dodeljena, kršil ustavna načela naše države, in sicer načela pravne države”.

Kot ugotavljata, so bila tako kršena zlasti načelo zaupanja v pravo iz 2. člena ustave, načelo enakosti pred zakonom in enakega varstva pravic iz drugega odstavka 14. in 22. člena ustave ter 14. člena Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Z razveljavitvijo razpisa je po njunem mnenju prišlo tudi do neustavnega posega državnega organa v svobodno gospodarsko pobudo. “Za naju ni nobenega dvoma, da je konkretna razveljavitev razpisa arbitraren poseg v človekove pravice in svoboščine, ki ni v skladu z načeli pravne države, poleg tega pa je tudi neobrazložen,” ugotavljata pravnika. Zato sta prepričana, da bo državno odvetništvo, ko bo proučilo vse podrobnosti primera, predlagalo vladi, da popravi krivico in na podlagi pravnomočnih sklepov o dodelitvi sredstev z Beletrino sklene ustrezni pogodbi.

Ob tem je založba spomnila, da gre za razpis, zaradi katerega je oktobra zaradi očitkov o sumu korupcije v povezavi z enim prijaviteljem s funkcije ministrice za javno upravo odstopila Sanja Ajanović Hovnik, minister Franc Props, ki jo je nasledil, pa je razpis kar v celoti razveljavil. Za razveljavitev po mnenju Beletrine v veljavnem pravnem redu ni nikakršne pravne podlage.

pisma podpore, MJU, javni razpis
(Foto: Andreja Lončar/N1)

“Država bi morala krivico popraviti s sklenitvijo pogodb”

Ker je prišlo pri omenjenem razpisu do suma korupcije v zvezi z enim samim prijaviteljem, bi moralo ministrstvo po mnenju Ribičiča ravnati tako, da bi razveljavilo samo sklep o dodelitvi sredstev spornemu prijavitelju, ne pa da je z razveljavitvijo razpisa kaznovalo vse prijavitelje. S tem je kršilo načelo enakosti pred zakonom, ki terja enako obravnavanje enakih in različno obravnavanje različnih primerov, ocenjuje pravni strokovnjak.

Pri Beletrini so bili nad ravnanjem ministrstva zgroženi. Prepričani so, da takšne “samovoljne arbitrarne odločitve oblasti” znižujejo raven demokratičnega delovanja oblasti. Zato Ribičič in Juhart menita, da bi morala država krivico popraviti s sklenitvijo pogodb na podlagi pravnomočnih sklepov, ki jih ni mogoče razveljaviti, oziroma z dogovorom o odškodnini. “Če tega ne bo storila, bo Beletrina prisiljena uporabiti zoper razveljavitev razpisa vsa razpoložljiva pravna sredstva pred rednimi sodišči, ustavnim in/ali evropskim sodiščem,” so še sporočili iz založbe.

Kakšno je tvoje mnenje o tem?

Bodi prvi, ki bo pustil komentar!