Državni svet ne bo dopolnil zahteve za preiskavo Gen-I in Star Solar

Slovenija 12. Apr 202414:10 0 komentarjev
Državni svet
Državni svet (Foto: Žiga Živulovič jr./BOBO)

Državni svet očitno ne bo dopolnil zahteve za ustanovitev preiskovalne komisije DZ o poslovanju podjetij Gen-I in Star Solar ter financiranju Gibanja Svoboda. Državni svetnik Miloš Pohole je na seji kolegija predsednice DZ dejal, da tej prošnji ne morejo ugoditi in da DZ predlagajo, da na podlagi njihove zahteve izda akt o ustanovitvi komisije.

Kolegij predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič je danes odločal o pripravi sklica rednega zasedanja DZ, ki se bo začelo v ponedeljek, 22. aprila. Glede uvrstitve omenjene zahteve državnega sveta na sejo pa je predsednica DZ dejala, da potem ko je državni svet na podlagi mnenja parlamentarne zakonodajnopravne službe pozvala k dopolnitvi, še čakajo čistopis zahteve.

Kot je pojasnila, je bilo mnenje zakonodajnopravne službe objavljeno 3. aprila, skladno z uveljavljeno parlamentarno prakso pa ga je posredovala državnemu svetu s predlogom, “naj ga ustrezno upoštevajo pri pripravi akta o odreditvi parlamentarne preiskave, in sicer tako, da bosta predmet in obseg preiskave skladna z ustavo in zakonom”.

“Iz dolgoletne prakse izhaja, da predlagatelj na podlagi prejetega mnenja zakonodajnopravne službe tudi dejansko vedno pripravi čistopis zahteve. Za sejo DZ pa se v akt o odreditvi parlamentarne preiskave skladno z določbo 2. odstavka 4. člena poslovnika o parlamentarni preiskavi nato v celoti povzame vsebino zahtevka za odreditev parlamentarne preiskave iz zahteve oz. iz čistopisa zahteve,” je še navedla.

“Da se zahtevo državnega sveta lahko obravnava v DZ, mora po svoji obliki imeti vse sestavine v skladu z 2. členom poslovnika o parlamentarni preiskavi, čemur pa ta zahteva državnega sveta ustreza. To je ugotovila tudi zakonodajnopravna služba,” je dejal Miloš Pohole. Poudaril je, da državni svet nima pristojnosti priprave akta o odreditvi parlamentarne preiskave, ker je to naloga v izključni pristojnosti DZ, ki pa mora v skladu z ustavo in poslovnikom o parlamentarni preiskavi pri njegovi pripravi obvezno slediti zahtevi državnega sveta.

Robert Golob
Foto: Žiga Živulović jr./BOBO

Pohole je izpostavil, da poslovnik o parlamentarni preiskavi določa, da DZ o zahtevi za uvedbo parlamentarne preiskave ne glasuje in da se v aktu, s katerim odredi parlamentarno preiskavo na zahtevo, v celoti povzame vsebino zahteve za odreditev parlamentarne preiskave. Sme pa DZ zahtevano parlamentarno preiskavo tudi razširiti ali dopolniti, če je to v skladu s predmetom in namenom zahtevane parlamentarne preiskave in če temu ne nasprotuje predlagatelj, torej državni svet.

Poslovnik po Poholetovih navedbah tudi določa, da DZ imenuje preiskovalno komisijo praviloma na isti seji, na kateri izda akt o odreditvi parlamentarne preiskave, najpozneje pa na prvi naslednji seji. “Iz navedenega izhaja, da je priprava akta o odreditvi parlamentarne preiskave v izključni pristojnosti DZ, pri čemer mora DZ slediti zahtevi državnega sveta za odreditev parlamentarne preiskave oz. ne sme priti do nasprotovanja državnega sveta, da se razširi ali dopolni zahtevo za odreditev te parlamentarne preiskave, kot jo je v izhodišču sprejel državni svet,” je dejal državni svetnik.

Kot je sklenil, “na podlagi vsega navedenega in glede na veljavni pravni red državni svet ne more ugoditi prošnji, da naj upošteva mnenje zakonodajnopravne službe in ustrezno pripravi akt o odreditvi parlamentarne preiskave”.

Državni svet je zahtevo za ustanovitev preiskovalne komisije DZ izglasoval 20. marca na tajnem glasovanju. Pobudo je dal državni svetnik iz vrst SDS Andrej Poglajen, predlog je vložila interesna skupina lokalnih interesov. Glede na zahtevo bi komisija med drugim preiskovala domnevno finančno izčrpavanje podjetja Gen-I in domnevno nezakonito financiranje volilne kampanje stranke Gibanje Svoboda za državnozborske volitve leta 2022, odgovornost nekdanjega predsednika uprave družbe Gen-I in aktualnega premierja Roberta Goloba v obdobju, ko je bilo to podjetje pod prevladujočim vplivom ali v lasti države, ter morebitno interesno ozadje ustanovitve družb KCA in Media partner agencija in njihovo domnevno zlorabo za financiranje omenjene volilne kampanje stranke Gibanje Svoboda.

Kakšno je tvoje mnenje o tem?

Bodi prvi, ki bo pustil komentar!