Poslanci o razmerah v domovih za starejše že prihodnji teden

Slovenija 19. Jan 202415:32 0 komentarjev
dom za upokojence
Fotografija je simbolična (Foto: Srdjan Živulovič/BOBO)

Poslanci bodo 29. januarja razpravljali o predlogu novele zakona o izvrševanju proračunov za leti 2024 in 2025, predlogu prenovljenega energetskega zakona in o predlogu koalicijske novele zakona o volitvah v DZ, ki odpravlja omejitev volilne pravice osebam, ki so postavljene pod skrbništvo. Izredna seja DZ o stanju v domovih za starejše, ki so jo zahtevali v SDS, pa bo tri dni prej, in sicer 26. januarja.

Kolegij predsednice državnega zbora (DZ) je danes določil dnevni red januarske redne seje DZ, ki se bo začela 29. januarja, na njej pa bodo med drugim obravnavali predlog novele zakona o izvrševanju proračunov za leti 2024 in 2025.

Predlog novele zakona o izvrševanju proračunov za leti 2024 in 2025 med drugim predvideva nov proračunski sklad za obnovo, na katerem se bodo zbirala sredstva za odpravo posledic avgustovske ujme, in novi namenski proračunski prihodki za ta namen. Določila sledijo decembra sprejetemu zakonu o obnovi in razvoju po ujmi. Poseben proračunski sklad je za namene financiranja popoplavne obnove načrtovan predvsem zato, da bodo sredstva pregledno zbrana na enem mestu in da se bodo lahko sredstva, ki v določenem letu še ne bodo porabljena, za razliko od ostalih proračunskih sredstev prenašala med leti.

Prav tako je na seji DZ predvidena prva obravnava predloga prenovljenega energetskega zakona, ki po pojasnilih pristojnega ministrstva prilagaja obstoječo ureditev potrebam zelenega prehoda v energetiki. Predlog pokriva številna področja. Med drugim med nizkoogljične vire jasno uvršča jedrsko energijo, v prihodnosti pa predvideva tudi izločitev plina iz ogrevanja stavb.

Predlog ureja denimo področja upravljanja energetske politike, energetskega regulatorja, energetsko infrastrukturo, energetsko inšpekcijo, dodeljevanje spodbud za naložbe v obnovljive vire energije in učinkovito rabo energije, upravljanje kapitalskih naložb v pristojnosti vlade, krizne razmere na področju energije in začasno kontrolo cen energije.

Poleg tega bo DZ na januarski seji med drugim obravnaval predlog koalicijske novele zakona o volitvah v DZ, ki odpravlja omejitev volilne pravice osebam, ki so postavljene pod skrbništvo. Ključna rešitev predlagane novele je približno 3.500 osebam z intelektualnimi in psihosocialnimi ovirami vrniti aktivno in pasivno volilno pravico, ki državljanom omogoča voliti in biti voljen.

Prihodnji petek o stanju v domovih za starejše

Izredna seja DZ o stanju v domovih za starejše, ki so jo zahtevali v SDS, bo 26. januarja, so sklenili.

Na izredni seji DZ pa bodo obravnavali stanje v domovih za starejše, ki je po mnenju SDS zaskrbljujoče. Vlada naj bi v skladu z njihovimi priporočili rešila problematiko v domovih najkasneje do 1. marca. Tako naj bi denimo poenotila kadrovske normative za zdravstvene delavce in cene zdravstvenih storitev v domovih in bolnišnicah. Poleg tega naj bi sprejela ukrepe za izboljšanje kadrovske problematike, uredila finančno stanje domov, nastalo zaradi višanja stroškov investicij, in zagotovila dodatna sredstva za digitalizacijo domov. Hkrati naj bi dopolnila kadrovske normative, da bodo omogočili zaposlovanje dodatnih kadrov, denimo računalničarja.

Tistim domovom, ki zaradi dviga cen dela, energentov, storitev in materiala ustvarjajo negativni poslovni rezultat, pa naj zagotovi dodatna finančna sredstva in s tem prepreči večji dvig oskrbnin, priporočajo.

Kolegij predsednice DZ je danes sprejel tudi terminski program dela DZ za februar in okvirni terminski program dela DZ za marec.

Kakšno je tvoje mnenje o tem?

Bodi prvi, ki bo pustil komentar!