Kdaj lahko učitelj pregleda šolsko torbo učenca

šolstvo, šolar, torba
Foto: Profimedia

Osnovne šole so od ministrstva dobile okrožnico, ki ravnateljem omogoča, da lahko učencem pregledajo šolske torbe in osebne predmete. Pregled lahko izvedejo le ob resnem sumu, da ima učenec s sabo kaj nevarnega, pri pregledu pa je treba spoštovati dostojanstvo učenca, so poudarili.

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje (MVI) je osnovnim šolam, osnovnim šolam s prilagojenim programom in zavodom pred kratkim poslalo okrožnico, na podlagi katere lahko ravnatelji in njihovi pooblaščenci pregledajo osebne predmete učencev, tudi šolske torbe. “Gre za enega od mogočih načinov zagotavljanja varnosti oziroma preprečevanja nevarnih ravnanj v šolskem prostoru,” so poudarili na ministrstvu. Pregled osebnih predmetov lahko izvedejo le ob resnem sumu, da ima učenec s sabo kaj nevarnega, pri pregledu pa je treba spoštovati dostojanstvo učenca.

Doslej pravila o možnostih pregledovanja šolskih torb niso bila povsem jasna, kar je učitelje in ravnatelje spravljalo v zadrego. “Taki primeri so redki, vendar pa se zgodijo,” je za N1 povedala ravnateljica osnovne šole dr. Franceta Prešerna Ribnica Andreja Modic. “V enem primeru so nas starši šolarjev obvestili, da naj bi po besedah otrok eden od učencev s sabo v šolo redno nosil nože in jih razkazoval, v drugem primeru naj bi imel drug učenec petarde,” je opisala.

“To smo rešili tako, da smo učenca povabili iz razreda in ga prosili, naj sam izprazni torbo. Vsakič se je to zgodilo brez težav,” je pripovedovala ravnateljica, a dodala, da so bili zaposleni kljub temu zaskrbljeni, da se zaradi domnevno neupravičenega posega v zasebnost šolarja “ne bi znašli na sodiščih”. Po njenih besedah je namreč v Sloveniji več primerov, ko so starši zaradi takih primerov tožili učitelja ali ravnatelja. “Ravnatelji smo zato želeli od ministrstva, da zapiše, da nam je to omogočeno, seveda z vso spoštljivostjo do učencev in le ob sumu, da je lahko ogrožena varnost,” je povedala Modic.

V opisanem primeru nožev pri učencu niso našli, so pa učenčevi starši v razgovoru povedali, da ima otrok res rad nože, rad pokaže svojo zbirko in da so doma lovci. “Najbrž je imel učenec kak drug dan res nož s sabo, nismo pa zaznali nikakršnega agresivnega vedenja ali groženj,” je povedala ravnateljica.

Tudi drugi ravnatelji, na katere smo se obrnili, so povedali, da se za pregled torb na podlagi suma, da ima šolar v njej kaj nevarnega, odločijo zelo redko. Taki primeri se zgodijo največkrat nekajkrat letno.

pirotehnika
Slika je simbolična (Foto: Profimedia)

Natančna navodila

Šolsko ministrstvo, ki ga vodi Darjo Felda, je pred kratkim šolam poslalo omenjeno okrožnico z navodili, kako postopati.

“Z ukrepi za zagotavljanje varnosti je šola dolžna zagotoviti splošno pravico do varnosti na svojem področju in upoštevati pravico do zasebnosti posameznika, ob upoštevanju dejstva, da se je posameznik dolžan podrediti obveznostim/dolžnostim, ki veljajo v šolskem prostoru,” je zapisano v okrožnici.

Zakonska podlaga za pregledovanje torb in osebnih predmetov je v že veljavnem zakonu o osnovni šoli. Mora pa šola dolžnosti in odgovornosti učencev ter vzgojne ukrepe za kršitve pravil natančneje opredeliti v internih aktih – v hišnem redu, vzgojnem načrtu in pravilih šolskega reda. “Ravno zdaj usklajujemo te dokumente, da jih bomo februarja potrdili na učiteljski konferenci, nato jih bosta obravnavala svet staršev in svet šole,” je povedala ravnateljica ribniške osnovne šole.

“Pregled osebnih predmetov je lahko izveden izključno pri posamezniku, za katerega se sumi, da ima pri sebi predmete, s katerimi bi lahko ogrozil svoje življenje ali zdravje oziroma zdravje in življenje drugega, pri čemer je treba spoštovati dostojanstvo učenca,” so poudarili v okrožnici. Pregled osebnih predmetov lahko izvede samo ravnatelj ali oseba, ki jo je ravnatelj pooblastil.

Ministrstvo je opisalo tudi postopek pregleda, ki mora biti “transparenten, da se ohrani zaupanje med šolo, učitelji, starši in učenci”, piše v navodilih. Pregled mora spoštovati pravico do zasebnosti učenca in ne sme vključevati občutljivih osebnih stvari, ki niso povezane z varnostjo, so poudarili.

Poleg učenca in ravnatelja oziroma pooblaščene osebe mora pri pregledu sodelovati vsaj še ena polnoletna oseba, zaposlena na šoli. “To je lahko zaupnik, ki ga izbere učenec, ali oseba, ki jo določi ravnatelj. V tem primeru je priporočljivo, da je ta oseba svetovalni delavec,” so zapisali na ministrstvu. Postopek se izvede v prostoru, ki omogoča zagotavljanje dostojanstva učenca, na primer v pisarni ravnatelja ali šolske svetovalne službe. O pregledu se napiše zapisnik, v katerem se opredelijo morebitni nadaljnji vzgojni in drugi ukrepi (na primer obveščanje lokalno pristojnega centra za socialno delo, policije ipd.).

Na ministrstvu so poudarili še nujnost spoštovanja etičnih standardov. “Zavedamo se, da z možnostjo pregleda osebnih predmetov dajemo šolam velika pooblastila, saj bodo v posameznih primerih s svojim ravnanjem posegale v integriteto posameznika bistveno bolj, kot to izvajamo danes. Zato se moramo vsi skupaj zavedati, da gre za postopek, ki ga šole uporabijo odgovorno, skladno z najvišjimi etičnimi standardi in zgolj v skrajnih primerih, v primerih neposredno zaznane grožnje in ko z drugimi aktivnostmi ne morejo zagotavljati varnosti,” so opozorili.