Uprava: Pri odvzemu goveda v Krškem kršena zakonodaja

Slovenija 07. Dec 202316:43 10 komentarjev
krave zanemarjene
Foto: Bralec

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je pri odmevnem odvzemu goveda v Krškem ugotovila kršitve zakonodaje.

Novomeška Interna komisija uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je preverila odvzem goveda v Krškem. Postopek preverbe je s sklepom konec novembra sprožil direktor inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Fabian Kos, komisija pa je med drugim preverjala učinkovitost, primernost, nepristranskost, kakovost in doslednost uradnega nadzora.

“V okviru izredne verifikacije je bilo ugotovljeno kršenje posameznih določb nacionalne zakonodaje. Pri tem je treba poudariti, da inšpekcijski postopek v času poteka verifikacije še ni zaključen in je bil v času izdaje poročila v reševanju na prvi stopnji,” so danes sporočili iz uprave. Poročilo so posredovali direktorici novomeškega območnega urada, ki mora po pojasnilih uprave pripraviti odzivno poročilo.

krave odvzete
Foto: BRALEC

Uprava je prijavo v zvezi z zaščito živali na kmetiji v Leskovcu pri Krškem prejela 10. novembra, inšpekcijski nadzor pa je uvedla uradna veterinarka območnega urada Novo mesto. Ker je zaznala kršitve zakona o zaščiti živali, je 14. novembra z ustno odločbo na zapisnik odvzela živali dosedanjemu oskrbniku.

Odvzem 24 glav goveda je močno odmeval v javnosti. Medtem ko je veterinarka med drugim navajala, da je bil prostor ograjen z žico, tla razmočena, poplavljena z meteorno vodo, globokim blatom in fekalijami ter da živali v času pregleda niso imele na voljo čiste vode, nekatere pa so ob pregledu kazale klinične bolezenske znake, so bili na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije prepričani, da je šlo za pretiran, nesorazmeren in nezakonit ukrep, prav tako so odvzem kot “neprimeren in v celoti nezakonit” ukrep označili v Sindikatu kmetov Slovenije. Odvzeto govedo je razdelilo tudi opozicijo in koalicijo.

Veterinarka je sicer 23. novembra izdala še odločbo oziroma pisni odpravek ustne odločbe na zapisnik s pravnim poukom, v katerem so opisane možnosti zavezanca za pritožbo. Na izdano odločbo je pravni zastopnik kmetije na ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vložil pritožbo.

Kakšno je tvoje mnenje o tem?

Sodeluj v razpravi ali preberi komentarje