Razrešena direktorica CSD Ljubljana imenovana za vodjo CSD Trbovlje

Slovenija 24. Dec 202216:56 12 komentarjev
CSD
Denis Sadiković, N1

Anja Osojnik, ki jo je letos spomladi minister za delo bivše vlade Janez Cigler Kralj razrešil z mesta direktorice ljubljanskega centra za socialno delo (CSD), je postala vodja trboveljske enote CSD Zasavje. Razlog za njeno razrešitev v Ljubljani je bila sodba višjega sodišča, ki je ugotovila, da je Osojnik delovala nezakonito. Na novo delovno mesto v Trbovlje je bila imenovana, ker je izpolnjevala vse pogoje iz razpisa, na katerega se je edina prijavila.

Takratni minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je 6. maja letos razrešil Anjo Osojnik z mesta direktorice Centra za socialno delo (CSD) Ljubljana. Tako se je odločil na podlagi sodbe višjega delovnega in socialnega sodišča, ki je ugotovilo, da je direktorica delovala nezakonito, ko je sprejela navodila, na podlagi katerih je bil razrešen predsednik sveta CSD.

Zgodba sega v lanski november, ko je Ivan Janko Cafuta, predstavnik zaposlenih in predsednik sveta zavoda CSD Ljubljana, želel sklicati sejo, na kateri bi predlagal razrešitev direktorice Anje Osojnik. Med razlogi za razrešitev so bili zapisani utišanje in ustrahovanje zaposlenih, domneve o mobingu, nesorazmeren nadzor zaposlenih, neustrezna in neučinkovita kadrovska politika (enoto CSD Center je v letu 2020 zapustila četrtina vseh zaposlenih) ter pomanjkljiva strokovnost.

A do te seje, na kateri so želeli razrešiti direktorico, takrat zaradi epidemičnih razmer ni prišlo. Direktorica je svet prehitela z zgoraj omenjenimi navodili, v katerih je med drugim odločila, da je za odpoklic predstavnika zaposlenih dovolj, če za glasuje tretjina zaposlenih. Proti razrešitvi Cafute je glasovalo skoraj 60 odstotkov zaposlenih, a je bil zaradi novih pravil direktorice razrešen, zato je vložil tožbo.

Sodišče je, kot zapisano, navodila spoznalo za nezakonita in razveljavilo volitve v CSD Ljubljana. Kot je takrat sodišče zapisalo v sodbi, vsekakor ni v pristojnosti direktorja centra, da sprejme navodilo za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svetu centra. Svet je namreč organ, kateremu je direktor odgovoren za svoje delo, so navedli.

Osojnik je bila, kot rečeno, nato razrešena, a je vrhovno sodišče dovolilo revizijo, ki je, kot je sporočila Osojnik, zaključena. Dodala je, da ostali postopki, povezani z razrešitvijo, še tečejo. Pozneje je bil za v. d. direktorja CSD Ljubljana imenovan prav Cafuta, pred nekaj dnevi pa je bil objavljen razpis za direktorja s polnim mandatom.

“Pritiski, podcenjevanje, ustrahovanje”

Na Osojnik so očitki leteli že pred tem. Direktorica CSD Ljubljana je postala leta 2018. Januarja 2019 so ji zaposleni v odprtem pismu med drugim očitali “pritiske, podcenjevanje, poniževanje in ustrahovanje” in “trde oblike discipliniranja”. Zapisali so, da so pod njenim vodstvom “skrajno ogroženi, nesvobodni in podcenjevani”,  omenjajo pa tudi, da naj bi imela Osojnik “težave z vodenjem in načinom delovanja” že na prejšnjem delovnem mestu, ko je bila direktorica CSD Domžale.

Po besedah naših sogovornikov, ki so želeli ostati anonimni, je pod njenim vodenjem na obeh centrih vladala “atmosfera strahu”. Morali so natančno evidentirati, kaj delajo. Zaradi stremljenja k učinkovitosti, ki naj bi jo merili s številom izdanih odločb, je po besedah zaposlenih trpelo strokovno delo z družinami, mladostniki in drugimi ranljivimi skupinami, za katere skrbijo CSD-ji. Očitki govorijo o tem, da je direktorica birokracijo postavila pred strokovnost. Socialne delavce, usposobljene za reševanje najtežjih primerov na terenu, kot so na primer odvzemi otrok, naj bi prestavila v pisarne, kjer so se ukvarjali z dodeljevanjem denarnih socialnih pomoči, otroških dodatkov in drugih ‘birokratskih’ zadev. Ji je pa – priznavajo – s tako prerazporeditvijo uspelo nadoknaditi zamude, zaradi katerih so upravičenci do pomoči prej na izplačila čakali predolgo.

Direktorici je predsednik sveta zavoda Cafuta očital tudi neustrezno in neučinkovito kadrovsko politiko. Zaradi slabega vodenja in pritiskov naj bi iz centra odšli številni strokovnjaki. So pa pod vodstvom Anje Osojnik zaposleni posneli spodnji promocijski video, v katerem nastopa tudi direktorica sama z izjavo “skupaj s sodelavci skrbimo za vas”. Cafuta je v obrazložitvi predloga za razrešitev direktorice zapisal, da je video po njegovi oceni “nerealno prikazovanje stanja na centru, /…/ ki govori o centru kot o srečni družini, kar ni logično, saj srečne skupnosti ljudje ne zapuščajo”.

Osojnik pravi, da “ni seznanjena s pomisleki ali zaskrbljenostjo zaposlenih” ter da se “pri svojem delu se vedno zavzema za odprto komunikacijo in meni, da bi zaposleni njej osebno ali vodstvu omenili morebitne pomisleke in se o njih tudi pogovorili”.

Na novo delovno mesto v Trbovlje

Pred kratkim je bila Anja Osojnik imenovana za vodjo enote Trbovlje zasavskega CSD. Pred nekaj leti so se CSD-ji reorganizirali – namesto 62 je nastalo 16 območnih centrov za socialno delo, prejšnji centri pa so postali njihove enote. Tako je bilo tudi v Trbovljah, ki od takrat ni več samostojen center, ampak ena od treh enot CSD Zasavje.

Medtem ko direktorje centrov imenuje (in razrešuje) svet zavoda s soglasjem ministra, pa je izbira vodij enot, ki so hkrati pomočniki direktorjev, v pristojnosti slednjih. Direktor CSD Zasavje Rok Zupanc nam je na vprašanja o imenovanju Anje Osojnik za vodjo enote Trbovlje odgovoril, da je na razpis za delovno mesto prispela ena prijava, ki je izpolnjevala vse razpisne pogoje. “Anja Osojnik izpolnjuje vse pogoje za to delovno mesto v skladu s sistemizacijo, tj. ima ustrezno stopnjo izobrazbe, zahtevane strokovne izpite, potrebne delovne izkušnje, poleg tega ima več let izkušenj z vodenjem. Ker je bila prejšnja pomočnica po izobrazbi pravnica in v enoti sicer nimamo pravnika, smo želeli to mesto ponovno zapolniti z zaposlitvijo pravnika,” pojasnjuje Zupanc.

Zakon določa, da mora za imenovanje pomočnika direktorja zgolj mnenje podati lokalna skupnost. V primeru Trbovelj je to občinski svet. Svetniki, izbrani na nedavnih lokalnih volitvah, naj bi o tem odločali na januarski seji. “Po prejetem mnenju lokalne skupnosti bo z gospo Osojnik sklenjena pogodba za določen čas. Mandat pomočnika direktorja traja 5 let. Gospa Osojnik je trenutno zaposlena na delovnem mestu vodja enote za določen čas, do imenovanja pomočnika direktorja,” pojasnjuje Zupanc.

Anja Osojnik pojasnjuje, da se je na mesto vodje prijavila, ker izpolnjuje razpisne pogoje in ima dolgoletne delovne izkušnje na področju socialnega varstva. “Kot vodja si bom prizadevala za profesionalno in učinkovito delo enote na vseh področjih, predvsem s ciljem nuditi storitve in pomoč ljudem, ki so v stiski. Prioritete in letni cilji bodo usklajeni z vodstvom centra in njihovim načrtom dela,” pravi nova vodja CSD Trbovlje.

Zupanc pa odgovarja, da je z očitanimi kršitvami, zaradi katerih je bila Osojnik razrešena, seznanjen. “Vprašanje zakonitosti razrešitve z mesta direktorice je v pristojnosti upravnega sodišča, kjer po mojih informacijah postopek še teče. Vodja enote oziroma pomočnik direktorja ne sprejema navodila za volitve predstavnikov zaposlenih na centru oziroma ta naloga ni v okviru njenih pristojnosti, zato ti razlogi ne vplivajo na presojo o primernosti za zasedbo delovnega mesta vodje enote,” pojasnjuje Zupanc.

Na vprašanja o preteklih očitkih zaposlenih, o katerih pišejo v zgoraj omenjenem odprtem pismu, pa Zupanc odgovarja, da z njimi ni bil podrobneje seznanjen, preden smo mu jih posredovali mi. “Vem pa, da je CSD Ljubljana imel in še vedno ima hude kadrovske stiske, kar najverjetneje vpliva tudi na organizacijo dela in na medsebojne odnose znotraj kolektiva,” pravi direktor zasavskega CSD.

Pobudo za razrešitev Osojnik z mesta direktorice CSD Ljubljana, ki jo je potem udejanjil minister Cigler Kralj, je dal poslanec Levice Miha Kordiš. Na naše vprašanje, kaj meni o njenem imenovanju na novo funkcijo, je odgovoril, da je izbira pomočnikov v pristojnosti direktorjev CSD-jev, enako pravijo na ministrstvu. Kordiš je dodal, da se stranka Levica in ministrstvo za delo, ki je v njenih rokah, zavedata, da je mogoče revščino in druge socialne probleme reševati le na terenu. Zato so že zagotovili dodatnih 40 zaposlitev na CSD-jih, v prihodnjem letu pa jih bodo še dodatnih sto.

Spremljajte N1 na družbenih omrežjih FacebookInstagram in Twitter

Naložite si našo aplikacijo: na voljo za android in za iOS.