Vse, ki služijo na spletu, Furs poziva, naj prijavijo prihodke

Gospodarstvo 22. Jan 202418:39 > 18:39 2 komentarja
mobilni telefon, aplikacije, google play
Fotografija je simbolična (Foto: PROFIMEDIA)

Finančna uprava RS (Furs) bo v skladu z evropsko direktivo prejela podatke o poslovanju preko spletnih platform v lanskem letu. Te podatke bo uporabljala tudi v okviru davčnih nadzorov, zato vse, ki ustvarjajo dohodke preko spletnih platform, poziva, naj jih ustrezno prijavijo, saj gre pri tem večinoma za opravljanje pridobitne dejavnosti. Obveza do prijave velja tudi za preteklost. V nasprotnem primeru velja za delo na črno.

Obveznost poročanja za operaterje platform o prodajalcih, ki preko platform ustvarjajo dohodke iz naslova najema nepremičnin, osebnih storitev, prodaje blaga in najema katerega koli načina prevoza, je bila uvedena z direktivo iz leta 2021. Njene določbe so bile v slovenski pravni red prenesene decembra 2022 z novelo zakona o davčnem postopku.

Na tej podlagi bo torej Furs v tem letu od operaterjev platform prejel podatke o prodajalcih, ki so lani ustvarili dohodke preko njihove platforme. Ob tem na Fursu pozivajo k ustrezni prijavi teh dohodkov tudi njihove prejemnike. Uporabljali jih bodo namreč tudi v okviru davčnih nadzorov, so sporočili. Obveznost prijave velja tudi ‘za nazaj’, torej tudi za dohodke, ki so bili ustvarjeni v letu 2023 in še prej, so dodali.

Pojasnili so, da gre pri poslovanju preko spletnih platform praviloma za opravljanje pridobitne dejavnosti, zato se dohodki, ki izvirajo iz tega naslova, obravnavajo kot dohodek iz dejavnosti v skladu z zakonom o dohodnini oz. v primeru gospodarske družbe v skladu z zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb.

Operaterji platform so dolžni poročati identifikacijske podatke o prodajalcih, podatke o prejetih nadomestilih, odtegnjenih provizijah, pristojbinah in davkih, podatke o številu opravljenih dejavnostih ter podatke o finančnih računih, na katere je bilo nadomestilo nakazano. V primeru oddajanja nepremičnin v najem pa morajo za vsako nepremičnino navesti še podatek o vrsti, naslovu in identifikaciji nepremičnine ter številu dni najema.

Ker gre pri poslovanju preko spletnih platform praviloma za opravljanje dejavnosti, je treba takšno dejavnost tudi ustrezno registrirati, denimo kot s.p. ali gospodarsko družbo (na primer d.o.o.). V nasprotnem primeru gre za delo na črno, ki je prepovedano.

Dohodke iz naslova poslovanja preko spletnih platform je treba vključiti v davčno osnovo. Fizične osebe z dejavnostjo ga vključijo v obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Pravne osebe pa ga vključijo v obračun davka od dohodkov pravnih oseb. V vsakem primeru je treba obračun predložiti Fursu praviloma najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.

Kakšno je tvoje mnenje o tem?

Sodeluj v razpravi ali preberi komentarje