Vse o porodniški: številne novosti za bodoče starše, kaj bo odslej drugače?

Slovenija 30. Apr 202311:41
noge dojenčka
PROFIMEDIA

Rojstvo dojenčka v vsako družino prinese številne spremembe. Sprejem novega družinskega člana in navajanje na nove rutine olajša porodniški dopust. Zbrali smo odgovore na vprašanja o porodniškem in starševskem dopustu ter pojasnili, kaj se je za novopečene starše spremenilo z aprilom. Pojasnjujemo, kako visoko porodniško lahko pričakujejo starši, koliko pomoči dobi družina ob rojstvu novorojenčka in kaj se zgodi z letnim dopustom, ki ga starši zaradi porodniške ne izkoristijo.

Porodniška, materinski, očetovski, starševski dopust. Kaj je kaj?

Pri porodniškem dopustu imamo navadno v mislih materino odsotnost z dela pred porodom in po njem, kar traja eno leto. A pravzaprav je to obdobje razdeljeno na materinski in starševski dopust. Pred porodom in takoj po njem je mati upravičena do materinskega dopusta. Ta traja približno tri mesece in pol. Namenjen je pripravi na porod, negi in varstvu otroka takoj po porodu ter zaščiti materinega zdravja ob rojstvu otroka in po njem.

Po materinskem dopustu sta oba starša upravičena do starševskega dopusta. Ta traja deset mesecev in pol, oba pa si skrb za dojenčka lahko razdelita. A je med starši precej pogostejša praksa, da oče svoj del starševskega dopusta prenese na mamo, ta pa z otrokom tako ostane doma eno leto.

Z začetkom aprila so se pravila nekoliko spremenila: očetje dela starševskega dopusta ne bodo mogli več prenesti na mater. Imeli bodo namreč 60 dni neprenosljivega starševskega dopusta, očetovski dopust pa se bo skrajšal s 30 na 15 dni.

nosečnica
PROFIMEDIA

Kdaj se začne porodniška in koliko časa traja?

Praviloma se materinski dopust začne 28 dni pred predvidenim datumom poroda, ki ga določi ginekolog, in traja 105 dni. Materinski dopust se izrabi v strnjenem nizu v obliki polne odsotnosti z dela, 15 dni materinskega dopusta je obveznih. V primeru rojstva nedonošenčka oziroma če na dan poroda še niste nastopili materinskega dopusta, se ta samodejno začne z dnem rojstva otroka.

Po materinskem dopustu nastopi starševski dopust, ki traja nadaljnjih 320 dni. Ta je namenjen materi in očetu, vsak od njiju dobi 160 dni odsotnosti z dela. Del starševskega dopusta si starša lahko med seboj preneseta.

Po novi ureditvi (velja za otroke, rojene po 1. aprilu 2023) imata tako mati kot oče 60 dni neprenosljivega starševskega dopusta. Oče še vedno lahko 100 dni starševskega dopusta prenese na mater, ki lahko tako kot doslej izrabi 260 dni starševskega dopusta. Enako velja tudi obratno: mati lahko na očeta prenese 100 dni, oče pa tako lahko izrabi 260 dni starševskega dopusta.

Starševski dopust je v letu 2020 izrabilo 17.987 žensk in zgolj 820 moških.

V primeru rojstva dvojčkov ali več otrok, nedonošenčka, otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, se starševski dopust podaljša. Neprenosljivi del starševskega dopusta v trajanju največ 60 dni vsak od staršev lahko prenese in izrabi do osmega leta starosti otroka.

Kaj velja starše, ki so otroka dobili pred 1. aprilom?

Starši otrok, ki so se rodili pred 1. aprilom 2023, porodniško uveljavljajo še po prejšnjem sistemu. Mati je dobila 105 dni materinskega dopusta (to velja tudi po novem sistemu). Skupaj sta starša upravičena do 260 dni starševskega dopusta. Le mati ima 60 dni neprenosljivega starševskega dopusta, oče pa lahko vseh 130 dni prenese na mater. Oče ima še 30 dni očetovskega dopusta: prvih 15 dni mora izkoristiti do otrokovega prvega rojstnega dne, preostale pa do konca prvega razreda osnovne šole.

novorojenček
PROFIMEDIA

Kaj pripada očetom? Kako torej po novem uveljavljati očetovski dopust?

Po novi ureditvi očetom poleg starševskega dopusta pripada še 15 dni očetovskega dopusta, ki ga mora oče izrabiti do otrokovega tretjega meseca starosti.

Do očetovskega dopusta so upravičene tudi druge osebe, ki dejansko negujejo in varujejo otroka po njegovem rojstvu (na primer materin zakonec, zunajzakonski partner ali partnerka registrirane istospolne partnerske skupnosti).

Ob rojstvu dveh ali več otrok se očetovski dopust za drugega ali nadaljnjega otroka podaljša za dodatnih deset dni. Očetovski dopust se za drugega ali nadaljnjega otroka podaljša tudi ob posvojitvi ali podelitvi starševske skrbi sorodniku dveh ali več otrok ali dveh ali več različno starih otrok do osmega leta starosti najstarejšega otroka.

družina z novorojenčkom
PROFIMEDIA

Zakaj se je zgodila sprememba?

Izkušnje iz tujine kažejo, da neprenosljivi dopust spodbudi očete, da ga uveljavljajo tudi oni, z enakopravnejšo delitvijo družinskih obveznosti pa je ženskam olajšana vrnitev v službo ali na trg dela. Kot pravi minister Luka Mesec, “izkušnje iz tujine kažejo, da se očetje, ki jim pripada neprenosljivi starševski dopust, zanj pogosteje odločijo. To pomeni, da se bolj intenzivno in pogosteje vključujejo v varstvo in skrb za otroke v najzgodnejših letih, kar je eden od namenov sprememb.”

Kaj moram narediti pred nastopom porodniške?

O nastopu porodniške morajo nosečnice svojega delodajalca obvestiti vsaj 30 dni pred nastopom dopusta (torej 58 dni pred predvidenim datumom poroda). Če delodajalca niste obvestili do rojstva otroka, morate to storiti v treh dneh po rojstvu. Če mati tega ne zmore, mora to storiti njen sorodnik, za pomoč pa lahko prosite tudi zdravstveno službo.

Največ 60 dni pred predvidenim datumom poroda se mora nosečnica zglasiti na centru za socialno delo (CSD), kjer ima prijavljeno stalno prebivališče. Na CSD jo bodo seznanili z nadaljnjimi postopki in pravicami.

Nosečnica mora s seboj prinesti vlogo matere za uveljavitev pravic ob rojstvu otroka, potrdilo o predvidenem datumu poroda, ki ga izda ginekolog, zadostujeta pa tudi prva in peta stran materinske knjižice. Vse vloge so zbrane na vladnem spletišču.

Če nosečnica sklepa delovno razmerje 58 dni ali manj pred predvidenim datumom poroda, mora delodajalca obvestiti o nastopu materinskega dopusta ob sklenitvi delovnega razmerja.

nosečnica pri delu
PROFIMEDIA

Kaj pripada nosečim dijakinjam, študentkam in nezaposlenim?

Do porodniške so upravičeni zaposleni. Pravico do koriščenja porodniškega dopusta imajo tisti, ki so bili zaposleni na dan pred začetkom porodniškega dopusta, in tisti, ki so bili v zadnjih treh letih zaposleni vsaj 12 mesecev.

Dijakinjam, študentkam in nezaposlenim pa ob porodu pripada starševski dodatek, ki trenutno znaša 465,34 evra mesečno. Podobno kot pri porodniški tudi pri starševskem dodatku velja, da ga prvih 77 dni prejema mati, kasneje pa ga lahko prejema tudi oče. Starša se morata o prejemanju dodatka pisno dogovoriti pred uveljavljanjem pravice. Prejemnik starševskega dodatka je vključen tudi v pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Mati ali oče starševski dodatek prejema 365 dni od rojstva otroka. V primeru rojstva dvojčkov ali več otrok, nedonošenčka, otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, se pravica podaljša.

Kako visoka bo moja porodniška?

Materinsko, očetovsko in starševsko nadomestilo, ki se izplačujejo v času materinskega, očetovskega in starševskega dopusta, znaša 100 odstotkov osnove. Materinsko nadomestilo je navzgor neomejeno.

Osnova za materinsko, očetovsko in starševsko nadomestilo je povprečna osnova, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo v strnjenih 12 mesecih, pri čemer se kot zadnji mesec šteje osnova, od katere so bili obračunani prispevki v predpreteklem mesecu od vložitve prve vloge za dopust. Na primer: če ste vlogo vložili septembra 2022, se upoštevajo plače od julija 2021 do junija 2022. Center za socialno delo sam pridobi podatke o osnovi od finančne uprave.

mati in dojenček se držita za roke
PROFIMEDIA

Višina starševskega in očetovskega nadomestila je omejena. Že do sedaj je znašala 2,5-kratnik povprečne mesečne plače, pri čemer se je upoštevala povprečna plača z uskladitvami po zakonu o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji. Po novem pa se bo upošteval podatek o povprečni plači, kot jo ugotovi statistični urad za preteklo leto. Doslej je bilo tako nadomestilo omejeno na 4.239,92 evra bruto, odslej bo ta znesek 5.059,80 evra bruto.

Novost se uporablja od 1. aprila, velja pa tudi za starše otrok, rojenih pred tem datumom. Staršem ni treba vložiti nove vloge, višje izplačilo bodo avtomatično prejeli maja.

Ali ob rojstvu otroka prejmem denarno pomoč?

Starši novorojenčka prejmejo tudi pomoč ob rojstvu otroka v enkratnem znesku 404,96 evra. Ta je namenjena nakupu opreme za novorojenčka. Pomoč prejmejo vsi novorojenčki, katerih starši imajo v Sloveniji stalno ali začasno prebivališče in v Sloveniji tudi živijo.

Pomoč ob rojstvu otroka novopečenim staršem nudijo tudi številne občine. Maribor in Kranj na primer staršem izplačata 130 evrov. Ptujčani dobijo ob rojstvu otroka 150 evrov pomoči. V Mestni občini Koper so starši upravičeni do 200 evrov enkratne pomoči, toliko dobijo tudi starši v Slovenj Gradcu. Občani Novega mesta dobijo ob rojstvu otroka 220 evrov pomoči, občani Velenja in Krškega pa 300 evrov. Najvišjo enkratno pomoč ob rojstvu otroka prejmejo občani Nove Gorice in Murske Sobote: v teh dveh občinah namreč ob rojstvu izplačajo 500 evrov.

V Celju je višina pomoči odvisna od števila otrok: za prvorojenca dobijo starši 110 evrov, za drugega otroka 130 evrov, za tretjega in vsakega naslednjega pa 170 evrov. V Ljubljani so do pomoči upravičeni socialno ogroženi, ob rojstvu pa prejmejo 380 evrov.

Kaj se med porodniško zgodi s starim in kaj z novim letnim dopustom?

Staršem ob rojstvu otroka pripada več kot leto dni dopusta, namenjenega negi otroka. Kaj se zgodi z letnim dopustom, ki bi ga zaposleni sicer izkoristili v tem letu? V tekočem letu mora delavec izkoristiti najmanj dva tedna dopusta. Preostanek pa lahko izkoristi do 30. junija prihodnje leto, v primeru porodniške pa do 31. decembra prihodnje leto.

Mama, ki porodniško začne 1. avgusta, lahko na primer do takrat porabi ves letni dopust za to leto in preostanek leta koristi materinski in starševski dopust. Ko se bo prihodnje leto vrnila v službo, bo dobila dopust za tisto koledarsko leto.

porodniška letni dopust
N1

Druga možnost je, da del dopusta prihrani. Do začetka porodniške mora izkoristiti dva tedna letnega dopusta (običajno gre za 10 dni). Preostali dopust lahko izkoristi ali prihodnje leto, ko bo že porabila starševski dopust, ali prekine starševski dopust za čas, ko ga bo na primer koristil oče, in v tem obdobju porabi letni dopust.

Če mama porodniški dopust nastopi 1. januarja in bo doma celo leto, bo letni dopust iz tega leta lahko porabila do konca prihodnjega leta.

Kaj se zgodi po koncu porodniške?

Po koncu starševskega dopusta imajo starši možnost skrajšanega delovnega časa. Doslej je veljalo, da lahko pravico do krajšega delovnega časa koristi le eden od staršev, odslej bosta s krajšim delovnim časom lahko delala oba. Še vedno pa pri tem ne smeta preseči 20 ur tedensko. Če imata enega otroka, lahko pravico koristita do tretjega leta starosti, če imata vsaj dva otroka, pa do dopolnjenega osmega leta starosti najmlajšega otroka.

Doslej je veljalo, da je eno leto skrajšanega delovnega časa neprenosljivo. To pomeni, da je imel vsak od staršev možnost skrajšani delovni čas koristiti eno leto, če se za to ni odločil, pa je to leto propadlo. Odslej te omejitve ni več.

Delodajalec staršu, ki dela skrajšani delovni čas, plača dejansko delovno obveznost. Država pa staršu krije prispevke za socialno varnost do polne delovne obveznosti od osnove, kot se izračuna za materinsko nadomestilo, vendar ne manj od sorazmernega dela minimalne plače.

V januarju 2023 je s krajšim delovnikom delalo 13.647 staršev, od tega je bilo le 334 očetov in 13.313 mater.

Do otrokovega osmega leta lahko starša izkoristita tudi neprenosljivi del starševskega dopusta, izrabiti ga morata največ dvakrat letno po najmanj 15 koledarskih dni. Doslej je bilo mogoče starševski dopust koristiti do konca 1. razreda osnovne šole.

Mame, ki so zaposlene za polni delovni čas, imajo možnost enournega odmora za dojenje. Na podlagi potrdila specialista pediatra ga lahko koristijo do otrokovega 18. meseca. Za odmor za dojenje prejmejo nadomestilo, v višini sorazmernega dela osnove, kot se izračuna za materinski dopust.

družina
PROFIMEDIA

Starši štirih ali več otrok imajo možnost, da ostanejo doma in skrbijo za otroke. Pravica pripada enemu od staršev, družina mora imeti vsaj štiri otroke, mlajše od 18 let, s katerimi imajo skupno stalno prebivališče. Država enemu od staršev plača prispevke za socialno varnost od minimalne plače do končanega prvega razreda osnovne šole najmlajšega otroka.

Kdaj se starševski dopust lahko podaljša?

V nekaterih primerih se starševski dopust lahko podaljša. Tako staršem dvojčkov pripada dodatnih 90 dni starševskega dopusta. Če se jim rodijo trojčki ali četverčki, pa se starševski dopust za vsakega otroka podaljša za 90 dni.

Ob rojstvu nedonošenčka se starševski dopust podaljša za toliko dni, kot je bila nosečnost krajša od 260 dni. Ob rojstvu otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, se starševski dopust na podlagi mnenja pristojne zdravniške komisije lahko podaljša za dodatnih 90 dni.

Če imata starša že vsaj dva otroka, ki še nista končala prvega razreda, pa se jima ob rojstvu še enega otroka starševski dopust podaljša za 30 dni.

Na e-upravi je dostopen tudi vodnik, ki starše vodi čez postopke ob rojstvu otroka.

Priznanje očetovstva je mogoče urediti tudi pred rojstvom otroka

Priznanje očetovstva se lahko uredi tudi pred rojstvom otroka na centru za socialno delo, in sicer tako, da oba partnerja skupaj o tem podata izjavo.

Čim prej po rojstvu otroka mora nato eden od staršev centru za socialno delo sporočiti, da se je otrok rodil, navesti je treba njegove osebne podatke in kraj rojstva. Potem ko starši CSD obvestijo o rojstvu, CSD priznanje posreduje skupaj s podatki o otroku, pristojni upravni enoti. Če starši centru teh podatkov po rojstvu otroka ne sporočijo, se priznanje očetovstva ureja po običajni poti.

Spremljajte N1 na družbenih omrežjih FacebookInstagram in Twitter

Naložite si našo aplikacijo: na voljo za android in za iOS.