Očetom po novem 60 dni neprenosljivega starševskega dopusta

Slovenija 22. Sep 202215:20 0 komentarjev

Vlada je sprejela predlog novele zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki ga v državni zbor pošilja po skrajšanem postopku. Ta uvaja 60 dni neprenosljivega starševskega dopusta za očete. "Mame zaradi tega ne bodo nič na slabšem," je po seji vlade povedal Luka Mesec, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Nova ureditev bo veljala za očete otrok, rojenih ali posvojenih od 1. aprila 2023 dalje.

Predlog novele zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih tako uvaja 60 dni neprenosljivega dopusta za očete. Zakon, ki do zdaj v slovenski zakonodaji ni obstajal, na noben način ne skrajšuje starševskega dopusta za mame, je po seji vlade sporočil Luka Mesec, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Po besedah ministra izkušnje iz tujine kažejo, da se očetje, ki jim pripada neprenosljiv starševski dopust, zanj pogosteje odločijo. To pomeni, da se bolj intenzivno in pogosteje vključujejo v varstvo in skrb za otroke v najzgodnejših letih, je še poudaril.

Po veljavnem zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih namreč očetovski dopust traja 30 dni, pri čemer je treba najmanj 15 koledarskih dni porabiti približno v prvem letu po rojstvu otroka, preostanek pa kadar koli do otrokovega končanega prvega razreda osnovne šole. Z novelo omenjenega zakona pa bo oče izrabil 15 koledarskih dni očetovskega dopusta od rojstva otroka do tretjega meseca starosti. Preostalih 15 dni, ki jih je bilo doslej mogoče porabiti do končanega prvega razreda osnovne šole otroka, pa postane del starševskega dopusta v delu, ki ni prenosljiv.

V predlogu novele se pravica do starševskega dopusta za vsakega od staršev določi v trajanju 160 dni, pri čemer je 60 dni za vsakega neprenosljivih. To pomeni, da kadar oče na mater prenese vseh 100 dni starševskega dopusta, lahko mati izrabi 260 dni starševskega dopusta, tako kot je urejeno že zdaj, očetu pa ostane še 60 dni, ki so neprenosljivi. Enako velja tudi obratno, kadar mati prenese vseh 100 dni na očeta, oče lahko izrabi 260 dni starševskega dopusta, mati pa ima 60 dni neprenosljivih. Teh 60 dni lahko vsak od staršev izrabi do osmega leta starosti otroka.

V praksi to pomeni, da se očetovski dopust skrajšuje s 30 na 15 dni, hkrati pa očetje na novo dobijo 60 dni neprenosljivega starševskega dopusta. Mati lahko še vedno izrabi skupno 365 dni dopusta, oče pa lahko 60 dni neprenosljivega starševskega dopusta izrabi tudi v času materinskega dopusta matere in vse do osmega leta starosti otroka. Sedaj je sicer do starševskega dopusta upravičen vsak od staršev v trajanju 130 dni, pri čemer mati na očeta lahko prenese 100 dni, oče pa na mater vseh 130 dni starševskega dopusta.

Poleg tega predlog predvideva podaljšanje pravice do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva, in sicer do osmega leta starosti otroka. Doslej je bilo namreč to pravico mogoče izkoristiti do konca prvega razreda osnovne šole otroka, torej jo bo odslej mogoče v povprečju izkoristiti deset mesecev dlje. V predlogu novele se zgornja omejitev pri očetovskem in starševskem nadomestilu veže na dvainpolkratnik zadnje znane povprečne bruto plače za preteklo leto. Prav tako novela določa, da se pri pravici do plačila prispevkov zaradi varstva štirih ali več otrok prispevki plačujejo od najnižje osnove za obračun prispevkov od plače in nadomestila plače.

Mati bo lahko izrabila 320 dni starševskega dopusta (260 dni svojega in 60 dni očetovega) če:

  • je drugi od staršev umrl,
  • je drugi od staršev zapustil otroka,
  • je drugemu od staršev odvzeta starševska skrb,
  • so drugemu od staršev prepovedani stiki z otrokom v skladu s predpisi, ki urejajo družinska razmerja oziroma je bil drugemu od staršev izrečen ukrep prepovedi približevanja po predpisih, ki urejajo policijo in preprečevanje nasilja v družini ali je na prestajanju zaporne kazni v zavodu za prestajanje zaporne kazni in ne varuje in neguje otroka,
  • je drugi od staršev s svojim ravnanjem očitno pokazal, da ne bo skrbel za varstvo in vzgojo otroka ali na drug način zanemarja starševsko skrb, na podlagi mnenja pristojnega centra,
  • če je otrok zaupan v varstvo in vzgojo drugemu od staršev oziroma živi samo z drugim od staršev, ki varuje in neguje otroka,
  • da postane eden od staršev na podlagi mnenja zdravnika trajno ali začasno nesposoben za nego in varstvo otroka,
  • drugi od staršev ni zavarovanec za starševsko varstvo.

Spremljajte N1 na družbenih omrežjih FacebookInstagram in Twitter

Naložite si našo aplikacijo: na voljo za android in za iOS.