Vse pogostejša digitalna zasvojenost. Kako bo ukrepalo ministrstvo za zdravje?

Slovenija 24. Apr 202315:46 4 komentarji
Ženska s telefonom
Aljaž Uršej/N1

Ministrstvo za zdravje sporoča, da v svoje delo prenaša priporočila računskega sodišča za obvladovanje zasvojenosti otrok in mladostnikov z digitalnimi tehnologijami. Slednje je namreč ugotovilo, da so tri pristojna ministrstva pri obvladovanju tega perečega problema le delno učinkovita.

Na ministrstvu za zdravje so poudarili, da utemeljena in konstruktivna priporočila računskega sodišča, ki je ugotovilo, da so tri pristojna ministrstva pri obvladovanju zasvojenosti otrok in mladostnikov z digitalnimi tehnologijami le delno učinkovita, prenašajo v svoje delo.

V priporočilih revizijskega poročila računskega sodišča so bile namreč nakazane številne smeri in možnosti izboljšav za učinkovitejše načrtovanje in izvajanje ukrepov ter aktivnosti za obvladovanje zasvojenosti otrok in mladostnikov z digitalnimi tehnologijami. Breme na račun nekemičnih zasvojenosti, tudi zaradi epidemije covida-19, se je v zadnjih letih izrazito povečalo, čemur smo bili priča tudi v Sloveniji, so navedli na ministrstvu.

Ob tem so dodali, da se zavedajo, da je k bremenu na račun nekemičnih zasvojenosti prispeval tudi primanjkljaj virov pomoči s tega področja in posledično programov celostne obravnave. Da bi prebivalcem Slovenije omogočili kar najboljšo dostopnost, je poleg širjenja mreže virov pomoči pomembno vzpostaviti tudi dobro povezovanje in strokovno sodelovanje.

telefoniranje
Denis Sadiković/N1

Na ministrstvu za zdravje so zato sprejeli več ukrepov in aktivnosti. Med drugim so izpostavili razvoj programov za duševno zdravje otrok, mladostnikov in mlajših odraslih za obdobje do 2026. Poudarili so, da bo v ciljno-raziskovalnem programu 2023 razpisana tema razvoj protokolov sodelovanja med centri za duševno zdravje in službami, ki delujejo na področju nekemičnih zasvojenosti. Izsledki projekta bodo prispevali k bolj celostnemu naslavljanju problematike nekemičnih zasvojenosti, večji dostopnosti do storitev in povezovanju med službami.

V okviru uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023 je načrtovana vzpostavitev programov specialistične zunajbolnišnične in bolnišnične dejavnosti na področju nekemičnih zasvojenosti tako za otroke in mladostnike kot odrasle, ki potrebujejo hospitalizacijo oziroma poglobljeno obravnavo ter dodatne podporne oblike pomoči.

Prav tako so iz proračunskih sredstev zagotovili 100 dodatnih specializacij za klinične psihologe in dodatnih 39 specializacij s področja pedopsihiatrije, ki so pomemben člen v obravnavi nekemičnih zasvojenosti. V program Priprava na porod in starševstvo za bodoče starše bodo prav tako vključene vsebine povezane s tveganji za razvoj digitalne zasvojenosti otrok in mladostnikov.

Ob tem so spomnili, da je bila konec lanskega leta ustanovljena medresorska delovna skupina na področju duševnega zdravja, ki povezuje resorje.

Kaj je ugotovilo računsko sodišče?

Računsko sodišče je izvedlo revizijo učinkovitosti treh pristojnih ministrstev pri obvladovanju zasvojenosti otrok in mladostnikov z digitalnimi tehnologijami v letih 2018-2021. Pri tem je ugotovilo, da so bila ministrstva le delno učinkovita, zato jim je podalo več priporočil za ukrepanje. Revizorji so preverili učinkovitost pri obvladovanju zasvojenosti otrok in mladostnikov z digitalnimi tehnologijami na ministrstvu za zdravje, takratnemu ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ter ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Spremljajte N1 na družbenih omrežjih FacebookInstagram in Twitter

Naložite si našo aplikacijo: na voljo za android in za iOS.