Več kot tisoč upravičencem izplačali skupno 40 milijonov evrov pomoči

Elektrika
Žiga Živulović jr./BOBO

Danes bo izplačan prvi del sredstev tistim, ki so oddali vloge za pomoč v okviru zakona za pomoč gospodarstvu zaradi povišanj cen električne energije in zemeljskega plina. Skupno bo izplačilo dobilo 1.130 upravičencev, izplačanih pa bo 40 milijonov evrov za upravičene stroške od junija do septembra 2022.

Zakon o pomoči gospodarstvu zaradi povišanj cen električne energije in zemeljskega plina, ki ga je DZ sprejel 31. avgusta, določa, da bo država upravičencem subvencionirala najmanj 50 odstotkov energetskih stroškov od začetka junija do konca tega leta, če so jim cene energije letos zrasle vsaj za dvakratnik povprečja cen v preteklem letu.

Vlogo za dodelitev nepovratnih sredstev je bilo treba oddati za celotno obdobje upravičenja prek posebne spletne aplikacije pri agenciji Spirit Slovenija. Do izteka roka 15. novembra je prispelo 1.130 vlog v skupni višini 74,3 milijona evrov zaprošene pomoči.

Drugi del marca prihodnje leto

Zakon določa, da bo pomoč izplačana v dveh delih – za obdobje junij–september do konca leta, za obdobje oktober–december pa do 15. marca 2023.

Prvi del pomoči v skupni višini 40 milijonov evrov bo torej izplačan danes, pri čemer agencija in ministrstvo upravičence opozarjata, da so za obdobje od oktobra do decembra v vlogi navajali oceno porabe in količine za energente, zato so za te tri mesece dolžni agenciji do 31. januarja posredovati dokazila o dejanski porabi in plačilu stroškov. Agencija Spirit Slovenija bo na svoji spletni strani v ta namen ponovno odprla aplikacijo, in sicer predvidoma 16. januarja.

Upravičenci, ki so uveljavljali pomoč in naknadno ugotovili, da jim je bila odobrena oziroma izplačana previsoka pomoč glede na dejansko nastale stroške, pa morajo o tem najkasneje do 15. januarja pisno obvestiti agencijo in vrniti prejeto pomoč.

Dodatno opozarjajo, da so, če je od uveljavitve tega zakona prišlo do izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, ki so bili izplačani v letu 2022 oziroma za leto 2022, prav tako dolžni do 15. januarja obvestiti agencijo ter vrniti prejeto pomoč.

Zakon predvideva tri vrste pomoči – enostavno pomoč, posebno pomoč in pomoč za energetsko intenzivna podjetja. Za prvo je zaprosilo 1.060 podjetij v skupni višini zaprošenih sredstev 54,9 milijona evrov, za drugo 65 podjetij v skupni višini zaprošenih sredstev 12,1 milijona evrov, za tretjo pa pet podjetij v skupni višini zaprošenih sredstev 7,2 milijona evrov.

Spremljajte N1 na družbenih omrežjih FacebookInstagram in Twitter

Naložite si našo aplikacijo: na voljo za android in za iOS.