Prešernova proslava bo imela novega organizatorja

Kultura 27. Sep 202310:37 2 komentarja
Prešernov spomenik
Žiga Živulovič jr./BOBO

Koordinacijski odbor za državne proslave in prireditve bdi nad večino državnih proslav. Po spremembi zakona, ki ga pripravlja ministrstvo za kulturo, bo v rokah odbora tudi proslava ob Prešernovem dnevu. Doslej je za organizacijo skrbel upravni odbor Prešernovega sklada.

Kot so zapisali na ministrstvu za kulturo, so se pri pripravi in izvedbi proslave ob slovenskem kulturnem prazniku, na kateri podeljujejo Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada, pojavile nekatere organizacijsko tehnične nejasnosti in posledično tudi vprašanja formalne odgovornosti za izvedbo proslave. Nekaj podobnih težav je že bilo tudi v preteklih letih, saj razmerje med Upravni odbor Prešernovega sklada in ministrstvom za kulturo glede organizacije proslave ni povsem dorečeno.

Poglaviten cilj predlaganih sprememb zakona je, da se odločanje o vseh državnih proslavah uredi na primerljiv način in sicer tako, da organizacijo proslav ob slovenskem kulturnem prazniku prevzame Koordinacijski odbor za državne proslave in prireditve.

Slednjega sestavljajo predstavniki različnih vej oblasti in različnih državnih organov ter civilne družbe, s čimer so konsenzualno zastopani najrazličnejši vidiki, predvsem pa ima odbor izkušnje na področju organizacije velikih prireditev in reden stik z dogajanjem. Če naj bodo proslave uspešne, je pomembno tvorno sodelovanje z avtorji od začetka njihovega snovanja, saj se le tako lahko zagotovi, da bo umetniški program kvaliteten, realno izvedljiv, zanimiv za dovolj širok krog občinstva in tudi finančno smotrn. Koordinacijski odbor razpolaga s potrebnimi produkcijskimi zmogljivostmi in znanji, da to izpelje, so še zapisali na ministrstvu.

Ministrstvo tudi predlaga, da se predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku, saj gre za spremembi le dveh členov zakona.

Jožef Muhovič, predsednik UO Prešernovega sklada, je za Delo potrdil, da so s predlogom seznanjeni, saj so ga prejeli na mizo na 21. redni seji 27. junija. Ker pa je gradivo prispelo v zadnjem trenutku, razprava o njem po njegovih besedah na tej seji ne bi bila regularna. O predlogu bodo razpravljali na svoji 22. redni seji oktobra, še poroča današnje Delo.