Furs poziva podjetnike, ki so neupravičeno dobili pomoč, naj se sami javijo

Slovenija 25. Sep 202313:49 2 komentarja
denar, elektrika
Profimedia

Finančna uprava (Furs) poziva podjetja, ki so prejela pomoč po zakonu o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu, da v primeru neizpolnjevanja pogojev do 10. oktobra oddajo izjavo o vračilu pomoči. S tem se lahko izognejo nadzoru.

Na Finančni upravi RS (Furs) vse podjetnike in podjetja, ki so prejeli pomoč po zakonu o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu, sprejetem še pred ruskim napadom na Ukrajino, pozivajo, da v primeru neizpolnjevanja pogojev do 10. oktobra oddajo izjavo o vračilu pomoči. S tem se lahko izognejo nadzoru.

Omenjeni zakon, ki ga je DZ sprejel februarja lani in je predvideval enkratno nepovratno pomoč za podjetja, ki se jim je strošek energije v 2022 glede na 2021 povečal za več kot 40 odstotkov, v primeru neizpolnjevanja pogojev določa vračilo prejetih sredstev.

To je predvideno na način, da zavezanec vloži izjavo za vračilo, na podlagi katere davčni organ izda odločbo za vračilo prejete pomoči. Omenjeno izjavo je bilo treba, kot so v sporočilu za javnost spomnili na Fursu, vložiti najpozneje do konca marca letos.

Če zavezanec izjave za vračilo pomoči za gospodarstvo ob neizpolnjevanju pogojev ne vloži, lahko Furs glede na zakonska določila izvede nadzor. Na finančni upravi na podlagi razpoložljivih podatkov ugotavljajo, da nekateri zavezanci, ki ne izpolnjujejo pogojev za pomoč po zakonu, izjave o vračilu pomoči še niso vložili. Tem dajejo čas do 10. oktobra, da prek sistema eDavki izjavo o vračilu pomoči, s čimer se lahko izognejo nadzoru.

Ob tem vse tiste, ki jim vračilo pomoči predstavlja likvidnostni izziv, opominjajo, da neupravičeno prejeta sredstva lahko vrnejo tudi v obrokih, če za to zaprosijo.

Pomoč po omenjenem zakonu je bil sicer po podatkih Fursa izplačan 6201 zavezancem, v skupnem znesku nekaj več kot 53,75 milijona evrov. Do 22. septembra je bilo izdanih 1432 odločb za vračilo energetskega ukrepa, v skupnem znesku skoraj 8,07 milijona evrov.

Pomoč gospodarstvu zaradi visokih cen energije je država po ruskem napadu na Ukrajino potem še dopolnjevala in nadgrajevala z več zakoni in drugimi ukrepi. Za male uporabnike in mala ter srednja podjetja je uvedba regulirano ceno elektrike, za velika podjetja pa subvencioniranje cene energentov.