Mariborska občina bi znatno povišala najemnino za gostinske vrtove

Slovenija 27. Sep 202314:43 1 komentar
Maribor in kavarne
PROFIMEDIA

Mariborski svetniki bodo v četrtek odločali, ali bodo lastnikom lokalov po novem obračunavali najemnino na podlagi površine vrtov. Medtem ko lokali v trenutno veljavni ureditvi plačujejo povprečno 200 evrov na sezono, bodo v primeru potrditve predlagane spremembe plačevali približno 400 evrov na mesec.

Mariborski mestni svetniki bodo na seji v četrtek med drugim obravnavali predlog novega načina obračunavanja najemnin za gostinske vrtove.

Sebastijan Novak iz občinskega urada za gospodarske dejavnosti je na današnji novinarski konferenci povedal, da želijo s predlagano spremembo občinskega odloka o rabi javnih površin vzpostaviti pravno podlago, na podlagi katere bodo lokali plačevali občini najemnino za gostinske vrtove glede na površino, ki jo zasedajo, in ne na podlagi sezonskega pavšala, kot to velja doslej.

“Tovrstna ureditev je bila v Mestni občini Maribor v veljavi že v letu 2012, a so jo leto kasneje spremenili, ker je bilo zimsko obdobje daljše in vrtovi takrat niso bili v uporabi,” je povedal. “Ocenjujemo, da so zimska obdobja v zadnjih letih milejša in s tem ugodnejša za goste, mogoče jih je tudi zaščititi pred vremenskimi vplivi in ogrevati, zato so zunanje površine uporabne vse dni v letu,” je dodal.

V občini pričakujejo 139.000 evrov več denarja

Trenutno plačujejo lokali, ki imajo mize in stole na občinskih površinah na prostem, najemnino na sezono in za največ pet kvadratnih metrov, tudi če zasedajo več površine. Po novem bi letno in zimsko sezono izenačili in zaračunavali najemnino na kvadratni meter zasedene površine na mesec. Če bodo mestni svetniki odobrili spremembo in če bodo gostinci ohranili enako velike vrtove, na občini računajo, da bo v občinski proračun letno priteklo 139.000 evrov več denarja.

O čem bo še tekla beseda?

Mestni svetniki bodo v četrtek najprej opravili izredno sejo, na kateri bodo obravnavali poročilo o izvrševanju občinskega proračuna v prvi polovici leta in problematiko štipendij za nadarjene. Zatem bo sledila redna seja, na kateri bodo med drugim potrjevali odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko pozidavo ob Ulici Maksa Liplina v Razvanju, kjer zasebni investitor na območju nekdanje vrtnarije načrtuje izgradnjo 16 enodružinskih hiš.

Mestna uprava bo mestnemu svetu predložila tudi predlog sprememb odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini. S tem po besedah Andraža Mlakerja iz urada za komunalo, promet in prostor pripravljajo pravne podlage za prenos koncesije na Javni holding Maribor. Junija prihodnje leto namreč izteče pogodba družbi Aquasystems, centralna čistilna naprava pa po 24 letih prehaja v last občine.

Razpravljali bodo tudi o Javnem holdingu Maribor

Glede na pogoste pripombe mestnih svetnikov na račun Javnega holdinga Maribor je ta za četrtkovo sejo pripravil podrobno predstavitev svojega delovanja in poslovanja.

Direktor Andrej Rihter je danes povedal, da so z dosedanjim delom zadovoljni, združevanje javnih podjetij pod eno streho, ki se je začelo jeseni 2020, pa kaže pozitivne učinke. Glede svetovalnih pogodb v vrednosti več kot 400.000 evrov je povedal, da so bile sklenjene za svetovalce nadzornega sveta, in še to le za eno leto. Prav tako so si z zunanjimi svetovalci pomagali pri posebnih izzivih na pravnem področju, še posebej ob začetku delovanja holdinga, zdaj pa je njihov obseg “na minimumu”, je dejal.