Nadzor nakupovalnih središč: več objektov brez dovoljenja, en objekt nelegalen

Slovenija 08. Dec 202313:06 1 komentar
Nakupovalno središče
Foto: PROFIMEDIA

Gradbena inšpekcija je v nadzoru 10 nakupovalnih središč izdala šest odločb zaradi neskladne uporabe objektov. V petih primerih so zavezanci že pridobili uporabna dovoljenja, s čimer je inšpekcija ustavila inšpekcijske postopke. Izdana je bila tudi ena odločba za nelegalen objekt, za katerega pa so odredili ustavitev gradnje in vzpostavitev prvotnega stanja.

Kot je danes objavil inšpektorat za naravne vire in prostor, v okviru katerega deluje gradbena inšpekcija, so preverjali nakupovalna središča in stavbe splošnega družbenega pomena Supernova Rudnik (vključno s kinodvorano in novim prizidkom k nakupovalnemu središču), Hala56 za prireditve in Aleja Šiška v Ljubljani, Park center Koper, Ali center Stop shop v Celju, Liberty Spa v Sežani, Nakupovalni center Supernova v Kranju, Nakupovalni center Maximus Murska Sobota, Eurospin Brežice in Europark Maribor.

Inšpektorji so v akciji opravili 50 rednih inšpekcijskih pregledov, uvedli so 18 inšpekcijskih postopkov, v dveh zadevah še ni odločeno. Preverjali so predvsem, ali so izpolnjeni pogoji za začetek uporabe objektov po zakonu, ali se objekt uporablja na podlagi uporabnega dovoljenja in ali so zagotovljeni neoviran dostop, vstop in uporaba gostinskih stavb. Prav tako so preverjali, ali je bilo za gradnjo oz. objekt pridobljeno gradbeno dovoljenje, in skladnost objekta z izdanim gradbenim dovoljenjem.

Izdali so šest odločb zaradi ugotovitve neskladne uporabe objektov in eno zaradi ugotovitve nelegalnega objekta. Z njimi so inšpektorji prepovedali uporabo objektov do izdaje uporabnega dovoljenja. V petih zadevah so zavezanci že pridobili uporabna dovoljenja in inšpekcijski postopki so bili ustavljeni.

Ena odločba je bila izdana za nelegalen objekt. Zavezancu je bila odrejena ustavitev gradnje ter vzpostavitev prvotnega stanja. Pri preverjanju, ali je z gradnjo, uporabo in vzdrževanjem objekta v javni rabi zagotovljeno izpolnjevanje bistvene zahteve univerzalne graditve in rabe objektov, ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.

V katerih nakupovalnih centrih so inšpektorji odkrili kršitve?

V Supernovi na Rudniku, kot smo že poročali na N1, nov prizidek nakupovalnega središča ni imel uporabnega dovoljenja. Na gradbenem inšpektoratu so pojasnili, da so petim lokalom izdali inšpekcijsko odločbo, kasneje pa so postopek ustavili, saj so lastniki ustrezna dovoljenja pridobili.

Na kršitve so inšpektorji naleteli tudi v Liberty Spa v Sežani. Objekt je zavezanec uporabljal v nasprotju z uporabnim dovoljenjem, ki ga je pridobil leta 1989 za samopostrežno restavracijo. Danes tam nudijo wellness storitve, zato je gradbeni inšpektor z odločbo odredil, da mora v določenem roku prenehati z uporabo objekta. Ker je zavezanec nepravilnosti odpravil, je inšpektor postopek ustavil.

Inšpektor je odločbo za nelegalen objekt izdal gostinskemu lokalu v Park centru Koper. “Zavezanki je odredil, da mora takoj po vročitvi odločbe ustaviti gradnjo — rekonstrukcijo na terasi gostinskega dela objekta trgovski center Park Center Koper, v drugi etaži stavbe, ki jo izvaja brez dokončnega oziroma pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Inšpekcijski zavezanki je tudi odredil rok, v katerem mora zasteklitev in nadstreške odstraniti ter vzpostaviti prvotno stanje.”

Na inšpektoratu so pojasnili, da se je zavezanka zoper odločbo pritožila, postopek pa še ni končan. Prav tako še nista zaključena inšpekcijska postopka v zvezi z uporabo objekta Hala56 za prireditve in nakupovalnega centra Aleja.

Kakšno je tvoje mnenje o tem?

Sodeluj v razpravi ali preberi komentarje