Direktor inšpekcije za varno hrano izdal sklep o izredni preverbi odvzema goveda

Slovenija 24. Nov 202312:32 > 15:31 4 komentarji

Upravna inšpekcija bo preverila pravilnost vodenja inšpekcijskega postopka v primeru odvzema govedi na kmetiji v Leskovcu pri Krškem, poroča Dnevnik.

14. novembra je veterinarska inšpekcija na podlagi ustne odločbe inšpektorice na kmetiji odvzela 24 glav goveda.

Kot poroča Dnevnik, inšpektorica v zapisniku na kraju samem ni napisala, koliko in katere živali je odvzela, navedla ni niti konkretnih razlogov za odvzem. V zapisniku tudi ni nobene izjave vpletenih, prav tako ne piše, ali obstajajo fotografije odvzetih živali. Inšpektorica je sicer napovedala, da bo zapisnik z vsemi temi podatki dopolnila pozneje v pisarni, kar je storila šele čez šest dni.

Na omenjenem mediju so zato na upravno inšpekcijo naslovili vprašanje, ali lahko inšpektorica zapisnik, ki ga je podpisala na kmečkem dvorišču, pozneje v službenih prostorih dopolni z manjkajočimi konkretnimi podatki. Prosili so jih tudi za oceno, ali zapisnik, pripravljen ob odvzemu, vsebuje vse potrebne elemente.

Konkretnih odgovorov niso prejeli, so pa z upravne inšpekcije sporočili, da v tej zadevi niso prejeli še nobene prijave suma kršitve inšpekcijskega postopka, zato bodo navedbe časopisa obravnavali kot prijavo.

Kos: Prijava ni prišla s strani nevladnih organizacij

Glede odvzema živine se je odzval direktor Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Fabian Kos in pojasnil splošne okoliščine inšpekcijskega postopka.

Kos je pojasnil, je Urad za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 10. novembra prijela prijavo na območju Leskovca pri Krškem, ki je bila takoj dodeljena pristojnemu območnemu uradu ter uradni veterinarki, ki je uvedla inšpekcijski nadzor. Ugotovila je takšne kršitve zakona o zaščiti živali, da se jih je z ustno odločbo na zapisnik odločila odvzeti. Uradna veterinarka je nato izdala odločbo na zapisnik, s pravnim poukom, v katerem so opisane možnosti zavezanca za pritožbo glede na informacije, ki so se pojavile v javnosti,” je dejal Kos

Znova zavrnil navedbe, da je odvzem posledica nedavno sprejete novele zakona, saj možnost odvzema živali obstaja že od leta 2013. Zanikal je tudi, da je prijava prišla s strani nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju zaščite živali ter poudaril, da je inšpektor dolžan varovati tajnost vira prijave in informacij, na podlagi katerih izvaja inšpekcijski nadzor.

Kos je povedal, da je bil na tej kmetiji že leta 2017 opravljen izredni nadzor in izdana ureditvena odločba. Ugotovljene so bile nepravilnosti v zvezi z identifikacijo in registracijo živali ter higienskimi razmerami. “Letos septembra je bil opravljen tudi redni letni pregled, ki ga je opravila veterinarska organizacija s koncesijo. Ugotovljena so bila neskladja glede pravočasne veterinarske oskrbe živali in higienskih razmer. Koncesionar je zato izdal pisno odločbo za odpravo nepravilnosti,” je pojasnil in dodal, da je lastnik nepravilnosti tudi odpravil. Tokratni zaključek nadzora se tako po njegovih besedah navezuje samo na ta nadzor.

Fabian Kos
Fabian Kos (Foto: Denis Sadiković/N1)

Odrejena izredna verifikacija postopka

Ker so se v javnosti pojavila tudi ugibanja, kdo je bil ob inšpekcijskem nadzoru prisoten, je Kos pojasnil, da o prisotnih odloča uradni veterinar. Uradno pa so lahko med drugim prisotni izvedenci veterine, prevozniki, predstavniki zavetišč, v nekaterih primerih tudi policija.

Zaradi razjasnitve okoliščin je Kos odredil nadzor novih lokacij, kamor so bile prepeljane živali, ter izdal sklep za izredni verifikacijski nadzor uradnega nadzora območne enote Novo mesto. Določili so tudi komisijo za presojanje.

“Danes sem izdal sklep o izredni verifikaciji oziroma preverjanju zagotavljanja učinkovitosti, primernosti, nepristranskosti, kakovosti in doslednosti uradnega nadzora v postopkih na področju zaščite živali za območni urad Novo mesto v povezavi z dotičnim primerom,” je pojasnil.

Dodatnih komentarjev Kos pred koncem nadzora ni želel dajati, prav tako se ni opredeljeval do postopanja veterinarke.

Odvzem močno razburil

Kot smo poročali, odvzem govedi sicer razburja tako strokovno kot politično javnost. Medtem ko je iz sporočila za javnost uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin razbrati, da naj bi bil odvzem upravičen, so v Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije in Sindikatu kmetov Slovenije opozorili, da je šlo za nesorazmeren in nezakonit ukrep ter da bi moral imeti kmet vsaj možnost, da domnevne nepravilnosti prej odpravi. Začasni minister za kmetijstvo Marjan Šarec je napovedal interni nadzor nad postopkom odvzema.

V SDS so medtem napovedali vložitev predloga sprememb zakona o zaščiti živali. Novela tega zakona je sicer začela veljati pred kratkim in je po oceni nekaterih kriva za nastali zaplet, medtem ko v upravi za varno hrano pravijo, da odvzem ni bil posledica novele, ker možnost trajnega odvzema živali velja že 10 let.

Kakšno je tvoje mnenje o tem?

Sodeluj v razpravi ali preberi komentarje