Radio Študent zahteva spremembo akta o ustanovitvi

Slovenija 21. Apr. 202213:31 > 19:50
Delite:
Radio
Foto: Žiga Živulovič jr./BOBO

Radio Študent je na današnji novinarski konferenci predstavil odnos z ustanoviteljem - Študentsko organizacijo univerze v Ljubljani (ŠOU) in razloge za željo po spremembi akta o ustanovitvi. Sprememba se nanaša na dva člena v zakonu o nevladnih organizacijah, ki opredeljujeta neprofitnost in neodvisnost organizacij.

Kot je na novinarski konferenci povedal odgovorni urednik Radia Študent (RŠ) Matjaž Zorec, Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (ŠOU) poskuša na mesto direktorja Radia Študent imenovati svojega direktorja ter si tako podrediti najstarejši neodvisni študentski radio v Evropi. Zaradi obstrukcije predstavnikov ŠOU v svetu zavoda pa Radiu Študent grozi izguba polovice financiranja.

Radio Študent ima namreč status nevladne organizacije v javnem interesu na področju mladinskega sektorja, kar mu med drugim omogoča kandidaturo na številnih razpisih in prejemanje SMS donacij, donacij podjetij in donacij iz dohodnine. Lani so tako denimo sredstva, ki so vezana na status nevladne organizacije, znašala več kot 250 tisoč evrov, kar je predstavljalo skoraj polovico letnih virov organizacije.

Kot so poudarili na današnji novinarski konferenci, je sprememba akta o ustanovitvi potrebna zaradi uskladitev z novimi pogoji neodvisnosti in neprofitnosti, ki jih je uvedla novela zakona o nevladnih organizacijah za ohranitev statusa nevladne organizacije. “Pogoj neodvisnosti zahteva, da imajo osebe javnega prava v poslovodnih, upravljalnih ali nadzornih organih manj kot eno četrtino glasov. Glede na sestavo Sveta Zavoda Radia Študent je zato potrebno zmanjšati predstavnike ŠOU, ki je oseba javnega prava, iz treh na enega,” je pojasnil odgovorni urednik Radia Študent. Kot je dodal, pa drugi pogoj, torej pogoj neprofitnosti, po drugi strani zahteva, da se v primeru prenehanja delovanja nevladne organizacije njeno premoženje prenese bodisi na drugo nevladno organizacijo z enakim ali podobnim namenom bodisi na nepridobitno pravno osebo javnega prava.

Trenutna sprememba akta o ustanovitvi tako predvideva uvedbo novega člena, ki ga je zapisal Klemen Geršak, odvetnik ŠOU. Akt bi po spremembi določal, da se premoženje zavoda ob njegovem prenehanju razdeli skladno z veljavno zakonodajo. Kljub enomesečnim pogajanjem o ubeseditvi člena in čeprav je trenutno predlagano spremembo formuliral njihov lastni odvetnik, pa predstavniki ŠOU, tako Zorec, nočejo potrditi spremembe akta o ustanovitvi. “Na neutemeljenost bojkota kaže predvsem dejstvo, da je ŠOU uskladitev temeljnih aktov brez zadržkov potrdil svojima dvema drugima zavodoma, Študentskemu Kampusu in Kersnikovi,” je še zapisal odgovorni direktor Radia Študent.

Kot je pojasnil predsednik sveta zavoda Radio Študent Svit Komel, je cilj prilagoditve ustavnega akta tudi zaščita pred likvidacijo in prisvojitvijo premoženja s strani ustanoviteljev. Z zmanjšanjem števila predstavnikov ustanovitelja v svetu bi zagotovili pogoj neodvisnosti po zakonu o nevladnih organizacijah, je še razložil Komel. Za potrditev spremembe je sicer potrebna podpora študentskega zbora, ki pa je po besedah Zorca trenutno neoperativen. 24. marca je po navedbah zavoda potekla redna seja študentskega zbora ŠOU, na kateri bi morali obravnavati tudi predlog spremembe akta o ustanovitvi Radia Študent, vendar je sejo do takrat zapustilo toliko prisotnih, da ni bil več zagotovljen kvorum, nadaljevanje seje pa do sedaj še ni bilo sklicano.

Kaj je Svet RŠ?

Svet zavoda je organ upravljanja Zavoda Radio Študent. Ima sedem članov. Tri predstavnike izvolijo sodelavci in sodelavke Radia Študent, tri predstavnike ŠOU v Ljubljani, ki je ob svoji ustanovitvi prevzel ustanoviteljstvo RŠ od prejšnjih oblik študentskega organiziranja, en član Sveta pa je predstavnik zainteresirane javnosti. Akt o ustanovitvi Radia Študent za sklepčnost Sveta zavoda predpisuje dvojni kvorum. Za sklepčnost mora biti prisotna vsaj večina vseh članov Sveta, obenem pa se morata seje udeležiti vsaj dva predstavnika ustanovitelja. Svet Zavoda je med drugim pristojen za potrjevanje letnih finančnih potrdil, sprejemanje aktov Zavoda Radia Študent ter razpisovanje volitev in imenovanje direktorja in odgovornega urednika Radia.

Komentari

Vaš komentar