Pogoj PCT tudi za službo

Slovenija 11. Sep. 202117:25 > 13. Sep. 2021 13:41
Delite:
delo od doma
Foto: Profimedia

Od srede bo pogoj PCT postal obvezen za vse zaposlene in samozaposlene v Sloveniji. Testiranje bo potekalo enkrat tedensko, stroške testiranj bo kril delodajalec. Obveznost pogoja PCT se širi tudi na uporabo vseh storitev, kot so pošte, banke, bencinski servisi, trgovine z oblačili, pohištvom, tehničnim blagom ... Pogoj bo veljal tudi za uporabo javnega prevoza. Brez pogoja bo še naprej mogoč obisk živilskih trgovin.

Kot izhaja iz sporočila za javnost, vlada v odloku določa, da pogoj prebolelosti, cepljenosti ali testiranja (pogoj PCT) posamezniki dokazujejo z dokazilom o negativnem testu, dokazilom o prebolelosti ali dokazilom o cepljenju. Prebolevnik pogoj PCT izpolnjuje z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od 180 dni.

Pogoj PCT obvezen za vse zaposlene …

Pogoj PCT bodo morali od 15. septembra (torej od prihodnje srede) za čas opravljanja dela izpolnjevati vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu ali samostojno opravljajo dejavnost. Za opravljanje dela se pogoj PCT izpolnjuje tudi s presejalnim testiranjem s HAG testom za samotestiranje, ki se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih.

V tem primeru sredstva za testiranje zagotavlja delodajalec oziroma oseba, ki samostojno opravlja dejavnost, je razvidno iz sporočila. V primeru neizpolnjevanja pogoja PCT lahko delodajalec uporabi ukrepe v skladu s predpisom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, in predpisom, ki ureja delovna ali uslužbenska razmerja, ter kolektivnimi pogodbami dejavnosti.

testiranje na okužbo s covidom-19
Foto : Profimedia

… in tudi uporabnike številnih dejavnosti

Obveznost izpolnjevanja pogoja PCT pa se širi še na druge storitve in dejavnosti. Pogoj PCT morajo namreč izpolnjevati tudi vsi posamezniki, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih. Stroške testiranja v tem primeru posamezniki krijejo sami.

Prav tako morajo pogoj PCT izpolnjevati uporabniki zavodov za prestajanje kazni zapora, prevzgojnih domov, centrov za tujce, azilnih domov in integracijskih hiš ob sprejemu v nastanitev ali po ponovni vrnitvi v nastanitev, če je odsotnost trajala več kot 48 ur.

Pogoj PCT
Foto : Žiga Živulovič jr./Bobo

Brez PCT le v živilske trgovine

Pogoja PCT ni treba izpolnjevati:

 • osebam, ki so mlajše od 12 let,
 • osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec, 1., 2., ali 3. razred osnovne šole, glasbeno šolo do vključno 2. razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
 • osebam, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do dopolnjenega 15. leta oziroma odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase,
 • učencem in dijakom pri prevozu z javnim potniškim prometom.

Pogoja PCT prav tako ni treba izpolnjevati v primerih nujne oskrbe z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami, zagotavljanja javnega reda in miru, varnosti in obrambe, nujne medicinske pomoči ter zaščite in reševanja. Za nujno oskrbo z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami se štejejo:

 • prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila in pijačo, vključno s prodajo živil in pijače zunaj prodajaln, pri čemer se kot izjema ne štejejo prodajalne znotraj trgovskega centra,
 • specializirane prodajalne s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, pri čemer se kot izjema ne štejejo prodajalne znotraj trgovskega centra.

Zaščitne maske obvezne v vseh zaprtih javnih krajih

Vlada v odloku določa tudi, da je uporaba zaščitnih mask obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. Prav tako je uporaba zaščitnih mask obvezna na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra, in v osebnih vozilih.

Maska pa ni potrebna, če gre za člane istega gospodinjstva in je zagotovljena medosebna razdalja najmanj 1,5 metra do drugih oseb, v osebnem vozilu, če je v vozilu ena oseba ali več članov istega gospodinjstva, in na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, kjer se upošteva pogoj PCT.

Odlok določa tudi izjeme pri uporabi zaščitne maske. Ta ni obvezna za:

 • otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,
 • učence v osnovni šoli do vključno 5. razreda, izključno ko so v matičnemu oddelku,
 • učence glasbene šole do vključno 2. razreda,
 • vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok – pomočnike pri opravljanju neposrednega dela z otroki,
 • višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala,
 • govornike v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra,
 • nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah,
 • osebe, ki izvajajo športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metre,
 • osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena,
 • učence, dijake in študente pri pouku športne vzgoje in pouku športa, učence glasbene šole pri pouku pihal, trobil, petja, plesne pripravnice, sodobnega plesa in baleta, ter dijake pri pouku plesa, petja in inštrumenta,
 • za goste, sedeče za mizo v gostinski dejavnosti.

Odlok bo začel veljati 15. septembra 2021.