Evropska komisija Sloveniji znova poslala več opominov

Slovenija 09. Feb 202214:31 > 14:58
Evropska komisija
REUTERS/Yves Herman

Evropska komisija je danes Sloveniji znova poslala več uradnih opominov. Med drugim, ker še ni prilagodila nacionalnega okvira varstva podatkov, pa tudi, ker ni prenesla pravil EU za boj proti goljufijam v škodo proračuna EU. Prejela je tudi poziv za zavarovanje okolja pred invazivnimi vrstami.

Evropska komisija je danes Sloveniji poslala uradni opomin, ker v treh letih od začetka veljavnosti uredbe o varstvu podatkov še ni prilagodila nacionalnega okvira varstva podatkov. Slovenija svojih obveznosti v skladu s splošno uredbo o varstvu podatkov ni izpolnila kot edina država EU in ni prilagodila nacionalnega okvira varstva podatkov, vključno s pravili o nadzornem organu za varstvo podatkov, so sporočili iz Bruslja.

Slovenija je tudi med petimi članicami EU, ki so dobile uradni opomin, ker niso pravilno prenesle pravil EU za boj proti goljufijam v škodo proračuna unije. Ta pravila ščitijo proračun EU z uskladitvijo opredelitev, sankcij, pravil o pristojnosti ter zastaralnih rokov v zvezi z goljufijami in drugimi kaznivimi dejanji, ki škodijo finančnim interesom EU.

Kot so poudarili v Bruslju, evropsko javno tožilstvo lahko učinkovito preiskuje in preganja goljufije le na podlagi pravilno prenesenih pravil v članicah.

Slovenija je poleg Bolgarije dobila tudi uradni opomin zaradi neustreznega prenosa okvirnega sklepa o evropskem nalogu za prijetje. Ta je poenostavljen čezmejni sodni postopek predaje zahtevane osebe za namene kazenskega pregona ali izvršitve kazni zapora ali ukrepa odvzema prostosti.

Država ima za odziv dva meseca

Slovenija je poleg še 14 držav od komisije dobila tudi poziv, naj zavaruje okolje pred invazivnimi tujerodnimi vrstami. Do julija 2019 namreč ni pripravila, izvedla in komisiji sporočila akcijskega načrta na podlagi uredbe za odpravo problemov, ki jih povzročajo najbolj invazivne tujerodne vrste.

Države imajo v tem primeru na voljo dva meseca za odziv na obrazloženo mnenje komisije, sicer lahko komisija zadevo preda Sodišču EU.

Evropska komisija je danes objavila redni sveženj postopkov proti državam, ki niso izpolnile svojih obveznosti iz prava EU. Zajema 35 uradnih opominov, 31 obrazloženih mnenj ter pet zadev, predloženih Sodišču EU, so sporočili iz Bruslja.