Kje je največja verjetnost, da se okužite

Viri prenosa okužb: družina
Profimedia

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) izdaja tedenska poročila o sledenju stikov, iz katerih je mogoče razbrati tudi najpogostejše vire in lokacije okužb. V tednu med 11. in 17. oktobrom so lokacije, ki so jih epidemiologi prepoznali kot najverjetnejše za prenos okužbe, bile skupno gospodinjstvo oziroma primer v družini, vzgojno-izobraževalni zavodi, delovna mesta in zasebna druženja.

Zadnji podatki, ki so dostopni v poročilu NIJZ, zajemajo 41. teden tega leta oziroma obdobje med 11. in 17. oktobrom.

V tem času so potrdili 6.852 primerov, epidemiološka služba pa jih je anketirala 3.186, torej 46,5 odstotkov vseh potrjenih. Neobravnavanih je ostalo 3.224 potrjenih okužb – v tem primeru gre za vse primere, ki niso bili prevzeti v 48 urah, bodisi zaradi zapoznelih prijav primerov iz tujine, manjkajočih kontaktih podatkov ali prevelikega števila primerov.

Obdobje med 14. junijem in 17. 10. 2021 (Vir: NIJZ)V statistiko se štejejo tudi nesodelujoči, teh je bilo v tem obdobju 48, in neodzivni primeri, torej tisti, ki jih ni mogoče priklicati. Takih je bilo 394.

Pri 3.186 anketiranih so prepoznali 16.019 kontaktov, od tega 12.537 visokorizičnih in 3.405, ki niso visoko tvegani. En potrjen primer ima v povprečju dva visokorizična kontakta, izhaja iz podatkov, ki jih zbirajo od 14. junija, ko je epidemiološka služba spet začela slediti stikom.

Kje se okužbe najbolj širijo?

Podatki, ki nam jih je posredoval NIJZ, kažejo, da je med 11. in 17. oktobrom v največ primerih najverjetnejša lokacija prenosa okužbe bilo skupno gospodinjstvo, in sicer v 1.079 od 6.852 potrjenih primerov.

Sledijo vzgojno-izobraževalni zavodi v 291 primerih in delovna mesta v 167 primerih. Le za eno cifro zaostajajo zasebna druženja, ki so botrovala k okužbi v 166 primerih. Tukaj so še organizirani dogodki, na katerih se je po podatkih epidemiologov najverjetneje okužilo 48 ljudi.

Pri 16 osebah so epidemiologi NIJZ zabeležili, da je najverjetnejša lokacija okužbe trgovina, pri osmih športna dejavnost v zaprtem prostoru in le pri petih gostinski obrat. Šest oseb se je najverjetneje okužilo na javnem prevozu.

Viri prenosa okužb
NIJZ

V domovih za starejše so v tem tednu zaznali 21 okužb, v zdravstvenih ustanovah pa skupno 27.

Največ je seveda takšnih primerov, pri katerih je lokacija prenosa okužbe “neznana” (821). 4.159 ljudi, ki so se v tem tednu okužili, pa NIJZ ni anketiral.

V zadnjem tednu, za katerega je dostopno poročilo NIJZ, je bilo uvoženih 33 primerov – devet iz Hrvaške, šest iz Avstrije, tri iz BiH in iz Nemčije, dva z Norveške in iz Srbije, ter po eden iz Črne Gore, Francije, Madžarske, Nizozemske, Portugalske, Španije, Švedske in ZDA.