Vrhovno sodišče: Država mora zagotoviti financiranje STA

Slovenija 06. Sep 202113:45 > 19:05 1 komentar
STA
Žiga Živulović jr./BOBO

Vrhovno sodišče je razveljavilo začasno zadržanje uredbe o financiranju javne službe STA. Med drugim ugotavlja, da agenciji ni uspelo dokazati, da bi zgolj z zadržanjem uredbe dobila državno nadomestilo. Hkrati je sodišče zapisalo, da je po zakonu Republika Slovenija dolžna mesečno zagotavljati financiranje za leto 2021 skladno s poslovnim načrtom.

V obrazložitvi sodbe vrhovno sodišče med drugim poudarja, da je financiranje opravljanja javne službe STA na podlagi zakona o STA dolžan zagotoviti njen ustanovitelj. Začasno zadržanje uredbe zato ne bi predstavljalo nobene ovire za državno izplačilo nadomestila za opravljeno javno službo, saj pravno podlago za izplačilo predstavlja že zakon o STA, specialno za leto 2021 pa tudi sedmi protikoronski zakon. Kateri organ bo izvedel to financiranje oziroma kakšna so nasploh razmerja med vlado in njenimi organi, pa v obravnavani zadevi ni bistveno, ugotavlja sodišče.

Tako kot neutemeljeno zavračajo argument države, da je izvrševanje uredbe potrebno, ker sedmi protikoronski zakon ne določa organa, ki je zavezan k izplačilu nadomestila za javno službo STA. Za plačilo teh sredstev je zavezana Republika Slovenija, navaja.

Dodatno se tudi ne strinjajo z vlado, da je uredba potrebna, ker da edina določa mesečno plačevanje terjatev iz naslova za opravljanje javne službe za letošnje leto. Že v 1. odstavku akta o ustanovitvi STA je namreč določeno, da STA dobiva sredstva iz državnega proračuna v obliki mesečnega nadomestila na podlagi letne pogodbe med njima. Ta sicer za letos res ni bila sklenjena, a to ni bistveno, navaja vrhovno sodišče, saj sedmi protikoronski zakon določa, da se STA iz proračuna države za leto 2021 za opravljanje javne službe zagotovijo sredstva v skladu s poslovnim načrtom.

Sodišče: Vladno stališče je zmotno

Kot zmotno navajajo tudi vladno stališče, da bi, če bi bila uredba zadržana, izplačilo nadomestila po sedmem protikoronskem zakonu zapadlo šele konec proračunskega obdobja 2021. “Kaj takega iz sedmega protikoronskega zakona ne izhaja, ne izrecno, ne po namenu, ki ga je zakonodajalec zasledoval pri sprejemanju tega zakonskega določila, to je zagotoviti gotovo in predvsem čim prejšnje financiranje opravljanja javne službe,” je navedlo sodišče.

Slovenska tiskovna agencija
Bobo

Kljub temu pa je vladi ugodilo in razveljavilo začasno zadržanje uredbe iz drugih razlogov. Ugotavlja namreč, da tudi uredba predvideva izplačilo nadomestila tudi v primeru, če pogodba med STA in Ukomom ni sklenjena. Prav tako je ocenilo, da je zmotna trditev, da je zadržanje uredbe nujno, ker v nasprotnem primeru ne bo prišlo do izplačila nadomestila v skladu s sprejetim poslovnim načrtom. “Med tema dvema okoliščinama ni vzročno-posledične povezave,” meni sodišče in dodaja, da STA ni uspela dokazati, da bi zgolj z zadržanjem uredbe dobila izplačano nadomestilo v skladu s poslovnim načrtom.

Na STA pričakujejo “konec izgovorov”

Na STA so ob sodbi izrazili pričakovanje, da “bo po tako obrazloženem sklepu vrhovnega sodišča konec izgovorov, ki jih je ob nadaljevanju nefinanciranja do zdaj navajal Ukom”. Direktor Ukoma je namreč trdil, da ne sme plačevati nadomestila za opravljanje javne službe STA, ker ni sklenjena pogodba, so spomnili.

“Iz obrazložitve odločitve vrhovnega sodišča izhaja, da vladne uredbe o opravljanju javne službe STA ni zadržalo prav zaradi tega, ker je vlada dolžna v letu 2021 zagotoviti mesečno financiranje STA neposredno na podlagi sedmega protikoronskega zakona. S tem bi moral biti odpravljen še zadnji dvom, da v primeru takšnih dilem v Republiki Sloveniji odloča sodišče. K nadaljevanju pogovorov z Ukomom smo vlado pozvali že trikrat. Še vedno upamo, da bo tudi to, kar je zapisalo vrhovno sodišče, pripomoglo k temu, da bo nemudoma vzpostavljeno financiranje STA in da se bomo čim prej sešli s predstavniki vladne strani,” je poudaril direktor STA Bojan Veselinovič.

Bojan Veselinovič STA
BOBO

Glede na dejstvo, da se je sedaj o teh vprašanjih izreklo vrhovno sodišče, bodo nižja sodišča, pa tudi vlada in Ukom, v kateremkoli postopku težko zavzeli drugačna stališča, so ob tem dodali v vodstvu Slovenske tiskovne agencije.

Urbanija: Vrhovno sodišče je očitno sprejelo argumente Ukoma

Direktor Ukoma Uroš Urbanija je ob sklepu vrhovnega sodišča na Twitterju zapisal, da je sodišče očitno sprejelo argumente Ukoma. Navedbe iz obrazložitve sklepa, kjer sodišče ugotavlja dolžnost mesečnega financiranja javne službe STA, za zdaj ni komentiral.

“Slovenska tiskovna agencija je zahtevala začasno zadržanje uredbe o financiranju javne službe STA. Ukom je vložil pritožbo na zadržanje uredbe. Vrhovno sodišče je danes očitno sprejelo argumente Ukoma in razveljavilo začasno zadržanje uredbe o financiranju STA,” je na Twitterju navedel Urbanija.

Odgovoril je tudi na tvit predsednice SD Tanje Fajon, ki mu je po danes objavljenem sklepu vrhovnega sodišča pripisala odgovornost za blamažo in ga pozvala k odstopu. Po Urbanijinih besedah je težko razumeti, da Fajonova zahteva odstop “ob dejstvu, da Ukom znova dokaže na sodišču pravno nevzdržne argumente za zadržanje uredbe, ki jo je zahteval direktor STA. Ukom je do sedaj dobil čisto vse sodne postopke, tako da poziv verjetno velja za Veselinoviča,” ji je odgovoril.

Iz generalnega sekretariata vlade so danes sporočili, da je vršilka dolžnosti generalnega sekretarja vlade Janja Garvas Hočevar sprejela sklep o imenovanju BDO Revizija, Družbe za revidiranje iz Ljubljane za posebnega revizorja, ki bo preveril izvajanje zakonskih in drugih predpisanih obveznosti STA.

Vlada je sklep o tem sprejela 30. junija, družbo BDO Revizija pa je Janja Garvas Hočevar izbrala na podlagi javnega naročila, ki je bilo razdeljeno na dva sklopa. Izvajalec revizije, ki je bil izbran za sklop 1, bo pri izvedbi posebne revizije preverjal izvajanje zakonskih in drugih predpisanih obveznosti družbe STA za obdobje od 1. januarja 2019 do 30. junija 2021, piše v sklepu. Revizor bo moral o ugotovitvah revizije pripraviti posebno poročilo.

Skupščina STA, ki je potekala 28. junija, je sicer sklenila, da je direktor STA Bojan Veselinovič pooblaščenim osebam vladnega urada za komuniciranje (Ukom) dolžan takoj omogočiti vpogled v podatke in informacije o notranji organizacijski in računovodsko-finančni strukturi izvajanja poslovnih procesov ter jim omogočiti vpogled v vso dokumentacijo o finančnem poslovanju od 28. junija 2011. STA je sicer dokumentacijo o poslovanju vladi poslala že aprila.

Evropska komisija ponovno pozvala k neodvisnosti in financiranju STA

Evropska komisija je medtem ponovno pozvala slovenske oblasti, naj zagotovijo neodvisnost in ustrezno financiranje javnih storitev, ki jih opravlja Slovenska tiskovna agencija. V Komisiji pozorno spremljajo sodne postopke, ki potekajo na nacionalni ravni v povezavi s tem, so pojasnili v Bruslju v odzivu na nedavno pismo zaposlenih na STA.

Pri Evropski komisiji so potrdili, da so prejeli pismo, ki so ga zaposleni na STA konec avgusta naslovili na najvišje predstavnike EU. V pismu so ti med drugim spomnili, da kljub izraženim drugačnim pričakovanjem vprašanje financiranja STA še ni rešeno.

Evropska komisija je že večkrat izrazila resno zaskrbljenost glede vprašanja financiranja STA kot tudi pričakovanja do slovenske vlade, je na vprašanje STA glede omenjenega pisma danes dejal govorec Adalbert Jahnz. Pri tem je ponovno poudaril, da morajo nacionalne oblasti zagotoviti neodvisnost, prav tako je ključno, da zagotovijo ustrezno financiranje javnih storitev, ki jih opravlja agencija. Pri Komisiji pozorno spremljajo sodne postopke, ki potekajo na nacionalni ravni v tej zadevi, je še pojasnil govorec.

Svet delavcev STA, Zastopstvo uredništva STA, Uredniški kolegij STA in Sindikat novinarjev STA so pismo naslovili na predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen, predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela in predsednika Evropskega parlamenta Davida Sassolija.

V njem so spomnili, da sta minila dva meseca od začetka predsedovanja Slovenije Svetu EU, ko je bilo od evropskih predstavnikov izraženo pričakovanje, da bo Slovenija hitro zagotovila neodvisnost in financiranje STA. Od slovenske vlade pa so prihajale napovedi, da bo vprašanje financiranja STA kmalu rešeno.

Naslovnike pisma so zato prosili za podporo vnovičnemu pozivu vladi, naj nemudoma in brez pogojevanj zagotovi sredstva za delovanje STA, a hkrati opozorili, da moralna podpora najvišjih predstavnikov EU, ki jim je v zadnjih mesecih veliko pomenila, ne zadošča več.